mot_so_de_toan_on_1_4

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
55
lượt xem
6
download

mot_so_de_toan_on_1_4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 1_4 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: mot_so_de_toan_on_1_4

 1. Bài : 20450 Cho đường thẳng (d) : và điểm A(6 ; 5). Điểm A’ đối xứng của A qua (d) có tọa độ là : Chọn một đáp án dưới đây A. A’( - 6 ; - 5) B. A’(- 5 ; - 6) C. A’( - 6 ; - 1) D. A’(5 ; 6) Đáp án là : (C) Bài : 20449 Cho tam giác ABC có đỉnh A( - 1 ; - 3). Đường trung trực của cạnh AB có phương trình : . Trọng tâm G(4 ; - 2). Tọa độ đỉnh C của tam giác là : Chọn một đáp án dưới đây A. C(8 ; 4) B. C(4 ; 8) C. C(- 4 ; 8) D. C(8 ; - 4) Đáp án là : (D) Bài : 20448 Cho hai đường thẳng : Chọn câu đúng trong các câu sau đây ? Chọn một đáp án dưới đây A. (D) và (D’) đối xứng nhau qua gốc tọa độ O B. (D) và (D’) đối xứng nhau qua Ox C. (D) và (D’) đối xứng nhau qua Oy D. (D) và (D’) đối xứng nhau qua đường thẳng Đáp án là : (D) Bài : 20447
 2. Cho đường thẳng (d) : và điểm A(0 ; 2). Hình chiếu vuông góc A’ của A lên đường thẳng (d) có tọa độ : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20446 Cho điểm A(2 ; 1) và 2 đường thẳng : Phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2 ; 1) và giao điểm của có phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20445 Cho hai đường thẳng (d) : ; (d’) : và điểm A( - 1 ; 3). Đường thẳng qua A và giao điểm của (d) và (d’) có phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20444
 3. Cho ba đường thẳng : Đường thẳng đi qua giao điểm A của (d) và (d’) , song song với có phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20443 Tìm tâm sai của một elip biết các đỉnh trên trục nhỏ nhìn đoạn thẳng nối hai tiêu điểm dưới một góc vuông : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20442 Cho (H) : . Elip có tiêu điểm trùng tiêu điểm hyperbol và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hyperbol thì phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 4. D. Đáp án là : (C) Bài : 20441 Phương trình elip có a = 3b , tiêu cự bằng 2 là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20440 Cho biết (E) : và (P) : cắt nhau tại 4 điểm phân biệt và 4 điểm ấy thuộc một đường tròn . Phương trình đường tròn qua 4 điểm ấy là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20439 Cho elip (E) : và parabol (P) : . Số giao điểm của (E) và (P) là : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (D) Bài : 20438
 5. Phương trình chính tắc của elip biết khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng 5 và khoảng cách giữa hai tiêu điểm bằng 4 : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (A) Bài : 20437 Cho hyperbol (H) : . Phương trình hai đường chuẩn của (H) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20436 Cho elip (E) : . Phương trình hai đường chuẩn của (E) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20435 Cho điểm M(x ; y) với và ( t là số thực). Tập hợp của điểm M là : Chọn một đáp án dưới đây A. Parabol
 6. B. Elip C. Đường tròn D. Hyperbol Đáp án là : (B) Bài : 20434 Cho hyperbol (H) : . Phương trình đường chuẩn ứng với tiêu điểm của (H) có hoành độ dương là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20433 Cho cônic có tâm sai e = 2 và đường chuẩn ứng với tiêu điểm là . Biết điểm M( - 2 ; 2) ở trên cônic . Độ dài là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Chưa thể tính được Đáp án là : (A) Bài : 20432 Phương trình đường chuẩn của elip ứng với tiêu điểm ( ở bên trái trục tung ) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20431
 7. Phương trình của hyperbol (H) có các tiệm cận là và khoảng cách giữa hai đường chuẩn là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20430 Cho (H) : và parabol (P) Tìm mệnh đề đúng : Chọn một đáp án dưới đây A. Tiêu điểm của (H) trùng với tiêu điểm của (P) B. Tiệm cận của (H) cắt (P) tại 1 điểm C. Đường chuẩn của (H) cắt đường chuẩn của (P) D. Tâm sai (H) > tâm sai của (P) Đáp án là : (D) Bài : 20429 Cho họ đường cong có phương trình : Để là một elip thì m phải thỏa mãn điều kiện nào ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20407
