intTypePromotion=1

Một vài suy nghỉ chuẩn đầu ra bộ môn Lý luận chính trị của Đại học Văn Hiến

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
2
download

Một vài suy nghỉ chuẩn đầu ra bộ môn Lý luận chính trị của Đại học Văn Hiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Một vài suy nghỉ chuẩn đầu ra bộ môn Lý luận chính trị của Đại học Văn Hiến" tập trung trình bày các vấn đề chính về sự cần thiết xây dựng chuẩn đầu ra của bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên ĐH Văn Hiến; xây dựng các tiêu chí của nội dung chuẩn đầu ra của bộ môn Lý luận chính trị;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một vài suy nghỉ chuẩn đầu ra bộ môn Lý luận chính trị của Đại học Văn Hiến

K oa Giáo dục Đ i cươ<br /> <br /> Một là, sự ự<br /> os ê Đạ ọ Vă . Hai là, ự<br /> ê . Ba là, ự<br /> .<br /> <br /> <br /> <br /> o oạ o Đ o ê o o<br /> ự ọ ê Đ<br /> ạ ă .<br /> <br /> Đ o o<br /> ê ự o ự .V<br /> Đ o Đ o ạo s . o<br /> ạ o ạo ạ ọ o ê<br /> ạ . o o ạo ũ ứ “<br /> , t là l là<br /> o sự o<br /> V V s ă<br /> o ú s .<br /> <br /> o ọ N ữ l ơ bả ĩ<br /> Mác - L i ; Tư tưở H C í Mi ; Đườ lối á ạ Đả Cộ sả Việt<br /> Nam o o ạo o ạ ọ . “ o ạo<br /> – ứ s<br /> ê ... o .V ự o<br /> ũ ứ .<br /> <br /> o ạo.<br /> ê ạ ọ .<br /> ự ạ ê<br /> ê ê .<br /> <br /> s ê ạ ọ s ê ạ<br /> ọ Vă ê ă ứ ự so<br /> o ạo o ạo ... o<br /> s ê .<br /> <br /> V ê ê ạ ạ ọ<br /> s ê o ự .<br /> <br /> <br /> <br /> i c i c<br /> ê ứ ă N ữ l ĩ Má –<br /> L i , Tư tưở H C í Mi à Đườ lối á ạ Đả Cộ sả VN.<br /> <br /> i c<br /> <br />  ê ự o ứ<br /> s ạ .<br /> <br />  Sinh viên b l ơ bả ĩ Má – Lênin Tư<br /> tưở H C í Mi o ứ ự ạ V o<br /> ê o s .<br /> <br />  ự os ê o ọ o o<br /> Đ ự ọ ạ<br /> ê .<br /> <br />  ự os ê o sự ạo Đ s<br /> V – Đ ạ o o V<br /> o V .<br /> <br />  ự os ê o<br /> s s ọ ă ê<br /> ự ê .<br /> <br /> i c o c ái c<br />  s ê ứ ự ọ<br /> s Đ ứ o<br /> ự Đ .<br /> <br />  s ê ứ ê ú<br /> o ự o<br /> o .<br /> <br />  ứ ê ạo ứ o o Tư tưở H<br /> Chí Minh.<br /> <br />  ê o o ọ o<br /> .<br /> <br />  ă ứ oạ o ọ o ọ o<br /> ự ạo ứ .<br /> <br />  ê ạ<br /> cho dân o o o s<br /> .<br /> <br />  ự s ạ o s<br /> s ă ự .<br /> <br />  s s o o<br /> ạ .