MRFCLEAN 8.0

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
143
lượt xem
33
download

MRFCLEAN 8.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MRFCLEAN 8.0 Trong các cuốn sách trước, phần mềm MRFClean nằm trong ver 6.0. Tuy nhiên trong này đề cập tới ver 8.0 nên có hơi khác với quyển gốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MRFCLEAN 8.0

  1. MRFCLEAN 8.0 Trong các cuốn sách trước, phần mềm MRFClean nằm trong ver 6.0. Tuy nhiên trong này đề cập tới ver 8.0 nên có hơi khác với quyển gốc. Ver 8.0 có thêm nhiều modul khác rất tiện dụng và khắc phục được những nhược điểm của ver 6.0 đặc biệt là với các bản đồ có dung lượng lớn không bị lỗi file khi chạy. Khởi động MRFClean: phầm mềm này xử lý trực tiếp trên file hiện thời nên ta cần phải mở file DGN muốn chạy trước khi mở ứng dụng này Cách 1: Nhập vào lệnh: MDL L MRFCLEAN, nhấn ENTER Cách 2: Chọn MDL application xuất hiện hộp hội thoại chính của MRFClean: Đánh tên file và đường dẫn trong mục Out File, không cần nếu muốn ghi đè lên file gốc. Chọn các thông số trong mục Parameters xuất hiện hộp hội thoại: 1. Ðặt chế độ Remove_duplicates: By attribute: tự động xoá các đối tượng bị trùng nhau về vị trí và có cùng một thuộc tính đồ hoạ (các thông số về lv, co, ln, wt giống nhau). By geometry: tự động xoá các đối tượng bị trùng nhau về vị trí kể cả khác nhau về thuộc tính đồ hoạ (các thông số về lv, co, ln, wt có thể không giống nhau). 2. Ðặt chế độ sử dụng cell. Node: cell được coi nw một điểm nút (node) trong những trường hợp Mrfclean xử lý những lỗi là các điểm cuối tự do
  2. Non-node: cell sẽ không được tính đến trong quá trình xử lý 3. Ðặt chế độ làm việc với level sẽ được xử lý trong được đánh dấu x: chỉ có các đường trên cùng một level sẽ bị cắt tại các điểm giao giữa các đường khi sử dụng chế độ Intersection Không được đánh dấu x: các ョ ờng trên tất cả các level được chọn sẽ bị cắt tại các điểm giao giữa các ョ ờng khi sử dụng chế độ Intersection. 4. Ðặt chế độ đổi các đối tượng có kiểu là arc thành linestring tích (X) vào Stroke_arcs 5. Ðặt chế độ tạo điểm giao Tùy chọn Fuzzy Intersection được chọn để tạo các điểm cận giao và sửa các lỗi bắt điểm chưa tới. Khi điểm cuối của đường a nằm trong vùng sai số của b thì a sẽ chập vào b và cắt b thành 2 đoạn Tùy chọn True Intersection được chọn để tạo các điểm giao giữa hai đường cắt nhau Tùy chọn Del_sub_tol_ele được chọn nếu muốn xóa bỏ tất cả các đường có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng hệ số sai số (sửa các lỗi bắt quá đường) Số level chứa các flag đánh dấu những lỗi chưa xử lý được (thường là level 63) 6. Ðặt chế độ xoá điểm cuối tự do: Dangle là phần tử có ít nhất là một điểm cuối tự do, MRF clean sẽ xoá các dangle nếu độ dài của nó nhỏ hơn "dangle_factor x tolerance". Giá trị nhỏ nhất của dangle factor là 0.0 7. MRF clean cho phép ta lọc số điểm thừa trên đường với hệ số "Filter_factorx tolerance". Giá trị nhỏ nhất là 0.0 8. Nhập hệ số xử lý cho mỗi level trong phần Tolerances Mỗi level có thể có một hệ số khác nhau. Giá trị mặc định cho trường này là -0.01 tức là không xử lý. Nếu muốn level đó được xử lý thì ta chọn level, đặt tolerence và Set chúng.
  3. Sau khi đặt các thông số cho các level cũng như các đối tượng, ta quay lại hộp hội thoại chính và chọn Clean để thực hiện. Dữ liệu đầu ra là một file DGN dùng để sửa lỗi và biên tập tiếp.
Đồng bộ tài khoản