Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên khối ngành khoa học tự nhiên ở Trường Đại học Vinh về dạy học tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng giáo viên hiện nay

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

97
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạy học tích hợp là một nội dung đổi mới mang tầm chiến lược của nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, để đào tạo được giáo viên có đủ năng lực thực thi dạy học tích hợp, đội ngũ giảng viên của các trường đại học sư phạm phải nâng cao năng lực này. Bài tham luận dưới đây đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên khối ngành khoa học tự nhiên về dạy học tích hợp thông qua việc hình thành thái độ tích cực, tăng cường hiểu biết và rèn luyện kĩ năng, đổi phương pháp dạy học tích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên khối ngành khoa học tự nhiên ở Trường Đại học Vinh về dạy học tích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng giáo viên hiện nay

Trường Đại học Vinh<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 27-33<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN<br /> KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP<br /> NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN HIỆN NAY<br /> Phạm Thị Hương (1), Trương Thị Thanh Mai (2)<br /> 1<br /> Trường Đại học Vinh<br /> 2<br /> Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng<br /> Ngày nhận bài 08/10/2017, ngày nhận đăng 12/12/2017<br /> Tóm tắt: Dạy học tích hợp là một nội dung đổi mới mang tầm chiến lược của nền<br /> giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, để đào tạo được giáo viên có đủ năng lực thực thi dạy<br /> học tích hợp, đội ngũ giảng viên của các trường đại học sư phạm phải nâng cao năng<br /> lực này. Bài tham luận dưới đây đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cho đội<br /> ngũ giảng viên khối ngành khoa học tự nhiên về dạy học tích hợp thông qua việc hình<br /> thành thái độ tích cực, tăng cường hiểu biết và rèn luyện kĩ năng, đổi phương pháp dạy<br /> học tích hợp.<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Quá trình toàn cầu hóa các lĩnh vực<br /> khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội<br /> đang diễn ra mạnh mẽ, điều này đã tạo ra<br /> cơ hội cho nền giáo dục Việt Nam tiếp<br /> cận các xu thế mới, tri thức mới, mô hình<br /> giáo dục, chương trình giáo dục tiên tiến<br /> trên thế giới. Trước yêu cầu thực tiễn này,<br /> chương trình giáo dục đại học và giáo dục<br /> phổ thông đã có những bước chuyển<br /> mạnh mẽ từ cách tiếp cận nội dung sang<br /> cách tiếp cận năng lực. Hướng tiếp cận<br /> này đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu giáo<br /> dục và đào tạo; lựa chọn nội dung cơ bản,<br /> hiện đại, thực tiễn; đổi mới phương pháp,<br /> hình thức tổ chức và cách thức kiểm tra<br /> đánh giá trong giáo dục và đào tạo.<br /> Theo quyết định số 711/QĐ-TTg về<br /> việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo<br /> dục 2011-2020” của Thủ tướng Chính<br /> phủ ngày 13/6/2012, chương trình giáo<br /> dục phổ thông sẽ được xây dựng và phát<br /> triển theo định hướng phát triển phẩm<br /> chất và năng lực của người học, bao gồm<br /> các năng lực chung như năng lực tư duy,<br /> <br /> năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng<br /> lực giải quyết vấn đề… và các năng lực<br /> chuyên biệt ứng với từng lĩnh vực, khoa<br /> học chuyên ngành, trong đó có Khoa học<br /> Sinh học. Để từng bước hình thành năng<br /> lực chung và năng lực chuyên biệt nói<br /> trên, dạy học tích hợp (DHTH) và dạy học<br /> phân hóa là hai con đường tất yếu, là sợi<br /> chỉ đỏ xuyên suốt trong chương trình giáo<br /> dục phổ thông. Tích hợp ở cấp dưới và<br /> phân hóa dần ở cấp trên với mức độ ngày<br /> càng cao nhằm giúp HS đáp ứng mục tiêu<br /> dạy học, vận dụng kiến thức, kĩ năng,<br /> kinh nghiệm nhằm giải quyết các vấn đề<br /> thực tiễn cuộc sống một cách linh hoạt,<br /> hài hòa.<br /> Trong tình hình thực tiễn giáo dục và<br /> đào tạo hiện nay, vấn đề dạy học phân hóa<br /> (chỉ đề cập đến phân hóa nội dung) không<br /> là một vấn đề xa lạ, bởi thực chất đường<br /> hướng giáo dục và đào tạo hiện nay mang<br /> tính phân hóa cao. Ở bậc phổ thông, các<br /> môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên<br /> được phân thành Vật lý, Hóa học, Sinh<br /> học… một cách rõ ràng; ở bậc Đại học,<br /> <br /> .<br /> <br /> Email: phamhuongdhv@gmail.com (P. T. Hương)<br /> <br /> 27<br /> <br /> P. T. Hương, T. T. T. Mai / Một số giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên…<br /> <br /> mỗi một lĩnh vực khoa học lại được chia<br /> thành các học phần với chuyên ngành hẹp<br /> khác nhau, trong khi đó, dạy học tích hợp<br /> lại là một vấn đề còn khá xa lạ và mới mẻ,<br /> không chỉ với học sinh (HS) mà còn với<br /> đa số giáo viên, giảng viên các cấp. Tuy<br /> nhiên, tăng cường dạy học tích hợp và<br /> dạy học phân hóa là con đường tất yếu<br /> của chương trình giáo dục phổ sau năm<br /> 2015. Vì vậy, chương trình, nội dung và<br /> phương pháp giảng dạy (PPGD) ở bậc đại<br /> học cũng cần có những thay đổi đáng kể<br /> để đáp ứng mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo<br /> viên đủ kiến thức, kĩ năng và thái độ tích<br /> cực trong việc thực thi dạy học tích hợp.<br /> 2. Những vấn đề chung về dạy học<br /> tích hợp<br /> 2.1. Khái niệm dạy học tích hợp<br /> Trong lí luận dạy học, “tích hợp”<br /> được hiểu là sự kết hợp một cách hữu cơ,<br /> có hệ thống các kiến thức, kĩ năng thuộc<br /> các môn học khác nhau hoặc các hợp<br /> phần của bộ môn thành một nội dung<br /> thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ<br /> về lí luận và thực tiễn được đề cập trong<br /> các môn học hoặc các hợp phần của môn<br /> đó. “Dạy học tích hợp” là định hướng dạy<br /> học trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn<br /> để HS biết huy động tổng hợp kiến thức,<br /> kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau<br /> nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập;<br /> thông qua đó hình thành những kiến thức,<br /> kĩ năng mới; phát triển được những năng<br /> lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết<br /> vấn đề trong học tập và trong thực tiễn<br /> cuộc sống [1]. Nói một cách khác, dạy<br /> học tích hợp là một quan điểm sư phạm, ở<br /> đó người học cần huy động mọi nguồn<br /> lực để giải quyết một tình huống phức<br /> hợp - có vấn đề nhằm phát triển các năng<br /> lực và phẩm chất cá nhân [5].<br /> <br /> 28<br /> <br /> 2.2. Sự cần thiết của dạy học tích<br /> hợp<br /> Mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên<br /> và xã hội đều không tồn tại một cách cô<br /> lập, riêng rẽ mà ít nhiều có mối liên hệ<br /> với nhau, có thể tương đồng hoặc có cùng<br /> nguồn gốc. Vì vậy, để nhận biết và giải<br /> quyết các sự vật, hiện tượng ấy, người<br /> học cần huy động tổng hợp các kiến thức,<br /> kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau.<br /> Đồng thời, các chủ đề trong dạy học tích<br /> hợp thường gắn liền với thực tiễn cuộc<br /> sống, gần gũi với người học, do đó người<br /> học có cơ hội và tích cực phát huy vốn<br /> kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề,<br /> đối mặt với khó khăn và tình huống mới<br /> nảy sinh. Từ đó, thông qua quá trình học<br /> tập, người học sẽ hình thành và phát triển<br /> năng lực, đáp ứng mục tiêu giáo dục. Về<br /> khía cạnh nội dung, dạy học tích hợp tạo<br /> điều kiện kết nối các môn học khác nhau<br /> và đưa chúng vào một thể thống nhất.<br /> Ngoài ra, dạy học tích hợp là con đường<br /> thích hợp để giảm tải gánh nặng về số<br /> lượng môn học nhưng vẫn đảm bảo mục<br /> tiêu giáo dục phổ thông, tránh được sự<br /> trùng lặp không cần thiết về nội dung kiến<br /> thức (điều này chính là một sự bất hợp lý<br /> trong nội dung chương trình sách giáo<br /> khoa hiện hành).<br /> Nhìn chung, xu thế tích hợp các khoa<br /> học ở thế kỷ XX đã chuyển từ “phân tích<br /> - cấu trúc” lên “tổng hợp - hệ thống”, làm<br /> xuất hiện các ngành, liên ngành với tốc độ<br /> phát triển ngày càng nhanh. Nếu không<br /> biết đến tính liên ngành sẽ dẫn tới sự<br /> khủng hoảng thừa và thiếu tri thức: thừa<br /> những tri thức sự kiện và thiếu những tri<br /> thức phức hợp làm cho ta không biết, hay<br /> sử dụng được kiến thức vào thực tiễn. Vì<br /> vậy, trong dạy học tất yếu phải chuyển từ<br /> việc dạy các môn học riêng rẽ sang dạy<br /> tích hợp các môn học thông qua việc xây<br /> dựng các chủ đề cốt lõi.<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> 2.3. Các mức độ dạy học tích hợp<br /> Theo quan điểm của Đ' Hainaut<br /> (1977), tích hợp môn học có những mức<br /> độ khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, từ<br /> thấp đến cao nhưng tựu trung lại, có 4 loại<br /> chính như sau: (1) Tích hợp trong nội bộ<br /> môn học; (2) Tích hợp đa môn; (3) Tích<br /> hợp liên môn; (4) Tích hợp xuyên môn [3,<br /> 4]. Bốn mức độ này được vận dụng trong<br /> việc thiết kế chương trình môn học theo<br /> hai cách cơ bản là tích hợp các môn học/<br /> nội dung riêng rẽ thành môn học mới và<br /> tích hợp không tạo nên môn học mới.<br /> Trong đó:<br /> - Tích hợp không tạo nên môn học<br /> mới gồm:<br /> + Tích hợp trong nội bộ môn học:<br /> Tích hợp những nội dung của các phân<br /> môn, các lĩnh vực nội dung thuộc cùng<br /> một môn học theo những chủ đề, chương,<br /> bài cụ thể nhất định. Ví dụ: Tích hợp nội<br /> dung của Hóa học vô cơ, Hóa học hữu cơ<br /> trong nội dung của chương Hóa học và<br /> các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường ở<br /> lớp 12 Trung học phổ thông. Việc tích<br /> hợp trong nội bộ môn học cũng được chia<br /> ra thành nhiều mức độ tích hợp khác<br /> nhau. Có 3 mức độ tích hợp như sau: (1)<br /> Lồng ghép toàn phần: đối với các bài học<br /> có nội dung phù hợp hoàn toàn với một<br /> nội dung hay một chủ đề cần tích hợp; (2)<br /> Lồng ghép bộ phận: đối với các bài học<br /> có một phần nội dung phù hợp với một<br /> nội dung hay một chủ đề cần tích hợp; (3)<br /> Liên hệ: đối với các bài học có nội dung<br /> liên quan đến các vấn đề của chủ đề tích<br /> hợp.<br /> + Tích hợp đa môn: Tích hợp một nội<br /> dung một vấn đề vào trong các môn học<br /> khác nhau theo góc độ mà mỗi môn học<br /> đó cho phép. Ví dụ: Nội dung Giáo dục<br /> môi trường có thể lồng ghép vào nhiều<br /> môn học khác nhau như: Vật lí, Sinh học,<br /> Hóa học... nhưng trong mỗi bộ môn, vấn<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 27-33<br /> <br /> đề Giáo dục môi trường có những khía<br /> cạnh riêng biệt.<br /> + Tích hợp liên môn: Tích hợp nội<br /> dung của nhiều môn học (những mặt giáo<br /> dục) khác nhau trong một chủ đề trong<br /> khi các môn học vẫn độc lập với nhau. Ví<br /> dụ: Trong chủ đề nước, có các nội dung:<br /> tính chất vật lí, tính chất hóa học, vai trò<br /> của nước đối với đời sống, bảo vệ nguồn<br /> nước. Tuy nhiên nội dung này đều xuất<br /> phát từ các môn học: Vật lí, Hóa học,<br /> Sinh học và các kiến thức đều nằm trong<br /> phạm vi của SGK. Quan điểm này vẫn tồn<br /> tại vì đến thời điểm hiện nay chương trình<br /> giáo dục phổ thông vẫn tồn tại sách giáo<br /> khoa (SGK) Vật lý, SGK Hóa học, SGK<br /> Sinh học riêng rẽ.<br /> - Tích hợp các môn học khác nhau<br /> tạo thành môn học mới gồm:<br /> + Tích hợp liên môn (Combinated):<br /> Xây dựng môn học mới bằng cách liên<br /> kết một số môn học với nhau thành môn<br /> học mới nhưng vẫn có những phần mang<br /> tên riêng của từng môn học. Ví dụ: Tích<br /> hợp môn Vật lý - Hóa học - Sinh học và<br /> Địa lý tự nhiên thành môn Khoa học tự<br /> nhiên, Tích hợp môn Lịch sử - Địa lý<br /> thành môn Khoa học xã hội…), trong đó<br /> chương trình môn học (các bài học) được<br /> thể hiện thành các chủ đề có tính liên môn<br /> (trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ<br /> bài học, HS được hình thành đồng thời<br /> các kiến thức ở nhiều môn học cũng như<br /> phải vận dụng kiến thức nhiều môn học).<br /> + Tích hợp xuyên môn (Integrated):<br /> Xây dựng môn học mới tích hợp từ các<br /> chủ đề có liên quan đến KHTN, đến đời<br /> sống thực mà HS cần tìm hiểu. Ranh giới<br /> các môn học không còn nữa mà chỉ có các<br /> chủ đề tích hợp. Ở mức độ này, hoạt động<br /> học diễn ra xung quanh các chủ đề, ở đó<br /> người học cần đến các kiến thức của<br /> nhiều môn học để giải quyết vấn đề đặt ra.<br /> Các chủ đề khi đó được gọi là các chủ đề<br /> hội tụ. Tiến trình dạy học các chủ đề là<br /> 29<br /> <br /> P. T. Hương, T. T. T. Mai / Một số giải pháp nâng cao năng lực của giảng viên…<br /> <br /> tiến trình “không môn học”, có nghĩa, nội<br /> dung kiến thức trong bài học không thuộc<br /> riêng về một môn học nhưng lại thuộc về<br /> nhiều môn học khác nhau, do đó, các nội<br /> dung thuộc chủ đề tích hợp sẽ không cần<br /> dạy ở các môn học riêng rẽ. Mức độ tích<br /> hợp này dẫn đến sự hợp nhất kiến thức<br /> của hai hay nhiều môn học.<br /> Theo sự phân tích của các nhà nghiên<br /> cứu về giáo dục, DHTH cần hướng tới<br /> quan điểm “liên môn” và quan điểm<br /> “xuyên môn”. Những quan điểm dạy học<br /> này không chỉ nhằm rút gọn thời lượng<br /> trình bày tri thức của nhiều môn học mà<br /> quan trọng hơn là hình thành cho HS cách<br /> vận dụng tổng hợp tri thức vào thực tiễn,<br /> vì để giải quyết một vấn đề thường phải<br /> huy động kiến thức của nhiều môn học.