<br /> <br /> V ê ú o<br /> ự “ ự<br /> “ o “s o .Đ ũ<br /> ú ự ê ự ự ọ s<br /> “s o Đạ ọ Vă o ạo.<br /> <br /> 3 ả p áp ệ<br /> 3 ọ N ữ l ơ bả ĩ Má -<br /> L i ; Tư tưở H C í Mi ; Đườ lối á ạ Đả Cộ sả Việt N<br /> 10 .Đ ự ê<br /> ự ọ o o<br /> ọ o ọ .<br /> <br /> Xây dự c ẩ a eo cp cươ c i i cp<br /> ứ ỹ ă ũ ê ọ<br /> o ọ ự o o oạ<br /> o ạ ọ . ọ o<br /> <br /> - ỗ ứ o ọ ỗ<br /> ỗ<br /> <br /> - ứ ỹ ă … ê s ê<br /> ạ s o ứ .<br /> <br /> ứ<br /> ỹ ă s ê ạ .<br /> <br />  V mặ i c<br /> ê õ ạ ù<br /> … ứ o o ọ ứ o<br /> . ứ ứ o<br /> .<br /> <br />  V mặ<br /> s ê “ ê ự o ự ự<br /> o … ứ o ọ<br /> o s ự o o o<br /> ự ….<br /> <br /> Đ ú ọ ọ<br /> ứ ỹ ă ...<br /> <br />  Cấp ấ ê s ê<br /> ọ ê s ạ ù<br /> …<br />  Cấp ai ê s ê<br /> ọ ọ . ứ ứ<br /> lõi.<br /> <br />  Cấp ba ê s ê ứ ọ<br /> ứ ự .<br /> <br /> ỗ ứ õ<br /> ê o ỗ ỗ .<br /> <br /> a. Dạ và ọ p ả ập vào<br /> Khi ê<br /> ê os ê ê o .<br /> <br /> Đ o ê ạ ọ<br /> o o ê s<br /> ạ ù .<br /> <br /> ứ ọ o ọ<br /> o o . s ê<br /> o<br /> giáo viên.<br /> <br /> Đ o ê ứ ỗ<br /> o o o ê s o ứ o ình<br /> ự ê o ê ê ẫ s ê<br /> o o os .<br /> <br /> Đ o ê ỹ ă ă .<br /> ứ o …<br /> o ự ọ o ạ o<br /> ù ọ .<br /> <br /> o ạo os ê oạ oạ o<br /> o s ứ o s ê<br /> oạ ứ - ê s . . .<br /> <br /> b. ổ ứ kể , p ụ vụ o<br /> Trong quá trình họ ứ ọ<br /> ứ . ê o sẽ ự<br /> o o ạo o o<br /> ê ọ .<br /> <br /> ự o ọ o<br /> o o ọ ỹ ă ứ<br /> o ứ ê s ứ o ọ<br /> s ê . o ạ ê ú<br /> <br /> - Đ o ự<br /> ú ự oạ s ê o . ỗ<br /> ê õ s os ê<br /> .<br /> <br /> - Đ o ứ ứ<br /> ù ọ s ê ù<br /> ê ọ .<br /> <br /> - o ê ê ú o<br /> ê s ê ạ ọ . Do<br /> thà ự ú ê s ê ạo ê sự o<br /> ọ .<br /> <br /> - ú sự ê<br /> o .<br /> <br /> - ứ ự .V<br /> ê ứ ự .<br /> o …<br /> ự . o ê ù o sẽ s<br /> ứ o ù .<br /> <br /> - Đ ự o ọ o<br /> o o .<br /> K l ậ<br /> V ự<br /> o . ự ự ê<br /> o ạo . ứ<br /> ứ o ạ os ê ứ s ê s<br /> . Do o o ạo ă<br /> so o ù ê ự sự<br /> o ọ ứ .<br /> <br /> <br /> Ệ K ẢO<br /> 1. o Đ o ạo 2011), Q ế đạo tạo đại ọ à o đẳ ệ í q<br /> t eo ệ t ố tí ỉ o Đ 43/2007.<br /> 2. o Đ o ạo 2010 Cô số 2196/BGD-ĐT/GDĐH à 22/04/2010<br /> ề iệ ướ dẫ xâ d à ô bố ẩ đầ r à đào tạo.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2