Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p5

Chia sẻ: Rei Hayami | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1
405
lượt xem
257
download

Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p5', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật máy tính (sưu tầm) p5

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Tú http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DÀNH CHO CÁC MÁY THU C CHIPSETS INTEL® 810/810E/815/815E/815EM Chào các b n, ñ i v i dân nhà nghèo chúng ta khi ph i ñang s d ng máy tính thu c th h “h i n m” thì vi c làm th nào cho máy ch y h t công su t là ñi u r t c n thi t. Vi c s s ng các ph n m m tăng t c máy tính như Hare, Speeder XP tuy cũng hi u qu nhưng nhi u ngư i l i khuy n cáo không nên s d ng nhi u vì s gây ra tác d ng ph …Vì th , ñ i v i các máy tính Pentium III thu c các lo i Chipsets Intel® 810/810E/815/815E/815EM thì tôi có m t gi i pháp kh quan hơn, các b n hãy lên trang c a intel ( http://www.intel.com/) ñ download driver m i nh t ñ i v i dòng Chipsets này v i t khóa tìm ki m là “Driver Revision: 6.13.01.3196”. Sau khi download driver này v (kho ng 4,29 MB), cài ñ t và kh i ñ ng l i máy, các b n th ch y ng d ng 3D nào ñó mà lúc trư c máy mình c ch y cà gi t th xem, ng d ng này s ch y m t cách mư t mà , trơn tru m t cách b t ng . Th vào Start\Run, gõ dxdiag ñ hi n b ng: Các b n th y ñó, sau trư c khi cài ñ t driver này, b nh card màn hình c a tôi ch là 4 MB mà thôi, sau khi cài ñ t xong, nó ñã tăng lên ñư c 32 MB r i ñó, lúc này máy tôi ch y các ng d ng 3D cũng nhanh hơn nhi u r i. Ví d trư c khi cài ñ t driver này, máy tôi có cài ph n m m ScreenSaver Earth 3D, máy ch y không n i ph n m m ScreenSaver này vì thi u b nh . Sau khi cài ñ t xong, máy ch y m t cách trơn tru, th t ñáng ng c nhiên, ph i không? T i sao các b n l i không th nh ?? http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð C TÍNH VÀ K THU T C A CHIPSET PENTIUM IV Gi i thi u chung: Các l ai Chipset Pentium IV ñ u s d ng Mainboard có Socket 478 và có Bus t 400~800 Mhz.Tùy theo m i lo i mà có h tr (Support) công ngh siêu phân lu ng(Hyper-Threading-Technology). ð c tính t ng h Chipset: H Chipset ð c tính chung Tên Chipset ð c tính riêng Intel 845 H u h t các lo i chipset Intel 845, Intel -Cache:256K Intel 845 ñ u có t c ñ Bus 845GL -Support:SDRAM 133 t 400~533 Mhz và h tr Mhz,DDRAM 200~266 Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng -Support HDD Ultra ATA như k t n i các thi t b 100~133. ph n c ng như:k t n i -Support AGP 4X m ng LAN, ñi u khi n sound card, card AGP… Intel 845E,Intel -Cache:256K 845GV,Intel 845G -Support:DDRAM 266 Mhz. -H tr công ngh siêu phân lu ng.(Hyper- Threading-Technology) -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 845GE,Intel -Cache:256K 845PE -Support:DDRAM 333 Mhz. -H tr công ngh siêu phân lu ng.(Hyper- Threading-Technology) -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 848 H u h t các lo i chipset Intel 848 -Cache:512K Intel 845 ñ u có t c ñ Bus -Support:DDRAM 266~400 t 533~800 Mhz và h tr Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng -H tr công ngh siêu như k t n i các thi t b phân lu ng.(Hyper- ph n c ng như:k t n i Threading-Technology) m ng LAN, ñi u khi n -Support HDD Ultra ATA sound card, card AGP… 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X - support: Pentium 4 prescoott, … Intel 850 H u h t các lo i chipset Intel 850 -Cache:512K Intel 850 ñ u có t c ñ Bus -Support:RDRAM 800 Mhz. 400 Mhz và h tr cho vi c -Support HDD Ultra ATA http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ñi u khi n cũng như k t n i 100~133 các thi t b ph n c ng -Support AGP 4X như:k t n i m ng LAN, ñi u khi n sound card, card AGP… Intel 850E -Bus 533 Mhz. -Cache:512K -Support:RDRAM 800 Mhz. -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X -Support Hyper-Threading- Technology. Intel 852 H u h t các lo i chipset Intel 852PM -Cache:256K Intel 852 ñ u có t c ñ Bus -Support:DDRAM 266~333 t 400~533 Mhz và h tr Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng -Support HDD Ultra ATA như k t n i các thi t b 100~133. ph n c ng như:k t n i -Support AGP 4X m ng LAN, ñi u khi n sound card, card AGP… Intel 852GM -Cache:256K -Support:DDRAM 200~266 Mhz. -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 852GME -Cache:256K -Support:DDRAM 266~333 Mhz. -Support HDD Ultra ATA 100~133. -Support AGP 4X Intel 865 H u h t các lo i chipset Intel 865G -Cache:512K/1M/2M Intel 865 ñ u có t c ñ Bus Intel 865GV -Support:DDRAM 266~400 t 533~800 Mhz và h tr Intel 865PE Mhz. cho vi c ñi u khi n cũng Intel 865P - Dual chanel DDRam 400 như k t n i các thi t b -H tr công ngh siêu ph n c ng như:k t n i phân lu ng.(Hyper- m ng LAN, ñi u khi n Threading-Technology) sound card, card AGP… -Support HDD Ultra ATA 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X. - Sound onboard 5.1 - VGA onboard Intel Extreme Graphics 2 - Support: Pentium 4 Precoot cache 1M, Raid, … Intel 875 H u h t các lo i chipset Intel 875P -Cache:512K/1M/2M Intel 865 ñ u có t c ñ Bus -Support:DDRAM 266~400 t 533~800 Mhz và h tr Mhz. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com cho vi c ñi u khi n cũng - Dual chanel DDRam 400 như k t n i các thi t b -H tr công ngh siêu ph n c ng như:k t n i phân lu ng.(Hyper- m ng LAN, ñi u khi n Threading-Technology) sound card, card AGP… -Support HDD Ultra ATA 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X. - Sound onboard 5.1 - VGA onboard Intel Extreme Graphics 2 - Support: Pentium 4 Prescoott cache 1M, … - Raid, … Hình 1: Sơ ñ ñi u khi n các thi t b và hi n th các thông s k thu t c a h Chipset Intel 845. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 2:Chipset h 845. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 4: Sơ ñ ñi u khi n các thi t b và hi n th các thông s k thu t c a h Chipset Intel 865. Hình 5:Chipset h 865 http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 6: Sơ ñ ñi u khi n các thi t b và hi n th các thông s k thu t c a h Chipset Intel 875. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHUY N WINWORD & EXCEL THÀNH TI NG VI T MÀ KHÔNG C N CÀI CHƯƠNG TRÌNH B n có khi nào làm vi c v i h th ng menu c a Word & Excel b ng ti ng anh có th y chán không ? Tôi xin hư ng d n các b n m t cách ñ chuy n ñ i chúng thành ti ng vi t mà không c n cài thêm b t c chương trình nào. *ð u tiên b n b m chu t ph i vào b t c ñâu trên thanh công c sao cho hi n ra menu s xu ng như hình sau: *Sau ñó b n ch n Customize trong menu s xu ng này. *Ti p theo b n di chuy n h p tho i customize hiên ra vào m t góc nào ñó và b t ñ u vi c chuy n h t ti ng anh sang ti ng Vi t cho Word ho c Excel b ng cách như sau: *ð u tiên b n ch n b gõ ti ng vi t c a mình v font UNICODE (b n có th s d ng trình gõ ti ng vi t UNIKEY ho c Vietkey) Ti p theo b n hãy b m chu t ph i vào b t kỳ menu nào b n mu n s a nó thành ti ng vi t (trong hình tôi s a menu “file” thành “H sơ”) b n c gõ vô tư theo cách gõ c a b n nó s hi n ra ti ng vi t gi ng như b n ñang ñánh văn b n v y thôi. * Bư c ti