intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số thủ thuật WIN

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

292
lượt xem
119
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có một hình chụp màn hình, ấn phím PrintScr, sau đó mở Paint (hoặc một chương trình tương tự), Click vào menu edit-> paste. Làm như vậy sẽ chụp một ảnh của tất cả mọi thứ (bao gồm cả thanh công cụ) trên màn hình của bạn. Nếu bạn muốn chụp hình một cửa sổ cụ thể, giữ phím alt và ấn phím Print Scrn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số thủ thuật WIN

 1. Một số thủ thuật WIN Gõ overclockers vào thanh địa chỉ của IE sau đó giữ phím ctrl và ấn enter. Sau đó nó sẽ vào www.overclockers.com. (cảm ơn kendan!) Ctrl + D sẽ tự động biến trang bạn đang xem thành trang chủ của trình duyệt.....cũng như việc kéo chữ E nhỏ màu xanh dương trong địa chỉ vào nút Home. Để có một hình chụp màn hình, ấn phím PrintScr, sau đó mở Paint (hoặc một chương trình tương tự), Click vào menu edit-> paste. Làm như vậy sẽ chụp một ảnh của tất cả mọi thứ (bao gồm cả thanh công cụ) trên màn hình của bạn. Nếu bạn muốn chụp hình một cửa sổ cụ thể, giữ phím alt và ấn phím Print Scrn. Thay đổi nội dung hiển thị trong System Properties (click chuột phải vào my computer...click properties) Trong windows NT/2K/XP vào start.....click run và gõ vào Regedit. Đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion và thay đổi giá trị của RegisteredOrganization's thành bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn cũng có thể thay đổi RegisteredOwner cũng như vậy. WinXP di chuyển những ứng dụng dùng nhiều nhất đến một phần nhanh hơn trên ổ cứng. Nhưng nó chỉ làm như vậy mỗi 3 ngày một lần. Để di chuyển chúng vào phần nhanh nhất "on call", vào Start -> run và gõ Rundll32.exe advapi32.dll, ProcessIdleTasks (c) by Shadow O`O'@ocforums.com ___________________________________________________________ Bạn đã từng kết thúc một tác vụ và phải đợi 30 giây để cửa sổ End Now xuất hiện? Vào Start....Run....gõ vào in regedit, Enter. Đến khóa HKEY_Current User\Control Panel\Desktop điểm sáng vào desktop ở cửa sổ bên phải. Bây giờ tìm giá trị HungAppTimeout và double click vào nó. Thay đổi giá trị thành 3000 (3000miligiây=3 giây). Click chuột phải vào một khoảng trống ở cửa sổ bên phải và tạo một giá trị String mới là WaitToKillAppTimeout (giống như tôi gõ nó). Double click vào khóa mới và thiết lập giá trị là 3000.
 2. Windows có sẵn một sự trì hoãn với thời gian nó mất để menu start thực sự hiển thị cái bạn muốn. Để thoát khỏi sự trì hoãn này và tăng tốc menu start, Vào Start...run...regedit. Trong khóa HKEY_CURRENT USER\Control Panel\Desktop, tạo một giá trị string mới là MenuShowDelay. Thiết lập giá trị từ 0 đến 999 (mili giây). ___________________________________________________________ __ Một cách dễ dàng để xem và biên tập tất cả các file autoexec.bat, config.sys, win.ini, system.ini, and protocol.ini cùng một lúc là vào menu Start>>Run...gõ "sysedit", Enter Dễ dàng hơn nhiều so với cách mở chúng trong một trình biên tập văn bản độc lập IMO cho mỗi cái, và đặc biệt là bằng tay Nếu bạn cần thay đổi nhiều hơn một file cùng một lúc. ___________________________________________________________ __ Có trang dslreports.com giúp kiểm tra tốc độ băng rộng. ___________________________________________________________ __ Dọn dẹp taskbar: Trong regedit: Đến khóa [hkey_local_machine][SOFTWARE][Microsoft][Windows][Current Version] Sau đó đến khóa: [Run] [Run Once] [Run Services] Tìm thứ bạn không cần và/hoặc muốn trong taskbar và xóa chúng. Khởi động lại và hưởng thụ taskbar được dọn dẹp! Mike ___________________________________________________________ __ Uhhhhhhhh.... Còn cái này thì sao? Gõ vào 'MSCONFIG' trong menu Start >> Run để biên tập các tính chất
 3. khởi động trong máy của bạn và loại bỏ những chương trình không dùng đến. ___________________________________________________________ __ Các tiện ích dòng lệnh của WindowsXP Added 1/5/02 Trong khi có rất nhiều tiện ích dòng lệnh trong WindowsXP, đây là vài chương trình mà tôi đã dùng gần đây. bootcfg - Cấu hình, truy vấn, hoặc thay đổi các thiết lập trong file boot.ini. driverquery - Hiển thị một danh sách của tất cả các trình điều khiển thiết bị đã được cài đặt và thuộc tính của chúng. getmac - Trở lại địa chỉ media access control (MAC) và liệt kê các giao thức internet liên kết với mỗi địa chỉ cho tất cả các cạc mạng trong mỗi máy tính gpresult - Hiển thị các thiết lập chính sách nhóm(Group Policy) và tổng hợp các chính sách (RSOP) cho một người hoặc một máy tính. netsh - Bạn có thể sử dụng các lệnh trong giao diện Netsh ngữ cảnh IP để cấu hình giao thức TCP/IP schtasks - Sắp xếp các lệnh và chương trình để chạy định kỳ hoặc vào một thời gian cụ thể systeminfo - Hiển thị thông tin cấu hình chi tiết về một máy tính và hệ điều hành của nó ___________________________________________________________ _ Hai cách để gỡ bỏ trình nhắn tin MSN Messenger: Dòng lệnh(vào Start>> Run và gõ vào): RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir %\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove Batch File(*.BAT): 1. Sao chép mã này vào tài liệu văn bản của bạn và lưu lại với phần mở rộng là *.bat
 4. @echo off echo Removing Microsoft Messenger... rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %WinDir %\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove echo Disabling it from running in the future... echo REGEDIT4>%temp%\nomsngr.reg echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Mes senger\Client]>>%temp%\no msngr.reg echo "PreventRun"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "PreventAutoRun"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "PreventAutoUpdate"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg echo "PreventBackgroundDownload"=dword:00000001>>%temp %\nomsngr.reg echo "Disabled"=dword:00000001>>%temp%\nomsngr.reg regedit /s %temp%\nomsngr.reg 2. double click vào file *.BAT và khởi động lại máy 3. msn messenger sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống của bạn Và có một cách sửa dễ dàng hơn: Đến thư mục: C:/Program Files/Messenger. Đổi tên thư mục Messenger thành "MessengerOFF" Cách này không làm chậm OutLook hay cản trở hiệu suất của hệ thống. All work Max ___________________________________________________________ __ Nếu mũi tên của shortcut trong các biểu tượng hiển thị trên màn hình nền làm bạn khó chịu, thì đây là một giải pháp cho bạn. Tôi tin rằng hầu hết các bạn biết nó nhưng tôi vẫn nói ra đây. Vào regedit-->Đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT--> Tìm thư mục "lnkfile" và "piffile". Xóa khóa mà hiển thị cái gì đó dọc theo dòng của "shortcut" trên mỗi cái. Khởi động lại và mũi tên nhỏ biến mất. =)
 5. ___________________________________________________________ __ Biên tập lệnh "Send To" trên menu ngữ cảnh (aka menu hiện ra khi ấn chuột phải) trong WinXP (Cũng làm được với các hệ điều hành khác, nhưng bạn phải đến một thư mục khác): Đến thư mục C:\documents and settings, sau đó click vào username của bạn, Sau đó mở thư mục SendTo. Tại đây bạn có thể thêm các shortcut cho thư mục, ứng dụng ...v.v Thêm vào "Copy to folder..." và "Move to folder..." vào menu ngữ cảnh: Bạn có thể tự làm thông qua Registry hoặc copy/paste văn bản này vào một file *.reg và nhập vào Registry (sao lưu registry trước...Tôi không chịu trách nhiệm cho những tai nạn!) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To] @="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To] @="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemO bjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To] @="{7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}" (Tôi lấy cái này ở đâu đó trong một Website tweak...Tôi nghĩ đó là ntfs.org) ___________________________________________________________ __ Mỗi lần bạn dùng IE4 hoặc hơn để vào một web site nó(IE4) chỉ tạo một kết nối để mã html và một kết nối khác để download đồ họa.
 6. Tăng số kết nối có thể sử dụng tốt hơn băng thông và nâng tốc độ lên đáng kể các trang xuất hiện trong trình duyệt của bạn. Tất nhiên tinh chỉnh này không có hiệu quả nếu site bạn đang thăm được thiết kế để ngăn cản nhiều hơn 2 kết nối. Sao lưu registry sau đó chọn start, run, gõ vào regedit và ấn trong cửa sổ cây ở bên trái tìm đến HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings. Với Internet Settings được chọn ở bên trái, Tìm kiếm một biểu tượng có nhãn MaxConnectionsPer1_0Server và một cái khác có nhãn MaxConnectionsPerServer. Nếu bạn không thấy chúng, click chuột phải ở ô bên phải và chọn New > DWORD Value. gõ vào MaxConnectionsPer1_0Server và ấn , Click chuột phải lần thứ hai và tạo một giá trị DWORD có tên MaxConnectionsPerServer. Bây giờ double click vào MaxConnectionsPer1_0Server . Giá trị mặc định là 4, Nhưng nếu bạn muốn tăng giá trị này lên, Nhập vào một giá trị lớn hơn trong hộp 'Value data' (số thập phân) là 8. (Một số web sites có thể có giá trị cao đến 20 vì vậy hãy tự do thử nghiệm) Bây giờ click okay ,double click MaxConnectionsPerServer và thay giá trị thành 4 (mặc định là 2) Một số người đặt nó bằng 10. Click ok và thoát khỏi registry. Nếu may mắn bạn sẽ lướt Web nhanh hơn đáng kể. Hope this helps ___________________________________________________________ __ Đây là một cách khác để gỡ bỏ Windows messenger trong Windows XP Start -> Run , gõ regedit ,click ok, tìm đến khóa: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run. Với khóa run được chọn ở bên trái, chọn biểu tượng MSMSGS ở bên phải và ấn . Click Yes để xác nhận xóa và thoát khỏi registry editor. Biểu tượng sẽ biến mất ở khay hệ thống khi bạn đăng nhập lần sau. Tuy nhiên có một cách dễ hơn để kiểm soát Windows messenger
 7. Chỉ cần mở outlook express vào options, vào nhãn general và bỏ chọn log on to windows messenger. chúc vui! ___________________________________________________________ __ Tăng tốc Shutdown nhanh chóng Sao lưu registry của bạn sau đó chọn start, run, gõ vào regedit và ấn Trong ô vuông cây bên tái tìm đến khóa HKEY_CURRENT USER\CONTROL PANEL\DESKTOP và double click vào giá trị AutoEndTasks. Giá trị mặc định của nó là 0. Thay đổi bằng cách gõ 1 vào trường DATA và click OK. Bạn có thể giảm nhiều hơn lượng thời gian mà WinXP mất để đóng cả hai ứng dụng hoạt động và ứng dụng treo bằng cách double-clicking vào giá trị HungAppTimeout ( cũng ở khóa HKEY_CURRENT USER\CONTROL PANEL\DESKTOP và xác nhận rằng trường dữ liệu của giá trị được thiết lập ở 5000. Thoát khỏi hộp thoại Edit String, double- click vào giá trị WaitToKillAppTimeout, thiết lập giá trị của nó là 4000 và click OK và thoát khỏi registry editor. Chúc may mắn ___________________________________________________________ __ Để các File *.DLL ngòai bộ nhớ Cache Mặc dù các file DLL (dynamic-Lynk library - thư viện liên kết động) có tính quyết định đối với sự điều hành hệ thống, Không cần thiết để WinXP phải giữ chúng đóng trong trường hợp chúng cần thiết. Mặc dù thực tế các file DLL dùng bộ nhớ cache mà có thể còn dư cho dữ liệu quan trọng hơn, WinXP làm chính xác như vậy. Để thay đổi điều này thông qua the registry, Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURR ENT VERSION\EXPLORER Với khóa Explorer được điểm sáng, tạo một khóa khác bằng cách click vào Edit, New and Key. gõ AlwaysUnloadDLL để đặt tên cho khóa, ấn
 8. , double-click vào giá trị mặc định của nó, gõ 1 vào trường dữ liệu của giá trị và click ok. Đóng Registry Editor lại và khởi động lại máy. WinXP bây giờ sẽ giải phóng các file DLL khỏi bộ nhớ cache khi nó ngừng sử dụng chúng. ___________________________________________________________ __ Dành cho WinXP: Một điều mà mọi người chưa nói đến khi bạn sử dụng System Restore nó thực sự làm phân mảnh đĩa cứng của bạn. Tôi dùng Norton Systemworks và nói báo cho tôi biết hầu hết các file bị phân mảnh đều là file của system restore. Cách sửa là tắt system restore trên ổ C đi để dọn dẹp folder đó, sau đó lại bật nó lên và tạo một điểm phục hồi mới (để đề phòng). Ổ cứng của tôi giảm phân mảnh từ 23% xuống còn 2%. Cũng vậy, Bật System Restore trên một ổ cứng khác ổ chứa file hệ thống thì sẽ rất lãng phí dung lượng trống(space). ___________________________________________________________ __ Phím Win+M cực tiểu hóa tất cả các cửa sổ, nhưng cái hay là Shift+Win+M phục hồi tất cả các cửa sổ mà bạn vừa cực tiểu hóa. ___________________________________________________________ __ Làm thế nào để tinh chỉnh WinXP để đạt hiệu suất cao nhất Những bài hướng dẫn này có sẵn ở Tutorial Town và Tutorial Town Forums. Nếu bạn cần trợ giúp thì gửi bài ở đây hoặc ở phần Help hoặc ở diễn đàn TutorialTown. Phần lớn những mẹo & tweaks này đã được gửi bởi Nikeus & Co ở FTC vì vậy công lao là của họ, các chú thích cũng là của họ ! Trước khi chúng ta bắt đầu đi qua những mẹo và tinh chỉnh mà tôi đã thu thập được cho đến nay , tôi xin cảnh báo với bạn rằng một số trong đó bao gồm sửa đổi registry. Luôn luôn sao lưu registry trước khi sửa đổi nó. Bạn có thể làm điều này bằng cách vào Start >> Run & gõ Regedit. Trong Registry Editor vào menu File -> Export và lưu lại vào nơi an toàn. Nếu bạn muốn quay trở lại như lúc ban đầu chỉ cần double click vào file đã lưu
 9. và nó sẽ trở lại như ban đầu. Có thể thay thế việc sao lưu registry bằng cách thiết lập một điểm phục hồi hệ thống trong System Restore để nếu như có rắc rối bạn có thể quay lại như lúc đầu. Để tăng hiệu suất của hệ thống Click chuột phải vào my computer. Click properties. Click nhãn advanced. Click settings (under performance). Click chọn Adjust for best performance. Cuộn xuống dưới và check vào ô cuối “use visual styles on windows and buttons”. Làm sao để loại bỏ trình ghi đĩa sẵn có của WinXP Click vào nút start. Chọn Run. Gõ services.msc và click ok. Tìm đến IMAPI CD-Burning Com Services Mở nó ra và click vào start up type, đổi thành "Disabled". Những thiết lập này sẽ chỉnh tốt nhất bộ nhớ hệ thống của bạn Bạn cần ít nhất 256MB ram để làm việc này: Vào start\run\regedit -và đến khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management 1.DisablePagingExecutive -double click nó và cho giá trị thập phân bằng 1 - cái này cho phép XP để dữ liệu trong bộ nhớ thay vì để trong phần hoán chuyển của Ram tới ổ cứng làm tăng hiệu suất hệ thống. 2.LargeSystemCache- double click nó và thay đổi giá trị thập phân bằng 1 -cái này cho phép nhân của XP chạy trong bộ nhớ và cải thiện hiệu suất hệ thống rất nhiều. 3.Tạo một giá trị dword mới và đặt tên nó là IOPageLockLimit - double click nó và đặt giá trị hexa là - 4000 nếu bạn có 128MB RAM hoặc đặt giá trị 10000 nếu bạn có 256MB RAM ,đặt giá trị là 40000 nếu bạn có nhiều hơn 512MB -tinh chỉnh này sẽ tăng tốc bộ nhớ cache của đĩa. Khởi động lại
 10. Không thể xóa file AVI khỏi ổ cứng XP giữ các file trong bộ nhớ ngay cả khi bạn đã đóng ứng dụng sử dụng chúng làm cho chúng không thể bị xóa khỏi ổ cứng. Để sửa nó: Start -> Run -> Regedit Đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shel lex\ PropertyHandler\ directory và xóa khóa "DEFAULT". Tinh chỉnh tập tin hoán đổi (SWAP FILE hay Page File) Với những người dùng có 256 MB RAM hoặc hơn, tinh chỉnh này sẽ nâng hiệu suất của Windows và Game lên. Nó sẽ làm gì: nó bảo Windows đừng sử dụng Swap file cho đến khi thực sự không còn RAM trống nữa. Mở System Configuration Utility bằng cách gõ msconfig trong hộp RUN, ấn Enter . Trong file System.ini bạn phải thêm dòng: "ConservativeSwapfileUsage=1" dưới phần 386enh. Khởi động lại Windows và thưởng thức hiệu suất Game tốt hơn. Loại bỏ các dịch vụ(Service) XP Pro chạy rất nhiều dịch vụ theo mặc định mà điều này là vô nghĩa nếu bạn không ở trong Một mạng cộng tác, những dịch vụ này là những cái bạn có thể loại bỏ an toàn do đó giải phóng bộ nhớ, nhưng cần kiểm tra xem mỗi cái đó làm những gì trước khi bạn chắc chắn không sử dụng nó: Vào Start -> Run và gõ services.msc, click chuột phải vào mỗi dịch vụ, vào properties và chọn disable. Alerter Application Layer Gateway Service, Application Management Automatic Updates Background Intelligent Transfer Clipbook Distributed Link Tracking Client Distributed Transaction Coordinater Error Reporting Service Fast User Switching Compatibility IMAPI CD-Burning Indexing Service
 11. IPSEC Services Messenger Net Logon Net Meeting Remote Desktop Sharing Network DDE Network DDE DSDM Portable Media Serial Number Remote Desktop Help Session Manager Remote Registry Secondary Logon Smartcard SSDP Discovery Service Telnet Themes Uninterruptible Power Supply Universal Plug and Play Device Host Upload Manager Webclient Wireless Zero Configuration WMI Performance Adaptor Tăng tốc hệ thống FILE NTFS là một hệ thống file tuyệt vời, nhưng bộ những tính năng của nó đi kèm với sự giảm hiệu suất nhỏ. Bạn có thể khắc phụ điều này với những mẹo sau: * Theo mặc định NTFS sẽ tự động cập nhật tem giờ mỗi khi một thư mục được truy cập. Đây không phải là một tính năng cần thiết,và nó giảm tốc độ những ổ đĩa lớn. Loại bỏ nó bằng cách vào Run và gõ regedit: Đến khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\FileSystem và thiết lập giá trị 'DisableNTFSLastAccessUpdate' bằng 1. * NTFS dùng các file chính rất khác nhau kiểm soát các bảng để lưu trữ thông tin về hệ thống file của các ổ đĩa. Cùng với thời gian những file MFT này lớn lên và bị phân mảnh, làm chậm tất cả các truy cập đến ổ đĩa. bằng cách thiết lập dự trữ một khoảng trống nhỏ, MFT's có thể lớn lên mà không bị phân mảnh. Trong cùng khóa với nơi bạn đã loại bỏ tính năng truy cập trước đây, tạo một giá trị DWORD mới là 'NtfsMftZoneReservation' và cho giá trị bằng 2. Hủy bỏ DLL Caching (lưu trữ DLL)
 12. Windows Explorer vẫn lưu trữ các DLL (Dynamic-Link Libraries) trong bộ nhớ trong một thời gian sau khi ứng dụng sử dụng chúng đã được đóng. Điều này có thể làm việc sử dụng bộ nhớ không hiệu quả. Cách hủy bỏ: Vào Registry(Start -> Run -> gõ Regedit, Enter) 1. Tìm đến khóa [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer]. 2. Tạo một giá trị DWORD mới tên là 'AlwaysUnloadDLL' và thiết lập giá trị bằng 1 để hủy bỏ DLL caching trong bộ nhớ. 3. Khởi động lại Windows để các thay đổi có hiệu lực. Tweak The Prefetch 1. chạy "Regedit" 2. Đến khóa [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher] 3. Thiết lập giá trị 0-hủy bỏ, 1-App launch prefetch, 2-Boot Prefetch, 3- Both (đề nghị dùng số "3"). 4. Khởi động lại. Nó sẽ giảm thời gian khởi động nhưng gấp đôi và tăng hiệu suất của WinXP. Tăng tốc kết nối Internet đến 20% (Cable Users Only) 1.Đăng nhập với tài khoản "Administrator". 2. Start -> Run -> gõ gpedit.msc ,Enter 3. Mở nhánh "Local Computer Policy". 4. Sau đó mở nhánh "Administrative Templates" (dưới user Configuration). 5. Mở nhánh "Network". 6. Điểm sáng "QoS Packet Scheduler" ở ô bên trái. 7. Trong ô cửa sổ bên phải double-click vào thiết lập "Limit Reservable Bandwidth". 8. Trong nhãn settings chọn "Enabled". 9. Thay đổi "Bandwidth limit %" bằng 0. 10. Và đến các kết nối mạng của bạn Start=>Control Panel>Network & Internet connections>Network Connections và click chuột phải vào kết nối
 13. của bạn. Sau đó trong nhãn General hay Networking , (Nơi nó liệt kê các giao thức của bạn) chắc chắn rằng QoS packet scheduler được kích hoạt. Nó có thể có hiệu quả ngay lập tức trên một vài hệ thống. Để đảm bảo chắc chắn hãy khởi động lại. Tôi không khuyên bạn làm tất cả cũng một lúc, làm một động tác sau đó khởi động lại để chắc chắn, Tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với máy của bạn. Hy vọng mọi người thấy nó hữu ích. ___________________________________________________________ __ Ok, Đây là cách để thay đổi chữ Start trong nút Start thành chữ khác. Tôi đã hoàn thành nó trong Windows XP Pro SP1 Để thay đổi chữ Start trong nút Start: 1. Tạo một bản sao của Explorer.exe 2. Mở file Explorer.exe mới sao trong một trình biên tập Hexa. (WinHex,hexWorkshop, Hiew) 3. đến Byte 4208Eh và thay đổi "s t a r t" thành bất cứ gì bạn muốn. Bạn phải để các khoảng trống(Space) ở giữa. Nếu từ bạn muốn thay thế cho Start ít hơn 5 ký tự thì cứ điền vào ký tự còn lại bằng khoảng trống. Nếu từ bạn muốn thay thế Start có hơn 5 ký tự, tìm một byte có giá trị 05h trực tiếp trước chuỗi "s t a r t". Thay đổi các giá trị của Byte đó bằng với chiều dài của chuỗi mới(chuỗi thay thế Start). Để thêm chuỗi vào bạn phải thêm các bytes vào, đừng tiếp tục gõ dữ liệu nhiều hơn Sau 5 bytes đầu tiên trong chuỗi start. (c) www.ocforums.com Tổng hợp và biên dịch bởi Freewarez
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=292

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2