intTypePromotion=1

Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch tại tỉnh Đồng Nai trong nền kinh tế thị trường

Chia sẻ: ViDili2711 ViDili2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
33
lượt xem
2
download

Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch tại tỉnh Đồng Nai trong nền kinh tế thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển du lịch là vấn đề cần sự phối hợp của rất nhiều bên từ Nhà nước, doanh nghiệp đến người dân. Trong đó, quản lý nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc định hướng, đưa ra những công cụ, chính sách để thúc đẩy du lịch. Với những định hướng chính sách cụ thể, hiện nay du lịch Đồng Nai đã cải thiện được tình trạng phát triển du lịch của tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch tại tỉnh Đồng Nai trong nền kinh tế thị trường

  1. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH DU LỊCH TẠI TỈNH ĐỒNG NAI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Nguyễn Hoàng Phương*, Lương Thị Thúy Lành** TÓM TẮT Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nghành du lịch đã đạt được một số thành tựu nhất định cũng do đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và vai trò quản lý của nhà nước. Bên cạnh thành quả đạt được thực tiễn đang đặt ra những vấn đề bức bách nếu không giải quyết sẽ làm cản trở bước phát triển chung của Vùng. Vì vậy, vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch cần phải được nhìn nhận cách đúng đắn nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Đồng Nai, là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, gần đây, hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch được các cấp, các ngành tập trung thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo như: chủ động cung cấp thông tin cho du khách, quảng bá hình ảnh qua các cuộc thi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, …Bên cạnh đó, để đưa ngành du lịch tỉnh phát triển theo đúng định hướng của Đảng và nhà nước nói chung và sự chỉ đạo của tỉnh nói riêng, tỉnh Đồng Nai cần nhìn nhận lại những vấn đề đang tồn động trong việc quản lý nhà nước về du lịch hiện nay và qua đó đề ra những giải pháp hiệu quả cho ngành du lịch tỉnh nhà. Từ khóa: Quản lý nhà nước, Quản lý về du lịch, Quan lịch tỉnh Đồng Nai. SOME SOLUTIONS ON STATE MANAGEMENT FOR TOURISM IN THE DONG NAI PROVINCE IN THE MARKET ECONOMY ABTRACT After more than 30 years of implementation of the renovation, the tourism industry has achieved certain achievements due to the Party’s proper leadership and the management role of the state. In addition to practical achievements, urgent issues which are posed without problems will hinder the development of the Region as a whole. Therefore, the role of state management in tourism activities needs to be properly recognized in the current market economy. Dong Nai is a province with great potentials and strengths in tourism development. Recently, advertising and attracting activities have been implemented by all levels and sectors with many innovative and creative ways such as: : proactively providing information for visitors, promoting images through contests, promoting the application of information technology, ... Besides, to bring the provincial tourism industry to develop in accordance with the orientation of the Party and the home. The country in general and the direction of the province in particular, Dong Nai province needs to re-consider the existing problems in the state management of tourism today and thereby propose effective solutions for the tourism industry. of the province Keywors: State management, Tourism management, Dong Nai province’s Overview. * TS. GV. Học viện Chính trị khu vực II. Email: nghoangphuong11@gmail.com ** ThS. GV. Học viện Chính trị khu vực II 56
  2. Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch ... 1. ĐẶT VẤN ĐỀ vườn quốc gia Cát Tiên, núi Chứa Chang, … Đồng Nai là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh để xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch văn hóa của cả nước. Nhờ những chính sách quy hoạch gắn với các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng tôn hiệu quả, trong những năm qua, tỉnh đã bước giáo, dân tộc. Từ đó triển khai phát triển 4 loại đầu triển khai một số ứng dụng giám sát, điều hình du lịch gồm du lịch tâm linh; du lịch tham hành thông minh như: thành lập trung tâm điều quan, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái; du lịch tham hành giao thông tập trung, giám sát hành trình quan các di tích văn hóa, lịch sử. Nhờ đó những xe buýt, camera giám sát giao thông, hệ thống năm gần đây lượng du khách đến với tỉnh Đồng điều khiển tín hiệu giao thông, giám sát nguồn Nai năm sau luôn cao hơn năm trước điển hình nước thải thông qua các trạm quan trắc tự động, năm 2016 đón khoảng 3 triệu lượt khách và năm ...Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những 2017 đã đón khoảng 3,4 triệu lượt khách. địa phương trọng điểm, các chính sách quy Đối với cơ sở hạ tầng du lịch hiện nay thuộc hoạch phát triển đã được triển khai thực hiện, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế nhất định do sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. khu du lịch tổng hợp chất lượng cao, cơ sở vui Công tác quản lý Nhà nước đối với phát triển du chơi giải trí và cung cấp các dịch vụ đạt tiêu lịch chậm được đổi mới. Luật du lịch và các luật, chuẩn quốc tế. Trong năm 2017, tỉnh Đồng Nai pháp lệnh liên quan, hệ thống văn bản pháp quy có nhiều khu điểm du lịch tiêu biểu như Khu hướng dẫn thi hành còn thiếu đồng bộ và chưa du lịch Bửu Long, Khu du lịch sinh thái Vườn huy động được các nguồn lực cho phát triển du Xoài, Khu du lịch Bò Cạp Vàng, …các khách lịch. Nhiều chính sách còn chồng chéo, trói chân sạn đạt chuẩn 2 đến 3 sao và nhiều khách sạn lẫn nhau vì thế cần có những giải pháp nhằm cải nhà nghỉ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. thiện quản lý nhà nước để phát triển bền vững Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai với hai tiềm du lịch tỉnh Đồng Nai. năng lớn nhất là du lịch rừng và du lịch đường 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ NHÀ sông, vào năm 2018, tỉnh nhà đã triển khai phát NƯỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH TỈNH ĐỒNG triển mạnh mẽ tuyến du lịch đường sông, được NAI HIỆN NAY bắt đầu từ cù lao Ba Xê thuộc phường Long Căn cứ vào Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Bình Tân (thành phố Biên Hòa) đến bến đò xã về quản lý hoạt động du lịch Đồng Nai, Quy Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu). Dọc tuyến sẽ có hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 4 điểm dừng chân gồm điểm du lịch sinh thái 2010 và định hướng đến 2020, tỉnh đã có nhiều kết hợp vui chơi giải trí tại cù lao Ba Xê rộng thay đổi tích cực nhưng vẫn còn nhiều thách hơn 30 ha, có thể phục vụ 2 ngàn khách/ngày. thức đối với du lịch tại tỉnh nhà. Bến tàu trạm dừng chân tại Công viên Nguyễn 2.1. Về những mặt tích cực: Văn Trị gần chợ Biên Hòa (thành phố Biên Hòa) Ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đã khai thác rộng gần 2.500 m2. Điểm dừng chân thứ 3 tại xã đặc thù riêng để có sản phẩm du lịch độc đáo, Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), rộng hơn 1 hécta, hấp dẫn du khách hơn so với trước đây cùng với dự kiến sẽ đầu tư nhà hàng, hồ bơi, các trò chơi. việc xây dựng những sản phẩm du lịch bảo vệ Và Trạm dừng chân thứ 4 là Bến tàu Hiếu Liêm tính mạng, sức khỏe của khách du lịch. Dựa trên tại xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu). những thế mạnh từ văn hóa, phong tục tập quán, 2.2. Những hạn chế: nguồn tài nguyên, phong cảnh thiên nhiên đa Tuy rằng du lịch tỉnh Đồng Nai đang dẫn dạng hay đặc trưng về địa hình, khí hậu,...như phát triển và có những dấu hiệu tích cực. Tuy Khu du lịch Bò Cạp Vàng, Thác Giang Điền, nhiên việc phát triển du lịch còn tồn tại nhiều 57
  3. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật hạn chế thách thức cần phải quan tâm. Theo hoạt động du lịch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về quản lý hoạt trong tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch... động du lịch Đồng Nai, đến năm 2020, vùng sẽ Chưa thực sự quan tâm và có những chính đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó khoảng sách đầu tư, phát triển, đào tạo nhân lực thiết 1 triệu lượt khách quốc tế và ước tính đạt 1.500 thực hiệu quả, còn thiếu những trường, trung tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên so với tiềm năng tâm đào tạo nhân lực du lịch chuyên nghiệp. Dẫn của vùng, kết quả thu hút, phát triển du lịch vẫn đến việc nguồn nhân lực du lịch trực tiếp, gián chưa đạt như mong muốn, chưa tương xứng với tiếp và tự phát trong vùng chiếm gần 60%, hầu tiềm năng. Điều này có thể thấy rõ khi trong 3 hết là không chuyên nghiệp, chưa qua đào tạo tháng đầu năm 2019, theo thống kê từ Sở Văn về nghiệp vụ, giao tiếp, văn hóa, lịch sử truyền Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Đồng Nai, trong thống và tâm linh của vùng, khiến du khách còn 3 tháng vừa qua, du lịch Đồng Nai đón khoảng phiền lòng về cung cách phục vụ, về hiện tượng hơn 1,1 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú chèo kéo và bán hàng giá cao khi tham quan tại Đồng Nai, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm sông nước hay du thuyền trên sông. Con người ngoái, doanh thu đạt hơn 387 tỷ đồng nhưng vẫn chính là bộ mặt của du lịch, vì vậy rất cần chung chưa đạt được tiến độ đã đề ra. Thực tế du khách tay xây dựng cho tỉnh Đồng Nai một lực lượng tới tỉnh Đồng Nai chủ yếu là đến và đi trong lao động du lịch lành nghề, có chiều sâu và có ngày, thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu ít khiến tính chuyên nghiệp vừa mang tính hiện đại trong doanh thu thấp. Hiện tỷ lệ lưu trú của khách ở xu thế hội nhập quốc tế vừa có tính truyền thống vùng chỉ đạt trung bình 1,95 ngày với khách mang bản sắc dân tộc nói chung và tỉnh Đồng quốc tế, 1,7 ngày với khách trong nước. Ngoài Nai nói riêng. ra, các điạ phương vẫn loay hoay với việc định Còn nhiều bất hợp lý, cơ chế phối hợp giữa hình đâu là sản phẩm du lịch đặc thù khi mà địa các ban ngành liên quan đến du lịch chưa rõ phương nào cũng có những sản phẩm gần giống ràng, còn có sự chồng chéo. Các doanh nhiệp nhau. Hầu hết các địa phương trong vùng đều kinh doanh du lịch bị quản lý bởi 4, 5 đầu mối, dựa vào tài nguyên du lịch sẵn có để phát triển từ đó gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thiếu du lịch. Do vậy, các sản phẩm du lịch chủ yếu một cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các doanh tập trung vào việc: Chở khách tham quan bằng nghiệp trong ngành du lịch để có một tiếng nói tàu, thuyền; Đưa khách tham quan miệt vườn; chung, phát huy được sức mạnh của ngành du Tham quan tìm hiểu tại các Vườn quốc gia. Du lịch Đồng Nai. Các doanh nghiệp vẫn còn chưa khách chỉ cần đến một địa phương là sẽ biết chủ động trong việc liên kết để phát triển sản sản phẩm du lịch của cả vùng. Chính tình trạng phẩm, xúc tiến quảng bá, …đặc biệt là trong vấn trùng lặp về sản phẩm du lịch sông nước, du lịch đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch. sinh thái giữa các địa phương trong vùng diễn Bộ máy của ngành có đổi mới nhưng chưa ra phổ biến đã làm giảm tính hấp dẫn của du thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả; quản lý liên lịch tỉnh Đồng Nai. Điều này cho thấy việc quy ngành, liên vùng rất yếu “mạnh ai nấy làm”. hoạch cũng như quản lý hoạt động phát triển du Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch du lịch lịch còn nhiều lỗ hổng và chưa phù hợp về sản còn nhiều bất cập.  Công tác quản lý đảm bảo phẩm cũng như hình thức du lịch. phát triển bền vững, an ninh, an toàn, văn minh Việc quản lý nhà nước về du lịch vẫn còn du lịch còn thiếu kinh nghiệm và chưa có tầm những hạn chế, bất cập cụ thể như trong các lĩnh nhìn dài hạn; quản lý bảo tồn và phát huy giá vực: vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng trị di sản, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu sản phẩm, ứng dụng những công nghệ mới trong cầu. Nhận thức về du lịch cả ở cấp quản lý nhà 58
  4. Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch ... nước, quản lý kinh doanh và trong nhân dân còn phương trong tỉnh Đồng Nai để phát triển du thấp, tầm nhìn ngắn hạn trong tư duy chịu tác lịch. Phát huy vai trò của Hiệp hội du lịch tỉnh, động của nhóm lợi ích cục bộ do vậy vẫn còn kết nối giữa các địa phương, các doanh nghiệp khoảng cách xa so với yêu cầu phát triển. hoạt động du lịch trong tỉnh. Mỗi địa phương Một trong những hạn chế quan trọng trong trong tỉnh cần cử một phó chủ tịch huyện chuyên quản lý có ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch trách theo dõi, quản lý, phối hợp các hoạt động Đồng Nai là việc chưa tạo được sự liên kết du du lịch trong tỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó lịch giữa các địa phương trong tỉnh. Do điều kiện khăn trong hoạt động du lịch. Thường xuyên tập thời tiết, khí hậu, văn hóa có sự tương đồng giữa huấn cho cán bộ quản lý hoạt động du lịch trong các địa phương trong tỉnh nên sản phẩm du lịch tỉnh để nâng cao trình độ và hiệu quả quản lý. đặc thù ở mỗi địa phương chưa được xác định Để phát triển du lịch Đồng Nai, đòi hỏi phải rõ nên xảy ra hiện tượng trùng lắp, tạo nên sự nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước từ cạnh tranh kém hiệu quả trong nội bộ tỉnh nhà. Trung ương, chính quyền các địa phương trong Một vấn đề khác cần được quan tâm đó là tình tỉnh. Thời gian tới, vai trò quản lý của nhà nước trạng “chia cắt” trong khai thác tài nguyên du cần tập trung vào những nội dung chính sau: lịch, dẫn đến sự phân tán, manh mún trong du yy Một là, cần có sự phối hợp giữa các Bộ lịch tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, vấn đề liên kết phát Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ngành triển du lịch chung của tỉnh với các tỉnh khác trên Trung ương và các địa phương trong tỉnh: Để cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đảm bảo tính các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ vẫn còn hạn đồng bộ, hệ thống về thực trạng và tiềm năng chế. Giữa các điểm đến, các cơ sở du lịch vẫn phát triển du lịch Đồng Nai. Trên cơ sở đó, đề ra chưa hình thành được cơ chế hợp tác, điều này đã chiến lược, kế hoạch dài hạn phát triển du lịch trở thành một trong những nguyên nhân gây hạn với những phương thức, bước đi và lộ trình thích chế các dòng khách đến tỉnh Đồng Nai. Các địa hợp. Qua đó, tăng cường sự liên kết vùng trong phương trong tỉnh vẫn còn bị động, phát triển du phát triển du lịch: hoạt động du lịch là hoạt động lịch theo tư duy dàn trải và mang tính cục bộ, chỉ không có ranh giới hành chính vì vậy sự liên kết dựa vào những tiềm năng và lợi thế của mình về giữa các địa phương trong tỉnh Đồng Nai có ý tài nguyên, nguồn lực hiện có của địa phương,… nghĩa rất quan trọng. Sự liên kết này cho phép chưa tạo được sự liên kết giữa các địa phương khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch và đôi khi còn xảy ra cạnh tranh giữa các địa trên những lãnh thổ hành chính khác nhau, phát phương trong tỉnh. Để du lịch tỉnh Đồng Nai phát triển những sản phẩm du lịch có khả năng bổ triển có hiệu quả, thì vấn đề liên kết cần được đặt sung cho nhau tạo nên các tour du lịch liên vùng lên hàng đầu và cần phải liên kết một cách toàn hấp dẫn, tạo được hình ảnh du lịch chung cho diện từ sản phẩm du lịch, tiếp thị, quảng bá, phát một khu vực trong khi giảm được chi phí xúc triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn lực,…đến liên tiến, tuyên truyền quảng cáo, v.v. Tính liên kết kết giữa các doanh nghiệp du lịch của tỉnh với này trong hoạt động phát triển du lịch càng trở các vùng và các địa phương khác. nên quan trọng trong xu thế hội nhập của du lịch 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Việt Nam với khu vực và quốc tế. HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỂ yy Hai là, để tránh tình trạng trùng lặp sản PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI phẩm du lịch, cơ quản quản lý nhà nước cần TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG có quy hoạch rõ hơn về sản phẩm đặc thù của Cần có cơ chế phối hợp giữa Chính phủ, từng địa phương: hoặc có thể liên kết những địa các bộ ngành liên quan với chính quyền các địa phương có cùng điều kiện cũng như tiềm năng 59
  5. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật phát triển gần giống nhau lại để tập trung đẩy quyền địa phương trong Vùng cần hỗ trợ việc mạnh, khai thác. Qua đó tránh việc phát triển đưa công nghệ quản lý tiên tiến vào việc kinh tràn lan, tự phát, trùng lặp gây nhàm chán, mờ doanh du lịch. nhạt đối với du khách. Và Hình thành Ban Điều yy Năm là, thực hiện cổ phần hóa hiệu quả phối phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai để thực các doanh nghiệp du lịch nhà nước ở Đồng Nai: hiện vai trò nhạc trưởng cho các hoạt động liên Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp du kết phát triển du lịch trong tỉnh. Trên cơ sở có lịch vừa và nhỏ sử dụng nguồn lực sẵn có của được quy chế hoạt động rõ ràng, Ban Điều phối người dân trong Vùng để khai thác hết lợi thế phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai chủ trì triển của du lịch Đồng Nai. Nhà nước và chính quyền khai huy động Quỹ Phát triển du lịch Đồng Nai; địa phương trong tỉnh cần hỗ trợ việc đưa công đề xuất dự án hỗ trợ hạ tầng, các hạng mục đầu nghệ quản lý tiên tiến vào việc kinh doanh du tư phát triển du lịch vùng; thực hiện các hoạt lịch. Các địa phương trong tỉnh Đồng Nai cần động xúc tiến quảng bá du lịch vùng; chủ động thắt chặt mối liên kết, hợp tác để xây dựng các phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chương trình, dự án phát triển sản phẩm du lịch và các địa phương tổ chức các khóa đào tạo, tập đặc thù của từng địa phương, của tỉnh. Các giá huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề đội trị văn hóa truyền thống, các điều kiện tự nhiên ngũ làm du lịch; thực hiện các hoạt động đầu tư mang tính bản địa của từng địa phương để tránh phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai; xây dựng nhãn, trùng lắp, kém hiệu quả. tiêu chí nhãn và phát triển nhãn “Sản phẩm du yy Sáu là, phát huy vai trò quản lý nhà nước lịch tỉnh Đồng Nai”. về lĩnh vực du lịch đối với tất cả đối tượng, thuộc yy Ba là, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh du chính sách, thể chế, cơ chế vể du lịch tỉnh Đồng lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tiếp tục Nai: Để tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho cải cách hành chính tạo thuận lợi cho các thành phát triển du lịch cả nước nói chung và cho phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch Đồng Nai nói riêng. Bên cạnh đó, nâng cao theo cơ chế một cửa. Ngoài ra, cần sắp xếp ổn trình độ và năng lực quản lí nhà nước ở các địa định tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, ứng phương, phải có cơ chế phối hợp liên ngành, dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lĩnh vực của tỉnh để phát triển du lịch Đồng Nai. lý du lịch, giải quyết kịp thời khó khăn vướng Và Xây dựng các chiến lược phát triển du lịch mắc của các doanh nghiệp du lịch, tạo sự gắn của tỉnh và các địa phương trong tỉnh đảm bảo bó, hợp tác vì mục tiêu phát triển du lịch tỉnh hiệu quả, chất lượng và tính khả thi cao. Đồng Nai. Ngoài ra, chú trọng nâng cao nhận yy Bốn là, áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn thức của các cấp, các ngành và người dân trong ngành du lịch, tăng cường kiểm tra, giám sát. tỉnh về vị trí, vai trò của du lịch đối với phát Việc này nhằm duy trì chất lượng sản phẩm triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai. Từ đó, nâng dịch vụ, thiết lập hệ thống đánh giá và quản lý cao hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trường trong chất lượng du lịch qua đó tạo môi trường cạnh phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai. tranh lành mạnh cho tất cả các đơn vị tham gia Mặc dù không phải là yếu tố trực tiếp tác tổ chức du lịch tỉnh Đồng Nai. Trong đó, quản động đến phát triền lịch của tỉnh, nhưng quản lý phải có sự phân cấp, đảm bảo vai trò quản lí Nhà nước đóng vai trò là chất xúc tác, kim lý vĩ mô khuyến khích sự tham gia tích cực chỉ nam cho mọi hoạt động du lịch đi đúng với của cộng đồng dân cư trong vùng cũng như đường lối, chính sách chung của Đảng và Nhà tạo sự chủ động cho doanh nghiệp khi tham nước, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của gia các hoạt động du lịch. Nhà nước và chính du lịch tỉnh Đồng Nai nói riêng và của cả nước 60
  6. Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch ... nói chung, tạo nền tảng cho việc tiến đến hội đầu tư, huy động vốn, ...Để du lịch đồng Đồng nhập quốc tế. Nai phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có và theo đúng định hướng cần phải 4. KẾT LUẬN hoàn thiện quản lý nhà nước về các mặt từ bộ Phát triển du lịch là vấn đề cần sự phối hợp máy đến chính sách đề ra. Mỗi giải pháp phải của rất nhiều bên từ Nhà nước, doanh nghiệp sát với thực tế, giải quyết yếu kém còn tồn tại đến người dân. Trong đó, quản lý nhà nước từ đó phát huy được tác dụng của bộ máy quản đóng vai trò then chốt trong việc định hướng, lý nhà nước. Nhận thức được vai trò của quản đưa ra những công cụ, chính sách để thúc đẩy lý nhà nước sẽ mang lại hiệu quả hoạt động, du lịch. Với những định hướng chính sách cụ tạo tiền đề và động lực cho sự phát triển du lịch thể, hiện nay du lịch Đồng Nai đã cải thiện được tỉnh Đồng Nai bền vững, phát huy được tiềm tình trạng phát triển du lịch của ỉnh, tuy nhiên năng của các doanh nghiệp, gắn kết được người vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục từ dân với việc làm du lịch. Từ đó đưa du lịch tỉnh việc phát triển sản phẩm du lịch, phát triển thị nhà phát triển đúng hướng và vững mạnh hơn trường, không gian du lịch, nhân lực đến việc nữa hiện tại cũng như trong tương lai. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai ương: Tiềm năng và triển vọng đến năm đến năm 2010 và định hướng đến 2020”. 2020, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Hà [2]. Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về quản lý Nội 2009. hoạt động du lịch Đồng Nai năm 2019. [5]. World Economy Forum, The Travel & [3]. Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Báo cáo Tourism Competitiveness Report 2013 – tổng hợp “Chiến lược phát triển du lịch Việt Reducing Barriers to Economic Growth and Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nhà Job Creation. Xuất bản Lao động, Hà Nội”. [6]. World Travel & Tourism Council “Travel [4]. Viện chiến lược phát triển, Bộ kế hoạch Đầu & Tourism, Economic Impact 2013, Viet tư, Các vùng, tỉnh, thành trực thuộc Trung Nam”. 61
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2