p theo b n s Vi t hóa t ng menu c a Word & Excel như sau: *B n b m chu t trái vào menu nào c n vi t hóa ñ menu ñó s xu ng sau ñó b n b m chu t ph i vào t ng m c c a menu và gõ tùy thích theo ý c a mình (lưu ý n u b n mu n gán phím nóng ngay kí t nào thì phía trư c kí t ñó b n gán thêm d u ”&” ñ chương trình hi u). *Cu i cùng b n b m vào nút Close trên h p tho i Customize ñ ch p nh n các thay ñ i. Làm như th b n ñã Vi t hóa Word & Excel c a mình thành ti ng vi t mà không c n ph i cài chương trình thêm. N u sau này b n mu n chuy n v ti ng Anh xin làm l i các bư c trên khi b m chu t ph i vào menu nào thì ch n menu Reset trong menu s xu ng là “Mèo l i hoàn mèo”. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHUY N ð I ðĨA T H TH NG T P TIN FAT , FAT32 SANG NTFS B NG DÒNG L NH H th ng t p tin NTFS v i nhi u tính năng cao c p , hơn h n nhi u so v i Fat . N u b n ñã ñ nh d ng c ng c a mình b ng h th ng t p tin FAT trư c ñó thì bây gi b n hãy chuy n ñ i chúng sang NTFS b ng cách s d ng dòng l nh convert t Command prompt . Dòng l nh có d ng : Convert tên ñĩa /fs:ntfs N u b n mu n chuy n ñ i C: , b n m command prompt và gõ l nh sau : Convert C: /fs:ntfs M t thông báo hi n ra v i yêu c u hãy nh p tên ñ i di n cho C: ( Enter current volume label for drive C: ) , b n c n ph i nh p chính xác và nh n Enter ñ sang bư c ti p theo . Ch n Yes ( Gõ phím Y ) khi ñư c h i “ Would you like to force a dismount on this volume ? “ ñ ti n hành t t các d ch v ñang ch y có truy c p ñ n ñĩa c n chuy n ñ i . Có th m t thông báo l i s hi n ra vì chương trình không th t t các d ch v ñang ch y ñư c và ñ ngh b n lên l ch ñ t ñ ng chuy n ñ i sau khi kh i ñ ng l i máy ( “ Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts “ ) , b n c ch n yes . Sau ñó kh i ñ ng l i máy và l y LBVMVT ra ñ c khi ng i ch windows chuy n ñ i ñĩa c a b n . http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHUY N ð I M I ð NH D NG VIDEO V I ADVANCED X VIDEO CONVERTER V3.8.3 B n ñang có m t s file video khá hay, tuy nhiên b n ch xem ñư c nh ng file này trên máy c a m t ngư i b n mình, vì máy c a mình không h tr lo i ñ nh d ng file ñó, và ñi u c n làm bây gi là tìm m t chương trình chuy n ñ i ñ nh d ng file tương ng v i lo i file mình c n tìm, n u ch s d ng m t l n thì không c n l a ch n nhi u ch c n có là ñư c nhưng l m t ngày nào mình l i c n ph i chuy n ñ i gi a t t c các lo i ñ nh d ng video sang VCD/SVCD/DVD thì sao? L i ph i ñi tìm m t chương trình khác có tính năng tương ng n a thì th t m t công nhưng b n s không c n lo n u máy b n có Advanced X Video Converter v3.6.4. V i chương trình này b n có th chuy n ñ i h u như t t c các lo i ñ nh d ng file Vdieo ph bi n hi n nay sang VCD/SVCD/DVD… và m t s lo i ñ nh d ng Video ph bi n khác. Chương trình có giao di n khá ñơn gi n như hình 1. C u hình yêu c u: - 64MB RAM, Pentium 133MMX ho c cao hơn, c ng còn tr n 10MB, DirectX 8.1 ho c cao hơn, Windows Media Serial 9 Runtime. S d ng : • Chuy n ñ i sang AVI: (hình 2) ð chuy n các lo i ñ nh d ng sang ñ nh d ng AVI thì click ch n Add Task, trong menu Task Windows click ch n All to AVI và click Next ñ b t ñ u chuy n, click nút Add File m file c n chuy n sang ñ nh d ng AVI, n u không mu n chuy n m t file ñã ch n thì click nút Delete, trong khung Destination Folders click nút Browse ñ ch ñư ng d n ñ n thư m c ch a các file ñã chuy n xong, nút Edit Profile (hình 3) cho phép thay ñ i codec âm thanh và hình nh c a file Video n u th y codec m c ñ nh không phù h p v i lo i ñ nh d ng thì có th ch nh l i, có hai l a ch n: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Video compression codec: ch n l i codec hình nh file Video, m c ñ nh là Cinepak Codec Radius, v i phiên b n m i này nó còn cho phép b n chuy n sang file Video tr ng ñen n u click nút Advanced Setting bên dư i và click ch n Compress to black & white n u gi nguyên màu thì ch n Compress to color. Audio compression codec: ch n l i codec cho âm thanh, m c ñ nh là Microsoft ADPCM, có th ñ nguyên lo i codec này. Trong ph n Setting cho phép thay ñ i kích thư c khung nh như: chi u r ng (Width), chi u cao (Height), cu i cùng click Done ñ chu n b chuy n. • Chuy n ñ i sang MPEG-1/2: (hình 4) Click nút Add Task trong h p tho i Task Windows click ch n All to MPEG-1/2, click Next ñ ti p t c, tương t v i cách chuy n sang AVI cũng ch n file c n chuy n, thư m c ch a file ñã chuy n,… trong ph n Edit Profile c n ch n MPEG-1 hay MPEG-2 và click Done ñ vào giao di n chính. • Chuy n ñ i sang VCD/SVCD/DVD: (hình 5) VCD/SVCD/DVD hi n là nh ng lo i ñ nh d ng ñư c dùng thông d ng nh t ñ chuy n sang ñ nh d ng này hãy click ch n Add Task trong h p tho i Task Windows click ch n All to VCD/SVCD/DVD, sau khi ch n file c n chuy n và thư m c ch a file sau khi chuy n thì trong ph n Convert Video to c n ch n lo i ñ nh d ng mu n chuy n và click Done. • Chuy n ñ i sang WMV/ASF: (hình 6) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðây cũng là hai lo i ñ nh d ng khá ph bi n, thông thương n u là nh ng file Video t i t internet thì ñây là ñ nh d ng ñư c dùng ñ upload lên cho m i ngư i t i vì hai lo i ñ nh d ng này có kíck thư c nh nhưng ch t lư ng hình nh v n ñư c gi nguyên, click vào Add Task ñ vào menu Task Windows và click ch n All to WMV/ASF click Next ñ ti p t c, sau khi ch n file c n chuy n thì trong ph n Select a Windows Media Profile cho phép l a ch n thông tin cho file video v a chuy n, n u là ñ xem trên máy tính thì có th ch n ch t lư ng là Windows Media Video 8 for Broadband, n u dùng ñ upload lên web thì có th ch n l i là Windows Media for Dial-up Modem (ñ i v i k t n i b ng Modem 56kb), tươg t v i các lo i ñ nh d ng khác… • N i file video có cùng ñ nh d ng ho c ñ nh d ng khác nhau: (hình 7) ðây là m t tính năng mà m t s chương trình chuy n file khác v n chưa có, n u có nhi u file video nh có cùng ho c khác nhau v ñ nh d ng b n mu n n i thành m t file l n thì click vào Add Task, trong menu Task Windows click ch n Join Video file và click Next, b t ñ u ch n nh ng file video c n n i l i, sau khi ñã ch n ñ y ñ thì trong ph n Output Setting c n ch n l i lo i ñ nh d ng chung cho file ñã n i xong, chưong trình h tr t o file n i thành file AVI, MPEG (ho c VCD/SVCD/DVD), WMV. Trong ph n Save file to là ñư ng d n ñ n thư m c ch a file ñã n i xong, cu i cùng click Done. • C t file: (hình 8) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com N u có m t file video khá hay nhưng b n l i ch thích xem 1 ño n trong s c file video, b n có th dùng ch c năng c t file video c a chương trình b ng cách click vào Add Task, trong menu Task Windows click ch n Split Video, ti p t c click Next, trong giao di n chính c a chương trình click Open ñ m file video c n c t, ph n Start time là th i gian b t ñ u c t file, End time là th i gian k t thúc, mu n c t b t ñ u và k t thúc t ñâu thì kéo thanh trư t bên dư i và xem ño n video th hi n ñ bi t ño n c n c t. Trong ph n Output Setting ch n lo i ñ nh d ng file ñã c t, m c Save as là ñư ng d n ñ n thư m c ch a file ñã c t, và l i click Done. • Trích xu t âm thanh t file Video: (hình 9) Chương trình còn cho phép b n trích xu t âm thanh c a 1 file Video, vào Add Task, trong menu Task Windows click ch n Extract Audio From Video, ti p t c click Next, trong ph n Source Video File là file ngu n c n trích xu t âm thanh, ph n Output Audio file là thư m c ch a file âm thanh sau khi trích xu t, m c ñ nh chương trình s trích xu t thành file.WAV, click Done ñ chu n b trích xu t. • Chuy n file Video thành file hình nh: (hình 10) http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tính năng này cũng thư ng ñư c th y các chương trình chuy n file video khác, click Add Task trong menu Task Windows click ch n Convert Video to Pictures, ti p t c click Next, trong ph n Source file là file ngu n c n chuy n, trong ph n Capture picture every 20 Frames là ch p thành file hình nh c mõi bao nhiêu khung hình (m c ñ nh là 20), ph n Start time là th i gian b t ñ u chuy n, End time th i gian k t thúc chuy n, cu i cùng click Convert now!. Sau khi ñã ch n lo i ñ nh d ng mu n chuy n và tr l i giao di n chính c a chương trình thì click ch n file mu n chuy n và click Start. Chương trình b gi i h n ch c năng Preview (xem trư c) vì là b n dùng th , chương trình có nhi u tính năng mà nh ng chương trình cùng lo i v n chưa có, chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 5.44MB b n có th khám phá thêm t i website: http://www.xvideoconverter.com/ http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chuyen doi AutoCad 2000 sang R14 ð i v i nh ng ngư i làm công vi c thi t k . Phiên b n AutoCAD2004 ra ñ i là m t bư c ñ t phá quan tr ng. Nhi u công c h tr m i th t h p d n. ði u phi n toái duy nh t ñ i v i phiên b n này là không th lưu b n v dư i ñ nh d ng AutoCAD R14 là phiên b n thông d ng nh t t i Vi t Nam hi n nay. ð kh c ph c v n ñ này. B n có th dùng chương trình Batch Drawing Converter, download t i http://www.crcnet.ro/download.html Sau khi cài ñ t xong, b n cho ch y chương trình. nh n Add ñ ch n file c n chuy n ñ i ñ nh d ng. T i m c Convert to ch n hình th c ñ nh d ng m i. Cũng có th chuy n ñ i các file ñ nh d ng ñ dày ñư ng khi in b ng m c Convert pen width settings to lineweights. Nh n Convert ñ hoàn t t, b n s có file b n v như ý nhưng nh m tránh r i ro ñáng ti c có th x y ra, b n nên sao lưu b n v trư c khi Convert. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHƯƠNG TRÌNH CHEAT M I LO I GAME ARTMONEY V7.08 ðây là version m i nh t c a ArtMoney, vesion 7.08 ñã có h tr plug-in ti ng Vi t.Chương trình này giúp b n chơi cheat m i lo i game có giá tr s thay ñ i b ng cách search (tìm) giá tr hi n t i c a ñ i lư ng ñó ,sau ñó làm cho giá tr ñó thay ñ i và filter (l c) giá tr m i, khi ñó b n có th ch nh giá tr theo ý mu n c a mình. Cách s d ng như sau : +T i v và cài ñ t ArtMoney. +Khi c n cheat, b n kh i ñ ng ArtMoney , sau ñó ô "Select process" ch n game c n cheat. +Sau ñó "Search" giá tr ñ i lư ng c n làm thay ñ i v i value="giá tr hi n t i" (Vd: giá tr ñi m s c a b n ñang là 1000 thì "search" v i value=1000 --> OK ) , s có r t nhi u giá tr tìm ñư c và th t khó hi u +Không sao bây gi b n "Alt + Tab" ñ ti p t c game, khi giá tr ñ i lư ng ñó thay ñ i b n tr l i ArtMoney và "Filter" v i value="gias tr m i" b n s có các giá tr m i kho ng 2 ñ n 5 giá tr . ñây b n có th d ng l i hay lamg thay ñ i giá tr và "Filter" ti p là tuỳ b n n u c m th y lư ng giá tr tìm th y còn nhi u. +Khi l c xong, b n dùng mũi tên xanh ñ chuy n các giá tr tìm ñư c sang bên ph i (mũi tên ñ dùng ñ chuy n m t giá tr mà b n ch n sang ph i thôi , dùng cái này khi b n bi t ch c ñây là ñ i lư ng c n cheat) và "double click" vào ô value c a các gia tr tìm ñư c và nh p giá tr m i thay cho giá tr cũ (ch ng h n value=8000) và "Enter" là xong. +Bây gi b n "Alt + Tab" ñ tr l i game xem ñ i lư ng ñó bây gi có giá tr là 8000 như b n v a nh p vào không ? --> th t tuy t , b n ñã cheat ñư c game r i ñó, bây gi làm tương t cho các ñ i lư ng khác như (ti n t , s c kho , level ...) Tool này có th r t h u d ng ñ ñ i phó v i các b ñ m c a các game, các ph n m m gi i h n l n s d ng, và c b ñ m ngày , gi n a, n u khéo léo b n có th dùng nó thay cho các chương trình "Date hacker" hay "Crack Time" và có th kéo dài th i gian t t máy c a sâu Sasser và Blaster , nhưng cái này ñòi h i s nhanh nh y và phán ñoán c a b n. ð ti n dùng cho các l n sau b n nên save l i khi tìm ñư c ñúng ñ i lư ng, sau này ch vi c Load và nh p value thôi, kh i m t công tìm ki m. Ngoài các ch c năng trên còn có nhi u ch c năng khác như "kill process" v.v.. mà b n s khám phá ra khi s d ng và nghiêng c u , vì khuôn kh bài vi t nên tôi không trình bày c n k . B n có th t i mi n phí freeware (1.03 MB) hay b n pro v i giá 20 USD t i http://www.artmoney.ru/ ho c http://www.artmoney.ru/artmoney708eng.exe và plugin ti ng Vi t (21.77KB) t i http://www.artmoney.ru/artmoney708plugin_vietnamese.exe N u dùng v i nh ng m c ñích như trong bài vi t thì b n freeware ñã là quá t t r i , ch ng c n ph i dùng ñ n b n Pro. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com CHU N ðOÁN VÀ S A CH A H TH NG TOÀN DI N V I SYSTEM SUITE 5 B n là ngư i “v c” máy tính và cài khá nhi u chương trình ti n ích nh m theo dõi, tăng t c ho c s a ch a h th ng. Có l ñã không ít l n b n ph i ñau ñ u vì vi c ph i nh rõ t ng ch c năng c a m i ti n ích h th ng riêng bi t như v y. Bài vi t này nh m gi i thi u ñ n các b n m t trong nh ng b ti n ích có nhi u công c h u ích và r t phong phú ñó là System Suite 5 (SS5). Gói ph n m m này bao g m chu n ñoán ph n c ng toàn di n, g cài ñ t hi u qu , tăng t c và s a ch a h th ng nhanh g n ch b ng m t vài l n nh p chu t hơn n a nó cũng ñư c tích h p chương trình ch ng virus và tư ng l a nh m b o v máy tính c a b n. Vì nguyên nhân nào mà SS5 l i làm ñư c ñi u này và làm cách nào s d ng ñư c gói ph n m m này d dàng? Xin m i các b n hãy cùng theo dõi và tìm hi u nh ng ti n ích h th ng tuy t v i mà System Suite ñưa ra cho ngư i dùng. Sau khi cài ñ t xong Sytem Suite 5, b n s th y m t bi u tư ng hình tròn màu xanh phía bên dư i khay h th ng, click chu t ph i vào ñây và ch ñ n System Suite 5 ñ khám phá nh ng ti n ích mà chương trình ñưa ra cho b n. Dư i ñây là giao di n làm vi c chính c a chương trình. Giao di n này th hi n cho b n m t s thông tin cơ b n mà chương trình thu th p ñư c như tình tr ng Virus trên máy tính, dung lư ng c ng… B ng màu xanh bên góc trái có 10 tính năng cơ b n ñ b n l a ch n, trong 10 tính năng này l i có nh ng tính năng ph cho phép b n can thi p sâu hơn vào h th ng Và sau ñây là nh ng tính năng chính: One Stop Solution: chương trình s t ñ ng can thi p vào h th ng c a b n nh m tìm ra nh ng phương án t i ưu ch b ng m t cú nh p chu t : Speed Up: S p x p và hi u ch nh c ng nh m giúp gi m t i ña th i gian truy xu t. V i công ngh Intelli Cluster c a System Suite b n ñã có trong tay m t ti n ích s p x p r t nhanh và hi u qu x ng ñáng ñ thay th t t c các chương trình gi i phân m nh và tăng t c ñĩa c ng trên th trư ng hi n nay. Công vi c c a b n sau khi nh p chu t vào ñây ch là ng i ch trong ít phút ñ chương trình t i ưu hóa các phân vùng trên ñĩa c ng c a b n r i b m Next -> Done ñ k t thúc. Chú ý: b n nên ñóng t t c các ng d ng ñang ch y trên máy khi s d ng System Suite 5 Clean Up: xóa b các t p tin không c n thi t trên ñĩa c ng. Fix Up tương t như Norton WinDoctor c a NSW 2004: dùng chu n ñoán và s a ch a nh ng sai sót trong h th ng bao g m luôn c chu n ñoán hi n tr ng c ng có công ngh S.M.A.R.T , s a ch a các b ng phân vùng, s a ch a các liên k t b l i trong Registry… All – In One: n u b n không thích ph i thao tác v i t ng tính năng trên thì có th nh p chu t vào ñây ñ SS5 t ñ ng làm t t c . Firewall: ch c n nh p chu t vào các ch m c và b m Done ñ xác nh n là chương trình s t ñ ng s d ng tư ng l a ñ b o v PC c a b n. N u không k t n i Internet b n có th Disable tính năng này ñi trong NetDefense Antivirus: ñi kèm v i System Suite 5 là chương trình Virus Scanner Pro cho phép b n s d ng các tính năng sau ñây: http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Quick Scan: quét boot sector và b nh : FastScan: quét nh ng file có nguy cơ lây nhi m. File Scan: quét nh ng file do b n l a ch n và nghi ng nhi m virus. Media Scan: quét các ñĩa m m, dĩa quang l t bên ngoài có nguy cơ lây nhi m. DeepScan: quét toàn b h th ng nh m ñ m b o t i ña cho h th ng c a b n Custom Scan: quét các phân vùng tùy ch n. Optimize & Maintain: Jet Defrag: T ñ ng t i ưu hóa ho t ñ ng c a ñĩa c ng. B n nên th c hi n theo yêu c u c a chương trình là ph i ki m tra các phân vùng ñĩa c ng trư c khi ti n hành ti n ích này. Registry Defrag: S p x p và hi u ch nh Registry nh m ñ t ñư c t c ñ kh i ñ ng và truy xu t t i ña. B n s ph i kh i ñ ng l i máy ñ có hi u l c. ClockSync: tương ñương ch c năng ñ ng b hóa gi trên Internet trong Windows XP. System Scheduler: cho phép b n xác ñ nh th i gian ñ SS5 th c hi n các công vi c như quét Virus, t o t p tin sao lưu, chu n ñoán c ng. Size Manager: giúp b n theo dõi dung lư ng ñĩa c ng b ng bi u ñ . Registry Editor: tương t như thao tác vào Registry trong Windows. Diagnose: chu n ñoán toàn di n cho h th ng. PC Diagnotics: dò tìm và phát hi n nh ng tr c tr c x y ra ñ i v i ph n c ng, sau khi nh p ch n vào ñây ngư i s d ng có th ch n riêng ra nh ng ph n mu n ki m tra như: các c ng giao ti p, giao ti p ñ h a, RAM, tình tr ng stress x yra trong h th ng… r i b m Next ñ chương trình th c hi n nhưng nên lưu ý là tùy ch n này s m t r t nhi u th i gian do v y ch th c hi n khi nào b n th c s r nh r i mà thôi. Error Tracker: ðưa ra nh ng tr c tr c trong Windows mà chương trình SS5 ghi nh n ñư c nh m giúp b n có ñư c nh ng gi i pháp phù h p. System Explorer: ñưa ra toàn b nh ng thông tin v c u hình ph n c ng và h ñi u hành Windows. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Media Verifier: chương trình ki m tra ñĩa tháo r i nh m phát hi n ra nh ng tr c tr c trên CD, DVD, ho c ñĩa m m tuy nhiên l i có ñi m y u là không th s a ch a ñư c nh ng tr c tr c này,b n ph i nh ñ n m t chương trình ph c h i, s a ch a c a hãng th 3 như ISO Buster, ho c CD Check… SMART Check: ki m tra ñĩa c ng thông qua công ngh S.M.A.R.T (n u có) trên ñĩa c ng c a b n. System Monitor: theo dõi h th ng, ho t ñ ng c a CPU, dung lư ng RAM. Sau khi nh p chu t vào ñây b n vào ti p Launch ñ theo dõi các ho t ñ ng này. System Log: báo cáo l i nh ng ho t ñ ng b n ñã dùng System Suite 5 ñ th c hi n. Fix: công c dùng ñ s a ch a các h ng hóc trên ñĩa c ng, t p tin, registry và cho phép c p nh t tr c ti p chương trìnht Internet. Disk Fixer: s a ch a các l i x y ra trên ñĩa c ng. Registry Fixer: ki m tra và s a ch a nh ng tr c tr c trong Registry. Sau khi ki m tra xong b n có th s a các l i màu xanh mà không c n ph i suy nghĩ gì tuy nhiên v i các l i màu vàng thì b n nên ñ c qua m t l n trư c khi quy t ñ nh s a ch a, còn các l i màu ñ thì ph i th t th n tr ng t t nh t là nên sao lưu l i Registry khi ti n hành s a các l i màu ñ này n u b n không mu n g p ph i nh ng tình hu ng t i t cho h th ng. System Update và Easy Update: ñ u là nh ng công c cho phép b n c p nh t nh ng tính năng m i c a chương trình và các b n c p nh t Virus m i tr c ti p t trên m ng. Recover: th c hi n các ng d ng liên quan ñ n vi c ph c h i và di chuy n h th ng. SystemSaver: sao lưu và ph c h i l i h th ng, b n nên t o ra cho mình m t b n sao lưu các t p tin kh i ñ ng phòng ng a khi kh i ñ ng vào Windows g p s c và m t b n d phòng cho toàn b h th ng nh m tránh vi c m t mát d li u. FileUndeleter: Tìm ki m và ph c h i l i nh ng t p tin hay thư m c ñã b xóa. Cho phép b n l a ch n phân vùng tìm ki m nh m gi m b t th i gian dò tìm. RescueDisk: t o ra m t ñĩa kh i ñ ng d phòng khi g p s c nhưng có b t l i là ch làm vi c v i phân vùng FAT và FAT32 mà không th c hi n v i NTFS. ðĩa d phòng mà chương trình t o ra có th giúp b n trong nh ng trư ng h p b m t t p tin kh i ñ ng, hư h ng Registry, ph c h i c u trúc ñĩa c ng và gi i quy t nh ng sector b hư. BootRepair: gi ng như ph n Help c a Windows, giúp b n có nh ng n m b t ñư c nguyên nhân các tr c tr c và ñưa ra nh ng l i khuyên cũng như hư ng d n b n th c hi n các thao tác c n thi t khi g p s c v i máy tính trong vi c kh i ñ ng. N u không rành l m v ti ng Anh, b n cũng d dàng thao tác v i ti n ích System Saver như ñã nêu trên. DataRecoveryServices: giúp b n liên h v i trang ch c a chương trình nh m ñưa ra các th c m c c n gi i quy t. DiskSnapShot: t o ra các Image cho các phân vùng ñĩa c ng nh m h tr t i ña cho vi c ph c h i d li u. UndoIt: n u c m th y không hài lòng v i nh ng ho t ñ ng mà SS5 ñã thao tác, b n vào ñây ñ quay tr l i ñi m xu t phát. Uninstall: có l các b n ñã r t quen thu c v i khái ni m này. Nhưng v i SS5 thì s có nhi u l a ch n hơn cho b n. Uninstall: Dò tìm nh m g b chương trình và xóa s ch v t tích còn l i trong Registry. B n nên lưu ý m t chút vì khi ti n hành dò tìm, chương trình s tìm r t k t thư m c, phân vùng, cho ñ n các v t tích c a các chương trình b n ñã cài ñ t trong Registry nên th i gian s r t lâu có khi lên ñ n c ti ng ñ ng h cho l n dò tìm ñ u tiên. Backup: n u sau khi g cài ñ t, chi c máy tính c a b n b ng nhiên tr nên m t n ñ nh do có m t s chương trình sau khi cài ñ t ñã ñưa n i dung lên các t p tin h th ng trong Windows và quá trình g cài ñ t l i xóa luôn c các t p tin này thì b n s d ng ti n ích Backup ñ t o ra m t b n d phòng khi tình hu ng x y ra. Transport: giúp b n di chuy n các ng d ng trên máy tính cũ ñ n m t máy tính m i. Nh ng ti n ích còn l i như Cleanup, Zip ñ u có giao di n r t tr c quan và d s d ng, các tính năng c a chúng ñ u tương ñương ho c tr i hơn các ti n ích khác, chúng cho phép b n xóa s ch các v t tích sau khi truy c p Internet, g b Registry, nén và gi i nén các t p tin… và còn r t nhi u th khác cho b n tìm hi u và khám phá. SS5 có dung lư ng kho ng 200MB v i nhi u ti n ích hi u qu m nh m cùng tính tương thích cao v i Widows 95/98/2000/XP rõ ràng ñây là m t gói s n ph m r t c n thi t khi b n mu n t i ưu hóa các ho t ñ ng chi c máy tính c a mình và khi b n g p ph i m t ngày x u tr i nào ñó. http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
Đồng bộ tài khoản