Một số từ chuyên ngành kế toán

Chia sẻ: Ha Xuan Tho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
1.023
lượt xem
515
download

Một số từ chuyên ngành kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Accounting entry: ---- bút toán Accrued expenses ---- Chi phí ph i tr ả ả - Accumulated: ---- lũy kế Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???) Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán -

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số từ chuyên ngành kế toán

Đồng bộ tài khoản