<br /> 3. Đề xuất một số giải pháp nâng<br /> cao năng lực dạy học tích hợp cho<br /> giảng viên khối ngành Khoa học tự<br /> nhiên, Trường Đại học Vinh<br /> 3.1. Hình thành và phát triển thái<br /> độ, động cơ tích cực cho đội ngũ cán bộ<br /> quản lí, giảng viên đối với dạy học tích<br /> hợp trong quá trình xây dựng và phát<br /> triển chương trình đào tạo<br /> Trong năm học vừa qua, Ban giám<br /> hiệu nhà trường cùng đội ngũ cán bộ<br /> giảng viên đã nghiên cứu, thảo luận, đề<br /> xuất và thống nhất ban hành khung<br /> chương trình đào tạo các ngành cử nhân<br /> sư phạm theo tiếp cận CDIO, đồng thời<br /> thực hiện đào tạo theo chương trình tiên<br /> tiến này từ khóa đào tạo thứ 58 của nhà<br /> trường, tức là bắt đầu từ năm học 20182019. Từ việc phân tích bối cảnh chung<br /> về các yêu cầu của cộng đồng, nhu cầu<br /> thay đổi, điểm mạnh của cơ sở đào tạo…<br /> cùng với cách tiếp cận sư phạm và<br /> nguyên tắc tổ chức, đánh giá, khung<br /> chương trình đào tạo các ngành Sư phạm<br /> Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh<br /> 30<br /> <br /> học đã được xây dựng với những điểm<br /> chung cơ bản cùng định hướng xây dựng<br /> đề cương chi tiết môn học như sau:<br /> - Đưa môn khoa học liên quan trong<br /> nhóm Khoa học tự nhiên vào khối kiến<br /> thức cơ sở (Sư phạm Hóa học, Sư phạm<br /> Vật lí có thêm môn Sinh học đại cương và<br /> ngược lại, ngành Sư phạm Sinh học có<br /> thêm các môn học liên quan đên Vật lí,<br /> Hóa học, Địa lí tự nhiên) nhằm trang bị<br /> cho sinh viên những kiến thức cơ bản<br /> nhất về lĩnh vực khoa học tự nhiên.<br /> - Học phần Phát triển chương trình<br /> môn học được thiết kế với các nội dung<br /> cơ bản về phát triển chương trình nhà<br /> trường, đồng thời cung cấp nền tảng kiến<br /> thức về dạy học tích hợp và dạy học phân<br /> hóa, hướng dẫn sinh viên thực hành phát<br /> triển chương trình nhà trường, trong đó có<br /> đề xuất và thiết kế các chủ đề dạy học tích<br /> hợp.<br /> - Học phần Chuyên đề Khoa học tự<br /> nhiên được thiết kế chung cho các ngành<br /> Sư phạm Vật lý, Hóa học, Sinh học dựa<br /> trên quan điểm: trước khi hướng dẫn sinh<br /> viên xây dựng chủ đề tích hợp và dạy học<br /> tích hợp thì bản thân giáo viên cũng tiến<br /> hành dạy học tích hợp với các chủ đề<br /> thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên để<br /> sinh viên có thể “trải nghiệm”, và từ sự<br /> trải nghiệm đó, sinh viên có thể phân tích,<br /> rút ra bài học và áp dụng cho quá trình<br /> dạy học của mình.<br /> Từ sự thống nhất và những điểm<br /> chung đó, có thể thấy đội ngũ giảng viên<br /> trong nhà trường đã thật sự quan tâm tích<br /> cực đến định hướng đổi mới giáo dục phổ<br /> thông sau năm 2015. Đây là điều đặc biệt<br /> quan trọng trong việc nâng cao năng lực<br /> dạy học tích hợp vì bản chất của năng lực<br /> là khả năng của chủ thể kết hợp một cách<br /> linh hoạt, có tổ chức hợp lí các kiến thức,<br /> kĩ năng với thái độ, giá trị, động cơ.<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> 3.2. Tăng cường cơ hội nghiên cứu,<br /> tìm hiểu về dạy học tích hợp cho giảng<br /> viên<br /> Như đã nói ở trên, kiến thức là một<br /> thành tố cấu thành nên năng lực, do đó,<br /> việc trang bị kiến thức sâu, rộng về dạy<br /> học tích hợp là một vấn đề cần được quan<br /> tâm sâu sắc. Để trang bị kiến thức về dạy<br /> học tích hợp cho đội ngũ giảng viên, Ban<br /> giám hiệu nhà trường đã liên tục mời các<br /> nhà khoa học đầu ngành trong nước về<br /> giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm tổ chức<br /> dạy học. Qua các khóa học ngắn hạn đó,<br /> đội ngũ cán bộ giảng viên trong trường đã<br /> tăng cường đáng kể các hiểu biết về dạy<br /> học tích hợp và từ đó dạy học tích hợp<br /> không còn là một vấn đề mơ hồ. Với<br /> những hiểu biết cơ bản đó, giảng viên<br /> hoàn toàn có thể phát triển năng lực tri<br /> thức thông qua việc tự nghiên cứu và tìm<br /> hiểu các tài liệu, sách báo, tạp chí liên<br /> quan.<br /> Ngoài ra, Trường Đại học Vinh đã<br /> tăng cường các nghiên cứu khoa học liên<br /> quan đến vấn đề dạy học tích hợp. Nhiều<br /> cán bộ, giảng viên đã xuất bản các bài báo<br /> liên quan đến vấn đề dạy học tích hợp.<br /> Bên cạnh đó, các giảng viên còn tích cực<br /> tham gia các buổi hội thảo quốc gia về<br /> dạy học tích hợp. Thông qua hội thảo,<br /> giảng viên có điều kiện trao đổi thông tin,<br /> kinh nghiệm tổ chức dạy học tích hợp,<br /> không chỉ là thông tin qua lại giữa giảng<br /> viên - giảng viên mà còn là những thông<br /> tin giữa giảng viên với các cấp quản lý và<br /> giảng viên với giáo viên phổ thông. Điều<br /> này giúp giảng viên hiểu hơn về thực<br /> trạng triển khai dạy học tích hợp ở các<br /> trường phổ thông nhằm đề ra hướng<br /> nghiên cứu, phương pháp giảng dạy hiệu<br /> quả.<br /> Trong lộ trình chuẩn bị và thực thi đổi<br /> mới giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> liên tục tổ chức các khóa tập huấn cho<br /> giáo viên phổ thông tại các tỉnh thành<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 27-33<br /> <br /> trong cả nước. Tuy nhiên, chủ trương của<br /> cấp trên là chỉ tổ chức tập huấn cho đội<br /> ngũ giáo viên phổ thông - những người<br /> trực tiếp thực hiện dạy học tích hợp tại<br /> các trường phổ thông, vì vậy, giảng viên<br /> các trường đại học sư phạm thường không<br /> có trong thành phần tham dự khóa tập<br /> huấn. Do đó, nhiều giảng viên đã chủ<br /> động tìm hiểu, nắm bắt kịp thời thông tin<br /> về các khóa tập huấn nói trên, xin tham<br /> gia các khóa tập huấn để kịp thời nắm bắt<br /> tinh thần đổi mới. Đây chính là điều kiện<br /> thuận lợi để giảng viên tăng cường, chủ<br /> động học hỏi, chia sẻ và trao đổi kinh<br /> nghiệm về dạy học tích hợp, giúp cho<br /> việc xây dựng, tổ chức dạy học tích hợp<br /> được sát thực với chương trình phổ thông<br /> hơn.<br /> 3.3. Tăng cường trao đổi thông tin,<br /> kiến thức và phương pháp dạy học tích<br /> hợp<br /> Dạy học tích hợp có vai trò liên kết<br /> một cách hữu cơ và có hệ thống các đối<br /> tượng nghiên cứu, học tập của một vài<br /> lĩnh vực môn học khác nhau thành một<br /> nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các<br /> mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề<br /> cập trong các môn học đó [5]. Trong khi<br /> đó, đội ngũ giảng viên hiện nay đa số đều<br /> được đào tạo theo chuyên ngành hẹp,<br /> không am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kiến<br /> thức liên quan. Do đó, để thực thi hiệu<br /> quả việc thiết kế, giảng dạy các chủ đề<br /> tích hợp và thực hiện những nghiên cứu<br /> liên quan, bản thân giảng viên cần phải<br /> trau dồi và tìm hiểu thêm về kiến thức đó.<br /> Giảng viên khối ngành khoa học tự nhiên<br /> có những thuận lợi nhất định trong việc<br /> tiếp cận dạy học tích hợp do đặc thù kiến<br /> thức Sinh học, Vật lí, Hóa học có liên<br /> quan mật thiết đến nhau, cùng giải quyết<br /> những vấn đề trong tự nhiên và cuộc<br /> sống. Từ vấn đề này, thiết yếu cần xây<br /> dựng nhóm chuyên môn về khoa học tự<br /> 31<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2