Một số tình huống về tổ chức Đảng và Đảng viên

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

1
796
lượt xem
227
download

Một số tình huống về tổ chức Đảng và Đảng viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đại hội đảng bộ huyện có đồng chí đảng viên là lãnh đạo do đi công tác nước ngoài nên vắng mặt suốt thời gian đại hội. Vậy đại hội có được bầu đồng chí đó làm đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số tình huống về tổ chức Đảng và Đảng viên

 1. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG & ĐẢNG VIÊN
 2. I, VỀ TỔ CHỨC ĐẢNG: Câu hỏi 1: Trong đại hội đảng bộ huyện có đồng chí đảng viên là lãnh đạo do đi công tác nước ngoài nên vắng mặt suốt thời gian đại hội. Vậy đại hội có được bầu đồng chí đó làm đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh không?
 3. Trả lời: Điều 3, Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành theo Quyết định số 77-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-6-2000) ghi: “Chỉ có đại biểu chính thức (ở đại hội đại biểu) và đảng viên chính thức (ở đại hội đảng viên) mới có quyền ứng cử làm đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp”. “Đại biểu chính thức của đại hội đại biểu đảng bộ mỗi cấp có quyền đề cử những đảng viên là đại biểu chính thức của đại hội đại biểu cấp đó đi dự đại hội đảng bộ cấp trên”.Đối với đảng viên là đại biểu chính thức của đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội thì không tính vào số triệu tập của đại hội, do đó, không được bầu làm đại biểu dự đại hội cấp trên. Như vậy, đồng chí đại biểu của đảng bộ huyện vắng mặt suốt thời gian đại hội thì không được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh.
 4. Câu hỏi 2: Khi một cơ quan, đơn vị mới thành lập thì thủ tục lập TCCS đảng ở đơn vị đó được tiến hành như thế nào ? Ra quyết định lập TCCS đảng trước rồi mới chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên về, hay chuyển đảng viên về sinh hoạt ghép với một TCCS đảng sau đó mới ra quyết định thành lập TCCS đảng ?
 5. Trả lời: Khi cơ quan, đơn vị được thành lập, mà số lượng đảng viên trong cơ quan đó đủ để thành lập TCCS đảng, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp ra quyết định thành lập, chỉ định cấp uỷ lâm thời, Bí thư và Phó Bí thư lâm thời của TCCS đảng (nếu đủ đ/c), có kèm theo danh sách đảng viên. Ngay sau đó, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho những đảng viên trên về TCCS đảng mới được thành lập.
 6. Câu hỏi 3: Đảng uỷ phường có 15 đồng chí, dự họp có 10 đồng chí, vắng 5 đồng chí. Có ý kiến cho là đảng uỷ họp có 10/15 đồng chí mà ra nghị quyết là không hợp lệ. Song cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần quá bán số đảng uỷ là đảng uỷ có thể ra nghị quyết được. Vậy thế nào là đúng ?
 7. Trả lời: Điểm 5, Điều 9, Điều lệ Đảng quy định: “Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành”. Do đó, khi đảng uỷ phường họp ra nghị quyết, phải có trên 1/2 số thành viên tán thành so với tổng số 15 đồng chí đảng uỷ viên. Trong hội nghị đảng uỷ có 10/15 đảng uỷ viên có mặt ra nghị quyết của đảng uỷ, nếu bảo đảm có 8/15 thành viên trở lên tán thành thì nghị quyết đó mới có giá trị. Riêng đối với các trường hợp biểu quyết về kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên, xoá tên đảng viên, giải tán tổ chức đảng thì phải có trên 2/3 số thành viên tán thành, nghị quyết mới có giá trị. (Tạp chí XDĐ tháng 10-2000)
 8. Câu hỏi 4: Một đảng viên vi phạm khuyết điểm khi còn sinh hoạt ở chi bộ A, nhưng chi bộ không phát hiện. Khi đảng viên đó chuyển sinh hoạt đến chi bộ B thì phát hiện đảng viên đó vi phạm khuyết điểm trong thời gian sinh hoạt ở chi bộ A. Vậy chi bộ nào phải xử lý kỷ luật đảng viên đó.
 9. Trả lời: Điểm 2, Điều 24, Điều lệ Đảng quy định trách nhiệm của chi bộ đối với đảng viên. Đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ nào, thì chi bộ đó có trách nhiệm giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; kiểm tra thi hành kỷ kuật đảng viên. Khi chi bộ B phát hiện đảng viên sai phạm, thì chi bộ B vẫn phải có trách nhiệm yêu cầu đảng viên đó kiểm điểm và tiến hành xử lý kỷ luật theo thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều lệ Đảng. Trước khi kỷ luật chi bộ B cần trao đổi với chi bộ A, để xác minh những vấn đề có liên quan. Chi bộ A phải chịu trách về xếp loại chi bộ. Chi bộ B không chịu trách nhiệm và ảnh hưởng vì sai phạm của đảng viên đó chuyển đến.
 10. Câu hỏi 5: Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể phải làm như thế nào ?
 11. Trả lời: Sau khi cấp uỷ có thẩm quyền quyết định kỷ luật giải tán hoặc giải thể một chi bộ, đảng bộ thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển SHĐ cho đảng viên (Điểm 9.3.5-Quy định 23-QĐ/TW) Điểm 9.3 d, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW nêu việc chuyển SHĐ cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể: - Đảng viên ở chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở bị giải tán thì cấp uỷ cơ sở làm thủ tục giới thiệu đảng viên đến nơi sinh hoạt mới. - Đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở bị giải tán thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của TCCS đảng giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự, thủ tục quy định để được tham gia sinh hoạt đảng.
 12. Câu hỏi 6: Nếu tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể, thì tổ chức đảng nào viết giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên và cách viết như thế nào?
 13. Trả lời: Chuyển SHĐ cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán, giải thể: thực hiện theo điểm 9.3( d) Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, cụ thể: - Đảng viên ở chi bộ trực thuộc bị giải tán không bị đưa ra khỏi Đảng, thì đảng uỷ cơ sở căn cứ vào hồ sơ đảng viên viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng (loại 10 ô) không ký tên, đóng dấu, viết tiếp vào ô số 3 để giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới theo trình tự thủ tục nêu ở điểm 3 (3.1.1)a Hướng dẫn này để đảng viên được sinh hoạt đảng ở chi bộ nơi chuyển đến.
 14. - Đảng viên ở TCCS đảng bị giải tán không bị đưa ra khỏi Đảng, thì cấp uỷ cấp trên cơ sở căn cứ hồ sơ đảng viên, viết ô số 1 (loại 10 ô) không ký tên, đóng dấu; viết tiếp ô số 4 (nếu cấp trên cơ sở đảng đó là cấp uỷ huyện và tương đương) hoặc viết ô số 5 (nếu cấp trên cơ sở đảng đó là cấp uỷ tỉnh và tương đương) giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mới - Tổ chức đảng giải thể thì cấp uỷ tổ chức đảng giải thể đó tiếp tục thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ngay sau khi có quyết định giải thể và giao nộp con dấu của cấp uỷ theo quy định.
 15. Câu hỏi 7: Tại đại hội Đảng bộ xã, khi bầu ban chấp hành mới, do điều hành không tốt nên xảy ra tình trạng tổng số phiếu thu vào nhiều hơn số phiếu phát ra. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị đại hội cử một đại biểu cao tuổi nhất lên rút một số phiếu bất kỳ trùng với số lượng phiếu thừa rồi huỷ ngay trước Đại hội. Sau đó ban kiểm phiếu kiểm các phiếu còn lại và công bố kết quả bầu cử. Như vậy có vi phạm nguyên tắc bầu cử trong Đảng không ?
 16. Trả lời: Trong bầu cử tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số phiếu phát ra là do điều hành bầu cử và quản lý phiếu bầu không chặt chẽ. Việc cử một đồng chí đảng viên cao tuổi lên huỷ một số lượng phiếu bất kỳ để đảm bảo số lượng phiếu phát ra bằng số lượng phiếu thu về là cách làm tuỳ tiện của Đoàn Chủ tịch và ban kiểm phiếu, vi phạm nguyên tắc bầu cử trong Đảng không phản ánh đúng kết quả khách quan trong bầu cử. Trường hợp trên, ban kiểm phiếu phải báo cáo và Đại hội phải quyết định huỷ toàn bộ số phiếu hiện có trong hòm phiếu để tiến hành bầu lại.
 17. Câu hỏi 8: Ở đại hội chi bộ cơ sở bầu đồng chí giám đốc công ty là đảng viên dự bị đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. Như vậy có đúng không ?
 18. Trả lời: Đảng viên dự bị được hưởng các quyền của đảng viên, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử. Do đó, việc bầu đảng viên dự bị làm đại biểu dự đại hội cấp trên là không đúng quy định của Điều lệ Đảng.
 19. Câu hỏi 9: Cơ quan A có tổ chức Đoàn TNCSHCM và tổ chức Công đoàn. Chi bộ xét đồng ý kết nạp một quần chúng 45 tuổi vào Đảng, trong đó người giới thiệu là một đảng viên chính thức và BCH Công đoàn cơ quan. Khi gửi hồ sơ lên BTV huyện uỷ thì được trả lời là không đúng thủ tục, phải có 2 đảng viên chính thức giới thiệu; BCH Công đoàn cơ quan chỉ thay thế cho BCH Đoàn TNCSHCM trong trường hợp người vào Đảng còn trong độ tuổi Đoàn và nơi đó không có tổ chức Đoàn. Vậy trả lời của BTV Huyện uỷ có đúng không?
 20. Trả lời: Tại điểm 3.7, Hướng dẫn số 03- HD/BTCTW nêu: “Nơi có tổ chức Đoàn TNCSHCM, người vào Đảng không còn trong độ tuổi thanh niên thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu”. Do vậy, BTV Huyện uỷ trả lời như trên là đúng quy định của TW.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản