intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số điều về Luật di sản văn hóa và nghị định hướng dẫn thi hành

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

224
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật di sản văn hóa và nghị định hướng dẫn thi hành được phát hành nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số điều về Luật di sản văn hóa và nghị định hướng dẫn thi hành

    ADSENSE

    CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

     

    Đồng bộ tài khoản
    2=>2