intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam về xung đột xã hội: Phần 1

Chia sẻ: ViSatori ViSatori | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

80
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam về xung đột xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung về lịch sử và lý luận về xung đột xã hội, quan niệm của chủ nghĩa Mác, thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân của xung đột xã hội, những biểu hiện của xung đột xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam về xung đột xã hội: Phần 1

N KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> GS. TS. VÕ KHÁNH VINH<br /> (Chù biên)<br /> <br /> XÃ Hội<br /> ■<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN<br /> VÀ THỰC TIỄN ở VIỆT NAM<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> XUNG ĐỘT XÃ HỘI:<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN<br /> ở VIỆT NAM<br /> <br /> TẬP THỂ TÁC GIẢ<br /> GS. TS. Võ Khánh Vinh, Chủ biên<br /> PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khảng<br /> Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Cương<br /> PGS.TS. Phạm Văn Đức<br /> GS.TS. Tô Duy Hdp<br /> PGS.TS. Trần Đình Hảo<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương<br /> TS. Hồ Sỹ Sơn<br /> TS. Chu Văn Tuấn<br /> TS. Trần Quang Huy<br /> TS. Nguyễn Hữu Chí<br /> TS. Nguyễn Văn Phương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời nói đ ầu<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương I<br /> LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN VỂ XUNG ĐỘT XÃ HỘI<br /> <br /> 1. Lịch sử vể xung đột xã hội<br /> 1.1. Các quan niệm thời cổ đại<br /> <br /> 9<br /> <br /> 9<br /> 9<br /> <br /> 1.2. Các quan niệm thời Cận đại<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.3. Quan niệm của chủ nghĩa Mác<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4. Các quan niệm thòi Hiện đại<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2. Lý luận về xung đột xả hội<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.1. Khái niệm<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.2. Chức năng<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.3. Phân loại<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.4. Diễn biến<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.5. Tính động cơ và nguyên nhân<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.6. Phương pháp giải quyết<br /> <br /> 73<br /> <br /> 2.7. Phương pháp phòng ngừa<br /> <br /> 94<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2