 8. Phương trình chính tắc của parabol có đường chuẩn là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20406 Cho parabol (P) : . Câu nào sau đây sai? Chọn một đáp án dưới đây A. Tọa độ tiêu điểm F(2 ; 0) B. Phương trình đường chuẩn x = - 2 C. Tâm sai D. Tiếp tuyến tại đỉnh có phương trình x = 0 Đáp án là : (C) Bài : 20405 Cho parabol (P) : . Mệnh đề nào sau đây sai? Chọn một đáp án dưới đây A. (P) có trục đối xứng là Ox B. (P) nhận trục tung làm tiếp tuyến C. (P) có tham số tiêu là p = 8 D. Phương trình đường chuẩn của (P) là x = - 2 Đáp án là : (C) Bài : 20404 Cho điểm M(x ; y) với trong đó t là tham số . Vậy quỹ tích các điểm M là : Chọn một đáp án dưới đây A. Đường tròn : B. Elip : C. Hyperbol : D. Đường thẳng : Đáp án là : (C)
 9. Bài : 20403 Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; 0) và A’(- 1 ; 0). Gọi (C) là đường tròn thay đổi nhưng luôn đi qua 2 điểm A và A’. M’M là đường kính của (C) và song song với trục x’x. Phương trình nào sau đây ghi lại tập hợp các điểm M và M’? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20402 Điều kiện để hai đường thẳng (d) : và (d’) : cùng cắt hyperbol là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20401 Cho hyperbol (H) : và điểm . Biểu thức có giá trị không đổi và bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. 25 B. - 25 C. 7 D. - 7 Đáp án là : (C) Bài : 20400
 10. Cho hyperbol (H) : . Tích các khoảng cách từ một điểm tùy ý trên hyperbol đến hai đường tiệm cận của (H) là một số bằng bao nhiêu ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20399 Cho hyperbol (H) : . Với giá trị nào của k thì (H) và đường thẳng (D) : có điểm chung ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20398 Cho hyperbol (H) : . Gọi M là điểm bất kì trên (H). Ta có tích các khoảng cách từ M đến 2 đường tiệm cận của (H) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả phụ thuộc vào tọa độ M Đáp án là : (A) Bài : 20397 Phương trình của hyperbol có tâm O, một đỉnh A(5 ; 0) và một tiệm cận là : Chọn một đáp án dưới đây
 11. A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20396 Tìm phương trình của hyperbol có tâm là gốc tọa độ , tiêu điểm F(0 - 4) , tâm sai 2. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 20395 Góc giữa hai đường tiệm cận của hyperbol : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20394 Hyperbol (H) có hai trục đối xứng Ox, Oy ; hai tiệm cận có phương trình và qua điểm . Phương trình chính tắc của (H) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 12. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20393 Một hyperbol (H) đi qua điểm và A nhìn hai tiêu điểm trên trục Ox dưới một góc vuông . Hyperbol (H) này có phương trình chính tắc là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20392 Một hyperbol (H) có tiêu cự bằng 10, tâm sai có phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20391 Phương trình (H) đi qua và N(40 ; 45) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không có (H) Đáp án là : (D)
 13. Bài : 20390 Phương trình của hyperbol (H) có độ dài trục ảo bằng 10 và hai đường tiệm cận vuông góc với nhau là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20389 Phương trình (H) đi qua M( - 5 ; 3) và tâm sai là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20388 Cho hyperbol (H) : và M là một điểm tùy ý thuộc (H) . Gọi là hai tiêu điểm của (H) . Khi đó : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20387 Cho hyperbol (H) : . Khi đó (H) có : Chọn một đáp án dưới đây
 14. A. Tâm sai và phương trình hai tiệm cận B. Tâm sai và phương trình hai tiệm cận C. Tâm sai và phương trình hai tiệm cận D. Tâm sai và phương trình hai tiệm cận Trong các khẳng định trên khẳng định nào đúng? Đáp án là : (C) Bài : 20386 Cho hyperbol (H) : . Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định sai. Chọn một đáp án dưới đây A. (H) có các tiêu điểm B. (H) có tâm sai C. (H) có độ dài trục thực bằng 6 và độ dài trục ảo bằng 4 D. Phương trình hai đường tiệm cận của (H) là : Đáp án là : (D)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản