intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

Chia sẻ: Danh Nguyen Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
8
lượt xem
0
download

Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày về sự cần thiết của việc đào tạo gắn với doanh nghiệp, thực trạng công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp tại Trường Đại học Thái Bình và một số giải pháp chung và cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo hướng tăng cường gắn với doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 100-103<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO GẮN VỚI DOANH NGHIỆP<br /> NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH<br /> Hoàng Phương Bắc - Trường Đại học Thái Bình<br /> Ngày nhận bài: 20/04/2018; ngày sửa chữa: 20/06/2018; ngày duyệt đăng: 30/06/2018.<br /> Abstract: This paper presents the necessity of cooperation in training between universities and<br /> enterprises as well as situation of the cooperation of Thai Binh University and enterprises. Also,<br /> the article proposes some solutions to strengthen quality of training at universities towards<br /> cooperation with enterprises.<br /> Keywords: Training, enterprise, Thai Binh University.<br /> 1. Mở đầu<br /> Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động<br /> có một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển giáo<br /> dục và KT-XH của đất nước nói chung, đối với các<br /> trường đại học và cao đẳng nói riêng. Đào tạo đáp ứng<br /> yêu cầu thị trường lao động không phải là vấn đề tự đặt<br /> ra của một trường đại học mà phải là vấn đề có tính xã<br /> hội, nhằm đảm bảo cân bằng nguồn lao động cũng như<br /> đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực. Hơn nữa,<br /> việc đáp ứng yêu cầu thị trường lao động còn dẫn tới việc<br /> các trường đại học cần phải đổi mới và cập nhật chương<br /> trình đào tạo của mình sao cho vừa đảm bảo nhu cầu lao<br /> động nói chung, vừa đáp ứng những đòi hỏi cụ thể về<br /> nghề nghiệp đối với đầu ra của mình. Nghĩa là, sản phẩm<br /> đào tạo của họ khi ra trường cần phải làm việc được ngay<br /> và sẵn sàng cho những yêu cầu mới về năng lực nghề<br /> nghiệp trong một khoảng thời gian nào đó.<br /> Có nhiều nghiên cứu khác nhau về vấn đề đào tạo gắn<br /> với thị trường lao động. Chẳng hạn như những nghiên<br /> cứu của Nguyễn Đức Anh [1], đã đưa ra các giải pháp<br /> quản lí hoạt động hợp tác của trường đại học với doanh<br /> nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực cho một ngành cụ<br /> thể là ngành kĩ thuật điện tử, truyền thông; nghiên cứu<br /> về một số mô hình đào tạo và đổi mới quản lí hợp tác<br /> giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng<br /> yêu cầu thị trường lao động, trong đó tác giả chỉ ra các<br /> yếu tố cơ bản trong việc vận dụng mô hình CIPO trong<br /> tiếp cận đào tạo theo hướng này của Nguyễn Ngọc Trang<br /> [2]; Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Phương và Ngô<br /> Thị Tân Hương về thực trạng công tác đào tạo nghề và<br /> tạo việc làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên đã<br /> chỉ ra rằng: - Một số cơ sở còn khó khăn trong tuyển sinh<br /> do chưa thực sự bám sát thị trường lao động; - Bộ máy<br /> tổ chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên của các cơ sở dạy nghề<br /> còn thiếu, yếu về chuyên môn và nghiệp vụ; chương trình<br /> đào tạo chưa hợp lí, chưa phù hợp với sự phát triển của<br /> thực tiễn sản xuất, kinh doanh;... [3] Đồng thời, từ nghiên<br /> cứu đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp như: Giữa các<br /> <br /> cơ sở đào tạo nghề cần tăng cường liên kết, phối hợp với<br /> nhau và với các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả, chất<br /> lượng trong đào tạo; đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội<br /> dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng<br /> nâng cao năng lực thực hành cho người học nghề; đảm<br /> bảo cho người học làm được nghề sau khi đào tạo; - đẩy<br /> mạnh xã hội hóa, hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề,...<br /> Một số nghiên cứu về tiếp cận CIPO trong đào tạo nghề<br /> [2], [5], hay các nghiên cứu về lí luận cho việc kết hợp<br /> giữa tiếp cận CIPO và tiếp cận năng lực trong đào tạo<br /> nghề gắn với nhu cầu nhân lực [5] cũng chỉ ra rằng các<br /> nhà trường, đơn vị đào tạo nghề cần nghiên cứu tới các<br /> bộ tiêu chuẩn kĩ năng nghề, hay mở rộng ra là các tiêu<br /> chuẩn chung của kĩ năng nghề nghiệp, của các hiệp hội<br /> ngành nghề hay các yêu cầu chung của doanh nghiệp,<br /> đơn vị, tổ chức sử dụng lao động để điều chỉnh, đổi mới<br /> chương trình và nội dung đào tạo của mình.<br /> Bài viết trình bày một số định hướng và hoạt động cần<br /> thiết triển khai của Trường Đại học Thái Bình trong quá<br /> trình đào tạo nhằm hướng tới nâng cao chất lượng đầu ra<br /> đáp ứng thị trường lao động. Một trong nhiều nhóm giải<br /> pháp mà chúng tôi trình bày trong bài viết này là giải pháp<br /> tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Sự cần thiết của việc đào tạo gắn với doanh nghiệp<br /> Vấn đề lao động luôn được quan tâm chú ý không chỉ<br /> của doanh nghiệp mà còn của toàn xã hội. Một trong<br /> những khó khăn hiện nay mà nhiều doanh nghiệp đang<br /> gặp phải là thiếu lao động có trình độ đáp ứng được các<br /> yêu cầu của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh<br /> tế quốc tế. Nhiều doanh nghiệp trong nước không thể tìm<br /> đủ lao động có trình độ tay nghề cao. Ngoài ra, mỗi năm<br /> có thêm hơn một triệu người bước vào độ tuổi lao động,<br /> cùng với số lượng thất nghiệp ở thành thị và nông thôn<br /> đã tạo sức ép lớn về nhu cầu việc làm.<br /> Hoạt động trong cơ chế thị trường buộc các cơ sở đào<br /> tạo phải tuân thủ nguyên tắc chung là chất lượng sinh<br /> <br /> 100<br /> <br /> Email: khangbong08@gmail.com<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 100-103<br /> <br /> viên tốt nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu đa dạng của<br /> thị trường. Đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm được<br /> việc làm là rất khó khăn. Nguyên nhân ở đây không phải<br /> là thiếu việc làm mà là do thiếu người làm việc hay đúng<br /> hơn là thiếu người làm được việc, đáp ứng được yêu cầu<br /> công việc.<br /> Một nghịch lí là doanh nghiệp tuyển lao động ngày<br /> càng khó khăn hơn trong công tác tuyển dụng còn lượng<br /> sinh viên tốt nghiệp của các trường vẫn tiếp tục có xu<br /> hướng tăng. Một trong nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra<br /> là sản phẩm đào tạo chưa đáp ứng được các yêu cầu của<br /> nhà tuyển dụng. Thực ra là sau khi tuyển dụng, dù đã<br /> chọn được các ứng viên tốt nhất, các sinh viên là ứng viên<br /> trúng tuyển vẫn cần phải được đào tạo, bồi dưỡng thêm<br /> một thời gian mới có thể đáp ứng được các yêu cầu công<br /> việc. Do vậy, đa số các doanh nghiệp phải chấp nhận<br /> tuyển lao động chỉ cần có tố chất tốt rồi đào tạo lại để đáp<br /> ứng công việc chuyên môn cụ thể mà doanh nghiệp cần.<br /> Điều này làm cho doanh nghiệp mất nhiều chi phí, kể cả<br /> chi phí về thời gian và chi phí tài chính, bên cạnh đó, các<br /> trường thuộc tốp cuối có xu hướng không tuyển được<br /> sinh viên vào học.<br /> 2.2. Thực trạng công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp<br /> tại Trường Đại học Thái Bình<br /> Trong những năm gần đây, công tác đào tạo gắn với<br /> doanh nghiệp đã được Trường Đại học Thái Bình đặc<br /> biệt quan tâm và coi đây là một bước đi đột phá trong<br /> công tác đào tạo. Nhà trường đã có nghị quyết chuyên đề<br /> về đào tạo gắn với doanh nghiệp, với thị trường lao động,<br /> coi nhiệm vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp là<br /> một nhiệm vụ bắt buộc của mỗi khoa chuyên môn.<br /> Tuy nhiên, trong thời gian qua việc hợp tác với doanh<br /> nghiệp của nhà trường chưa có chiều sâu; Nhà trường<br /> mới chỉ thông qua doanh nghiệp để đưa sinh viên đến<br /> thực tập và trải nghiệm mà cơ bản là tham quan về quy<br /> trình hoạt động, nguyên tắc làm việc, mô hình sản xuất,...<br /> Nhiều đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp nói riêng,<br /> đã chỉ ra những tồn tại của sinh viên nhà trường sau tốt<br /> nghiệp về khả năng hợp tác, kĩ năng làm việc nhóm, khả<br /> năng sử dụng ngoại ngữ cũng như những thiếu sót về<br /> nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn công việc của sinh viên khi<br /> tuyển dụng. Hơn nữa, nhà tuyển dụng cũng đã đặt ra<br /> những ngành, lĩnh vực nên cân nhắc ưu tiên đào tạo, đang<br /> là những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn, nhằm hỗ trợ nhà<br /> trường trong quá trình định hướng, xây dựng các chương<br /> trình đào tạo mới.<br /> Từ những đánh giá của Nhà trường cùng với những<br /> đánh giá của một số doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, có<br /> <br /> thể chỉ ra rằng, việc đào tạo hiện nay vẫn còn những tồn<br /> tại và hạn chế cần khắc phục, điều chỉnh như:<br /> - Cơ cấu ngành, nghề đào tạo vẫn chưa thật phù hợp<br /> với cơ cấu ngành, nghề của thị trường lao động, chưa bổ<br /> sung thường xuyên các nghề đào tạo mới theo yêu cầu<br /> của thị trường lao động,... Hiện nay, xét các ngành đào<br /> tạo đại học, Trường Đại học Thái Bình đang đào tạo 09<br /> ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị<br /> kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật<br /> Điện - Điện tử, Công nghệ May, Công nghệ Kĩ thuật Cơ<br /> khí, Luật, Toán ứng dụng. Trong quá trình đào tạo, hầu<br /> hết các ngành đào tạo này đều có sự phối hợp với các<br /> doanh nghiệp, nhưng chủ yếu mới dừng lại ở mức tham<br /> quan, chứ phối hợp đào tạo thì chưa sâu sắc (dù rằng có<br /> một số ngành như Công nghệ May, Công nghệ Kĩ thuật<br /> Cơ khí, Công nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử đã có sự phối<br /> hợp đào tạo khá tốt với một số doanh nghiệp trên địa bàn:<br /> Trường cử sinh viên và cán bộ tới doanh nghiệp để doanh<br /> nghiệp đào tạo nghiệp vụ; đánh giá sinh viên qua quá<br /> trình thực hành tại doanh nghiệp).<br /> - Chất lượng đào tạo chưa cao, nội dung chương<br /> trình, giáo trình giảng dạy chậm cập nhật, đổi mới và<br /> chưa gắn chặt lí luận với thực tiễn, chưa đáp ứng nhu cầu<br /> của người học và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị<br /> trường lao động, chưa phù hợp với sự thay đổi nhanh<br /> công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.<br /> - Nghiệp vụ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp và khả<br /> năng thích ứng với sự thay đổi của sinh viên khi ra trường<br /> còn hạn chế.<br /> - Mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp còn<br /> chưa chặt chẽ (cả về trách nhiệm và quyền lợi), nên trên<br /> thực tế trường vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung”<br /> của mình chứ chưa thực sự đào tạo theo “cầu” của doanh<br /> nghiệp. Hiện nay, Trường Đại học Thái Bình đã có<br /> những hợp tác nhất định đối với các doanh nghiệp trong<br /> và ngoài tỉnh trong quá trình đào tạo (Tập đoàn Canon<br /> Việt Nam, Samsung Việt Nam, Công ty EFY Việt Nam,<br /> Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt, Công ty<br /> Cổ phần Giải pháp phần mềm doanh nghiệp SSE, Công<br /> ty May Hưng Nhân, Công ty May TAV, Tập đoàn Điện<br /> lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Hoàng Hà, Công<br /> ty TNHH Điện cơ AIDI…). Tuy vậy, hoạt động giới<br /> thiệu, đảm bảo việc làm cho sinh viên khi ra trường thì<br /> vẫn chưa tìm được cơ chế phối hợp với doanh nghiệp một<br /> cách chặt chẽ. Đây cũng là một thực tế cần tính đến trong<br /> quá trình phối hợp với doanh nghiệp trong việc đổi mới<br /> chương trình đào tạo cũng như nhu cầu lao động.<br /> - Nhiều doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động (hầu<br /> hết) đều phải dành một khoảng thời gian để đào tạo bổ<br /> sung các sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, trong đó có<br /> <br /> 101<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 100-103<br /> <br /> sinh viên của Trường Đại học Thái Bình, để phù hợp và<br /> đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp.<br /> 2.3. Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với<br /> doanh nghiệp<br /> 2.3.1. Một số giải pháp chung<br /> Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường cũng<br /> như đáp ứng yêu cầu của xã hội, một nhiệm vụ quan<br /> trọng trong quá trình quản lí đào tạo của nhà trường là<br /> đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo theo cả hai hướng:<br /> huy động mọi lực lượng xã hội tham gia vào công tác đào<br /> tạo nguồn nhân lực cho xã hội trong đó có doanh nghiệp<br /> và tập trung vào đào tạo ra những con người đáp ứng các<br /> yêu cầu của xã hội. Thực hiện mục tiêu này, tiếp cận theo<br /> hướng gắn với doanh nghiệp, Nhà trường cần tập trung<br /> nghiên cứu và thực hiện một số giải pháp chung như sau:<br /> - Xác định và xác định lại các ngành nghề đáp ứng<br /> nhu cầu hiện tại và tương lai của thị trường lao động, xây<br /> dựng chiến lược phát triển chung của nhà trường và<br /> nhiệm vụ đào tạo. Nhằm thực hiện nhiệm vụ này, Nhà<br /> trường cần chủ động điều tra để có được thông tin về nhu<br /> cầu của doanh nghiệp (nghề, trình độ, mức độ kĩ năng...)<br /> để tổ chức đào tạo phù hợp. Bởi lẽ, sự phối hợp không<br /> thể trải rộng với nhiều doanh nghiệp, ngay cả trong một<br /> lĩnh vực nên việc tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp, yêu<br /> cầu lao động của nhiều doanh nghiệp là cần thiết. Hơn<br /> nữa, việc tìm hiểu này sẽ cho cái nhìn tổng quan, toàn<br /> diện hơn về nhu cầu lao động và yêu cầu về lao động cho<br /> Nhà trường.<br /> - Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp với doanh<br /> nghiệp, nhà sử dụng lao động trong giai đoạn sắp tới<br /> nhằm tạo điều kiện thuận lợi và mối quan hệ chặt chẽ cả<br /> về lợi ích giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo.<br /> Việc phối hợp và kí kết các thỏa thuận hợp tác và phối<br /> hợp với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cần<br /> được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và có tính đại diện và<br /> từng bước.<br /> - Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo theo<br /> hướng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp: để hướng tới<br /> việc đáp ứng yêu cầu về năng lực nghề nghiệp, năng lực<br /> sử dụng công nghệ thông tin, năng lực giải quyết vấn đề<br /> và năng lực hợp tác,... đối với sinh viên khi ra trường.<br /> - Phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo một cách<br /> chặt chẽ hơn: kí thỏa thuận hợp tác; thỏa thuận về trách<br /> nhiệm trong xây dựng chương trình đào tạo; thỏa thuận<br /> về trách nhiệm trong đào tạo nghiệp vụ; thỏa thuận về<br /> tuyển chọn sinh viên sau tốt nghiệp,...<br /> - Đánh giá chất lượng đầu ra, khả năng đáp ứng yêu<br /> cầu công việc của sinh viên khi tuyển dụng và làm việc<br /> sau ra trường thông qua các nhà tuyển dụng, các doanh<br /> nghiệp. Điều này yêu cầu nhà trường phải có kênh thu<br /> <br /> thập thông tin của sinh viên sau ra trường từ chính sinh<br /> viên và các nhà tuyển dụng nhằm đánh giá sự phù hợp và<br /> đáp ứng thị trường của sản phẩm đào tạo cùng với việc<br /> đánh giá năng lực trong nhà trường.<br /> - Định hướng, hướng nghiệp trước khi sinh viên vào<br /> trường: Một trong những nguyên nhân khiến không ít<br /> những sinh viên ra trường phải làm trái ngành, trái nghề<br /> là sinh viên chưa có định hướng nghề nghiệp đúng trước<br /> khi vào trường. Vì thế mà định hướng nghề nghiệp là<br /> khâu quan trọng nhất đối với sinh viên. Nếu định hướng<br /> nghề nghiệp tốt thì sinh viên sẽ được đào tạo theo đúng<br /> khả năng và năng lực cũng như năng khiếu của mình, để<br /> sau khi được đào tạo sinh viên sẽ rất dễ dàng trong việc<br /> tìm kiếm việc làm. Hiện nay, một số trường đại học, cao<br /> đẳng đã phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo lân cận<br /> tổ chức các “ngày hội tuyển sinh”, tại đó, nhà trường và<br /> doanh nghiệp (có nơi có doanh nghiệp, có nơi không)<br /> thông báo về các cơ hội việc làm, yêu cầu cơ bản về phẩm<br /> chất và năng lực đáp ứng việc làm, về lương và các giá<br /> trị xã hội của việc làm (thương hiệu, nhân văn,...) và<br /> những ngành nghề mà nhà trường đào tạo, cơ hội sau ra<br /> trường, ... Đây là những hoạt động thiết thực và hiệu quả,<br /> một mặt giúp học sinh lựa chọn lĩnh vực học, ngành nghề<br /> tương lai, một mặt giúp nhà trường quảng bá thương<br /> hiệu, lựa chọn và định hướng đầu vào.<br /> 2.3.2. Một số giải pháp cụ thể<br /> - Tăng cường bồi dưỡng nhận thức về đào tạo và đào<br /> tạo nghề cho giảng viên nhà trường, nhằm yêu cầu giảng<br /> viên tăng cường dạy học gắn với thực tiễn trong quá trình<br /> dạy học ở giảng đường;<br /> - Tổ chức cho giảng viên nâng cao chuyên môn,<br /> nghiệp vụ, nắm vững và cập nhật các thay đổi của môi<br /> trường lao động của lĩnh vực mình đào tạo thông qua việc<br /> tập huấn, tham quan,... về các doanh nghiệp, các đơn vị<br /> sử dụng lao động. Từ đó, giảng viên sẽ nâng cao chất<br /> lượng dạy học mà đặc biệt là khả năng liên hệ thực tiễn,<br /> đổi mới nội dung bài giảng theo hướng gắn với thực tiễn.<br /> - Đổi mới các hình thức đào tạo, tăng cường các<br /> chương trình ngoại khóa nhằm phát triển các năng lực xã<br /> hội như hợp tác, giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp,...<br /> cho sinh viên trong quá trình đào tạo tại nhà trường.<br /> - Tăng thời gian thực tập, dành cho thực hành tại<br /> doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Chẳng hạn như<br /> đưa sinh viên về làm việc 6 tháng tại doanh nghiệp, để<br /> doanh nghiệp đào tạo, đánh giá và xác nhận về các năng<br /> lực làm việc, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với<br /> những đánh giá đó: bằng lương, bằng hợp đồng lao động<br /> sau ra trường,...<br /> - Đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp<br /> với các nội dung như sau:<br /> <br /> 102<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6/2018, tr 100-103<br /> <br /> - Phối hợp với doanh nghiệp tham gia vào hội đồng<br /> xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo;<br /> - Phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo<br /> (doanh nghiệp phụ trách đào tạo một số học phần), đánh<br /> giá kết quả đào tạo. Chẳng hạn, cần cử sinh viên về tới<br /> doanh nghiệp, lao động như một thành viên của công ty,<br /> sản phẩm và tinh thần, thái độ làm việc sẽ được đánh giá,<br /> đưa vào hồ sơ đánh giá sinh viên trong quá trình đào tạo<br /> và tốt nghiệp. Các khoa đào tạo cần chủ động phối hợp<br /> với doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo, cung ứng nhân lực<br /> cho doanh nghiệp (Khoa Công nghệ thông tin đã kí kết<br /> thỏa thuận hợp tác với Công ty EFY Việt Nam, Công ty<br /> Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt (Nam Viet JSC),<br /> Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm doanh nghiệp<br /> (SSE)). Tháng 5/2018, Trường Đại học Thái Bình đã<br /> phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức một<br /> số phiên tòa lưu động tại khuôn viên Nhà trường: mục<br /> đích chính là tạo điều kiện cho sinh viên ngành Pháp luật<br /> tiếp cận thực tiễn pháp luật, củng cố kiến thức pháp luật<br /> thông qua hoạt động xét xử của cơ quan Tòa án. Trên đây<br /> là những ví dụ điển hình, quan trọng trong các hoạt động<br /> cần tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan hữu quan<br /> nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, uy tín và vị<br /> thế của Nhà trường.<br /> - Phối hợp với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa<br /> học, dự án, tư vấn, thẩm định và chuyển giao công nghệ<br /> phục vụ trực tiếp cho phát triển KT-XH và mục tiêu phát<br /> triển của hai bên. Đây còn là một nội dung chưa được triển<br /> khai, cần nghiên cứu triển khai một cách có chọn lọc. Nó<br /> vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, vừa hỗ trợ khả<br /> năng nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, vừa<br /> có cơ hội tăng nguồn thu cho Nhà trường.<br /> - Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin<br /> cho cơ sở đào tạo về nhu cầu về lao động, yêu cầu về<br /> phẩm chất và năng lực đối với người lao động, cho mỗi<br /> vị trí việc làm.<br /> +) Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp trong quá<br /> trình thực tập, nhưng doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo.<br /> Doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo sinh<br /> viên trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Doanh<br /> nghiệp có trách nhiệm huy động đội ngũ cán bộ kĩ thuật<br /> vững tay nghề của tham gia giảng dạy thực hành, hướng<br /> dẫn thực tập.<br /> 3. Kết luận<br /> Việc phối hợp với nhà trường và doanh nghiệp trong<br /> đào tạo không còn là vấn đề mới trong đào tạo nhân lực<br /> nói chung. Tuy vậy, do nhiều lí do khách quan khác nhau<br /> nên vẫn cần có những điều chỉnh và nghiên cứu triển khai<br /> nhất định tại Trường Đại học Thái Bình trong công tác<br /> đào tạo có sự phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn.<br /> <br /> Các giải pháp đề ra ở trên sẽ góp phần nâng cao chất<br /> lượng đầu vào cũng như chất lượng đào tạo đầu ra hay<br /> hiệu quả đào tạo của Nhà trường.<br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Nguyễn Đức Anh (2017). Giải pháp quản lí hoạt<br /> động hợp tác của trường đại học với doanh nghiệp<br /> trong đào tạo nguồn nhân lực kĩ thuật điện tử, truyền<br /> thông. Tạp chí Giáo dục, số 429, tr 11-15.<br /> [2] Nguyễn Ngọc Trang (2018). Vận dụng mô hình<br /> CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà<br /> trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu<br /> cầu thị trường lao động. Tạp chí Giáo dục, số 429,<br /> tr 11-15.<br /> [3] Nguyễn Thị Thu Phương - Ngô Thị Tân Hương<br /> (2018). Thực trạng công tác đào tạo nghề và tạo việc<br /> làm cho người lao động ở tỉnh Thái Nguyên hiện<br /> nay. Tạp chí Giáo dục, số 423, tr 4-8.<br /> [4] Phan Văn Kha (2006). Các giải pháp tăng cường<br /> mối liên hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực có<br /> trình độ Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam. Đề<br /> tài mã số B-2003 52-TĐ50, Viện Chiến lược và<br /> Chương trình Giáo dục.<br /> [5] Nguyễn Trọng Sơn (2016). Cơ sở khoa học về quản<br /> lí đào tạo nghề theo hướng chuẩn đầu ra đáp ứng<br /> nhu cầu nhân lực. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt<br /> tháng 5, tr 86-89.<br /> [6] Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số<br /> 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản,<br /> toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị<br /> trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập<br /> quốc tế.<br /> [7] Quốc hội (2014). Luật Giáo dục nghề nghiệp số<br /> 74/2014/QH13.<br /> [8] UNESCO (2011). Beyond the Conceptual Maze<br /> Approaches to quality in education. UNESCO<br /> Education Research and Foresight.<br /> [9] Trần Kiểm (2017). Quản lí và lãnh đạo nhà trường<br /> hiệu quả. NXB Đại học Sư phạm.<br /> [10] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008). Báo<br /> cáo tổng quan dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh<br /> nghiệp thời gian qua - Định hướng, giải pháp cho<br /> những năm tới.<br /> [11] Trần Khánh Đức (2014). Giáo dục và phát triển<br /> nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục<br /> Việt Nam.<br /> [12] Nguyễn Hữu Lộc - Phạm Công Bằng - Lê Ngọc<br /> Quỳnh Lam (2014). Chương trình đào tạo tích hợp<br /> từ thiết kế đến vận hành. NXB Đại học Quốc gia TP.<br /> Hồ Chí Minh.<br /> <br /> 103<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản