Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p15

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
200
lượt xem
128
download

Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p15', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p15

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chuy n ñ i DVD-9 thành DVD-5 DVD-9: là d ng ñĩa DVD Dual Layer (2 layer) tăng dung lư ng lên g p ñôi (8.54Gb/240mins) DVD-5: là lo i DVD bình thư ng, d mua d sài hơn, (4.7Gb/120mins) Bài sau thư ng s d ng cho các d ng ñĩa phim g c có b n quy n (copyright) ví d như phim c a Hollywood, ñĩa g c phim HQ, hay Thúy Nga, Asia,..... và nh ng ai không có ñ u burn DVD Dual, n u b n có r i thì không c n ti p t c ñâu hen ð u tiên c n có: DVD Decrypter v3.5.4.0: ñây là 1 ph n m m free, dùng ñ backup ñĩa DVD vô HHD, ph n m m này ñư c ñánh giá cao nhưng ñã ko còn ñư c ti p t c nâng c p, ch dùng phiên b n v3.5.4.0. Download: http://fileforum.betanews.com/detail/DVD_Decrypter/1011845169/1 ShrinkTo5: ðây là ph n m m ñ chuy n t DVD-9 sang DVD-5. Download: http://updatesofts.com/forums/showthread.php?t=29537&highlight=shrinkto5 Cài ñ t software, và ñăng ký xong xuôi thì chúng ta b t ñ u hen: 1. Backup DVD to HHD: - Kh i ñ ng chương tr nh DVD Decrypter - B ñĩa DVD vào DVD player trên computer, ñ i cho nó load. ñây net chơi ñĩa Zorro. - Vào menu Mode -> ch n ISO -> ch n Read - Nhìn ph n ñóng khung ñ , n u ñó ghi s 1 thì DVD c a b n thu c d ng DVD-5 và b n ch c n hoàn thành bư c 1 này là có th dùng Nero burn ñĩa r i. Còn n u ñó ghi s 2 như ví d hình http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com trên thì nó là DVD-9, ñúng v i yêu c u c a bài vi t này - Ch n l i menu Mode -> ch n File A. ðây là ph n b n ch n ñĩa DVD mu n backup (n u b n có 2 ñ u DVD trên CPU thì b n c n check l i, còn 1 thì thư ng không c n)... n u b n th y ñã ch n ñúng DVD, mà khung bên ph i v n tr ng trơn thì nh n ch L trong khung ñ ñ reload. B. Thư ng nh ng file có d ng VTS_01_# là nh ng file phim chính th c (có nhi u ñĩa có ph n Bonus Screen, Trailer,.... thì list B s r t dài). B n có th t ch n cho mình ph n phim chính (ph n trong khung ñ ) và dùng 1 chương trình DVD author nào ñó ñ t làm DVD (hãy coi qua menu Edit). Nhưng ñây net s backup h t nguyên ñĩa (Edit -> Select All). C. Sau khi coi qua h t, nh n button ph n C và ti p t c. Note: ph n Destination chính là ph n ñ ch n l a nơi lưu file backup, b n ko nên ch nh nó, vì có ch nh nó cũng nh y l i cái ñư ng d n mà nó ñã ch n, t t nh t c ñ nguyên. Và nh d n d p ñĩa kho ng 10Gb free hen. - ð i nó ch y xong s hi n thông báo, click OK, và t t chương trình ñi. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 2. Convert DVD-9 to DVD-5 ðĩa Zorro là ñĩa c a net rùi, backup thì lâu quá sao vi t ti p tut, nên net ñ i sang 1 phim net ñã Backup s n trong máy là The Chronicles of Narnia ñ ti p t c bư c 2 hen - Kh i ñ ng ph n m m ShrinkTo5 A. ô trên b n ch n folder ch a file b n ñã Backup bư c 1 (nh ch n folder VIDEO_TS hen). ô k b n ch n nơi s chưa ti p ph n convert trong bư c này. B. ðây là ñ nén, theo net thì nên ñ m c ñ nh Default , ko c n ch ch ph n này. C. --Movie Only: b n ch n ph n này khi b n ch mu n convert ph n phim chính, b h t m y th như Trailer, menu l a ch n, Bonus,..... Khi ch n ph n này 2 ô kia s kích ho t. Ô trên là ch n kênh âm thanh (english, france, espanol,...) và ô th 2 ch n ph ñ (English Subtitle, France Subtitle,...) Khi ch n ph n này thì ch ch nh 2 ô ñó và click nút Play. - Whole DVD: quá d , ch n ph n này và click Play. Nó s convert h t Movie chính, Bonus, Trailer, và có c menu. Nhưng ch t lư ng s kém hơn Movie Only 1 chút. -Customer Settings: ph n này ko nói ra thì ai cũng bi t, nó s liên quan ñ n ph n D. D. N u b n ch n Customer Settings ph n C, thì ñây b n s setup lo i b b t file ti ng, file ph ñ , hay các Bonus, Trailer, qu ng cáo mà b n c m th y không c n thi t, và v n gi nguyên ñư c menu. Tuy nhiên ph n này b n có th b l n 1 cái gì ñó, và s b coi phim thi u ño n này ño n kia. Ph thu c vào kinh nghi m và m c ñơn gi n c a DVD mà b n làm. VD ñây tôi ch ch n Movie Only, vì ph n D c a Customer Setting r i quá, ch ng bi t ch nh sao cho chính xác . Ch nh s a xong click Play hen ^^ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Sau khi click Play nó s thu g n v y và n m Always On Top. Mu n tr l i bình thư ng thì nh n nút Restore Main Window hen. Khi hoàn t t s có b n thông báo, ch c n click OK, và t t chương trình. Note: Không nên dùng ph n Burn c a ShrinkTo5. 3. Burn DVD ðây ñúng là ph n d nh t, ph i không nào? - M Nero Startmart lên -> ch n ph n Photo and Video -> ch n Burn DVD-Video Files - Kéo t t c file trong folder v a convert bư c 2, vào folder VIDEO_TS bên trái. Sau ñó nh n Burn. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Setup l i tên Label, ch n Speed ñ burn và nh n Burn. - Xong xuôi l y ñĩa ra, b vào DVDplayer, m TV lên và ... l n và coi Copyright by net_10 ps: net ñã th nhi u ph n m m như Easy DVD Shrink (t ñ ng convert DVD-9 sang DVD-5 và backup, nhưng ch t lư ng burn ra b v và gi t), DVD Shrink (báo l i), DVD95Copy (báo l i)... trư c khi ñi t i cách này. Có l do cái DVD The Chronicles of Narnia protect k quá hay sao ñó, nhưng cách trên là net th y ch t lư ng ñ u ra r t t t, th i gian làm cũng không lâu (chưa ñ n 2 ti ng), v i l i n u nó có th làm ñư c 1 ñĩa protect k thì nh ng cái khác s tho i mái hơn, ñúng ko nè Thank to : net_10 ( from Updatesofts.com) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Làm các gói AIO v i AutoPlay Media Studio Pro 6 Khi ch y chương trình thì chương trình s có giao di n như sau: Nh n "Create a ...." ñ t o 1 project (1 AIO) m i. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nh p tên AIO mà b n mu n t o ra hay ñ sau b n nh p cũng ko sao, ñi u ñó tùy b n, nói chung n u chưa bi t mình ñ nh làm gì thì ch c n ñ t tên làm gì, nh n "Create Project Now", còn n u bi t r i thì làm thôi. Note: n u b n ñ t tên sai thì v sau b n cũng có th s a l i (chi ti t ñ ng sau nhé) Sau khi nh n "Create a... " xong b n nên t t h t các c a s ph , vào "View" -->>Panes-->> r i tích ch n như hình v , sau ñó b n kéo các c a s này tho i mái theo s thích c a b n, sao cho khi t o AIO b n th y thích h p v i mình! http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n xong thì giao di n làm vi c như sau: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nh n ñúp chu t vào c a s làm vi c chính (CSLVC) ñ ch n n n cho AIO c a b n: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n "Image" như hình v trên, nh n "Browse" , ch n 1 t m nh mà b n thích r i OK (OK 2 l n li n ) Nh n ch n nút ñ ch n nút n cho AIO c a b n Ch n 1 nút như hình r i kéo sang CSLVC http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Sau khi kéo nút sang CSLVC b n có th dùng chu t kéo t i b t c ñâu, mi n ñ ng kéo ra ngoài khung CSLVC là ñc r i, n u kéo ra ngoài thì cũng pó tay........!!!!! . Sau khi ch n ñc v trí ñ t "nút' mà b n mu n thì nh n ñúp chu t vào nút ñó -Tab Settings: Gi s mình ch n tên nút là "Updatesofts.com_WinRAR 3.5", Font ñ m c ñ nh, màu s c ñ như bình thư ng http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com -Tab Attributes: Cusor: Ch n "hand" Tooltip: I Love UDS (dòng này s xu t hi n khi b n ñưa chu t l i g n nút (ko nh n)) -Tab Quick Action: Nói chung v i nh ng l nh cơ b n này, b n ñã có th t tào cho mình 1 gói AIO r i, chuơng trình còn khá nhi u l nh khác, b n th khám phá xem sao. Trong tab này mình s ch n "Run Program", và mình ch n "wrar350.exe" ñ ch y (b n có th ch n b t c chương trình nào, ñi u ñó tùy vào m c ñích mà b n làm AIO c a mình, ñúng không nh ?) N u các soft c a b n c n "Fix" thì: + N u là "key.gen" thì ch n "Run program" + N u là "ser.ial" thì ch n "Open document" + N u là "pat.ch" thì ch n "Explorer Folder", ñ i v i pat.ch thì b n c n ñ pat.ch ñó vào 1 "new folder" trong My Documents\AutoPlay Media Studio 6.0 Projects\My Project\CD_Root\AutoPlay\Docs n u như khi cài ñ t AMS6 b n ko thay ñ i gì c http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch n xong m i th thì n Ok thôi, bây gi thì xem thành qu nào http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hehehe ñc ch U, trông có v hơi thô thi n v y thôi, nhưng n u b n ñ u tư th i gian vào ñ nghĩ ra nhi u ki u khác cũng như v i 1 phông ch khác,..... thì gói AIO c a b n s không th chê vào ñâu ñc. THAY CHO L I S P K T: Dù r ng mình ch hư ng d n các b n làm v i 1 nút n, nhưng không ph i m i chuy n ch d ng ñó mà thôi, v i b n, b n có th t o cho mình nhi u nút khác nhau, m i nút l i ch a các l nh khác nhau,....nhưng n u b n th y nó quá ñơn sơ thì....... 1. B n có th t o nh c n n cho gói AIO c a mình, nhưng b n nên nh ñ file nh c ñó c a b n có th ch y ñc thì file nh c ñó nh t thi t ph i là d ng *.ogg, khi ñó b n ch c n "kéo" (file nh c mà b n mu n làm nh c n n) và "th " vào CSLVC, khi ñó n u có 1 câu h i nào tương t như:....background... thì OK và AIO c a b n ñã có nh c n n. 2. N u như lúc ñ u b n có ñ t tên cho AIO c a mình hay chưa ñ t mà bây gi b n mu n s a l i thì.... nh n vào "Project" -->> "Setting".... Còn các Tab khác b n có th t xem và ch n cho mình cái phù h p. 3. N u b n ñang làm và mu n xem trư c s n ph m c a mình làm ra s như th nào thì b n chi c n nh n F5 ñ xem trư c. 4. N u AIO c a b n quá l n và b n không mu n nó ch 1 trang thì b n có th .... cho sang nhi u http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com trang mà thôi V nguyên t c mu n sang 1 trang nào ñó b n c n làm 1 cái gì ñó ñúng không, và ñây là b n ph i nh n 1 nút nào ñó (còn tên nút thì không quan tr ng l m, cái quan tr ng là cái nút ñó ph i th c hi n l nh gì ñ giúp mình m sang 1 trang khác), nào b t ñ u.....: - Vào "Page" -->> "Add" (Gi s mình ch có 2 trang, còn b n thích t o ra bao nhiêu tùy b n! ). khi ñó trên "page tab" s có 2 trang "page1" và "page 2" - Tr l i Page 1, click chu t ph i vào CSLVC r i ch n "Label" Nh n ñúp chu t vào nút " New Label", nh p tên Next, trong tab "quick action" ch n "Show Page"... ch n "Next". Xong r i thì nh n Ok. Khi ñó trong CSLVC s xu t hi n label "Next" v i nhi m v nh y t i trang k ti p. V i cách này b n hoàn toàn có th t o ra "nút" b t, t t, hay t m d ng nh c n n hay b t c cái gì http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com mà b n thích. 5. Edit-->>Preferences: Trong tab "Build" tích ch n "Optimize Resources...." 6.AIO Music cũng d a trên c s như trên mà thôi, b n t m y mò xem sao, chúc may m n! Xong xuôi h t m i vi c chưa nh , n u h t r i thì may quá. Nh n F7 ñ build http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ví d ñây: (ñã làm và ñã Up lên UDS\AIO) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Rung ñùi + rung rùi = 2 rung ñùi Bài tut này mình ch hư ng d n ph n cơ b n ñ làm 1 gói AIO, AMS6 còn r t nhi u ch c năng khác mà ñ n mình cũng chưa t ng "th " h t, ch chưa nói là "dùng" h t (t t c ñ u có trong "Scrip"-->>Add Action") Phù...................m t kho ng 3h ñ làm cái này. Goodluck With My Tut. Vào ñây ñ có ñư c nhi u Sample, b n có th bi t ñư c AMS còn có th làm ñư c nh ng gì. Code: http://www.indigorose.com/forums/ H i: Kcm ñang làm 1 công ty thương m i. ð t tình hu ng n u kcm có file gi i thi u cty = pdf và 1 s catalogue c a các công ty khác nhau trên ñĩa CD khác nhau --> Cũng làm m t cái AIO ch nh ? N u ngu n là các file iso & file pdf khác nhau --> Làm th nào h các b n ñ cho khi click vào nút d n ñ n file iso ñó s gi ng như mình nhét ñĩa CD c a hãng ñó vào ? ðáp: N u b n mu n v y thì làm th như sau, (t t nhiên là b n ph i cài chương trình mà b n mu n ch y trong AIO r i) b i l cơ c u ho t ñ ng c a các AIO là copy t t c các file, thư m c,...có trong AIO lên ñĩa c a b n, nên b n c an tâm nó ch y như Portable nhưng ko ph i là Portable !!!??? Note: folder (file) b n ch n ph i n m trong thư m c C:\Documents and Settings\"user b n dùng"\My Documents\AutoPlay Media Studio 6.0 Projects\My Project\CD_Root\AutoPlay\Docs (b n ph i copy vào ñây) Nhưng có l cách này ch áp d ng cho các Soft có seria.l,crac.k = cách add th ng file ***** vào trong registry,...etc (not patc.h, cái này ch c là không ñc r i!) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ch bi t có ñúng ko nhưng chúc may m n! Happy! Thank To : mercury ( From Updatesofts.com) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản