Mục tiêu giáo dục

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
179
lượt xem
33
download

Mục tiêu giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Mục tiêu giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu giáo dục

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N M T M C TIÊU GIÁO D C I. TR 12 THÁNG TU I 1. Phát tri n th ch t - Cân n ng và chi u cao n m trong kênh A, c th : Tr trai: Cân n ng t 8.1 n 12.4 ( kg) Chi u cao t 70.7 n 81.5 (cm) Tr gái: Cân n ng t 7.4 n 11.6 ( kg) Chi u cao t 68.6 n 80.6(cm) - Có th ng lên, ng i xu ng, i m t vài bư c ch p ch ng. - Có th c m m t v t chuy n t tay này sang tay kia. - Có th nh t ư c v t b ng các ngón tay. 2. Phát tri n nh n th c - Thích thú khi nhìn tranh nh, chơi có màu s c s c s - Ch ư cm ts v t, chơi quen thu c khi nghe tên g i - Ch ư c m t s b ph n cơ th khi nghe tên g i - Nh n ra ngư i l , ngư i quen. 3. Phát tri n ngôn ng : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nh c l i ư c m t s âm c a ngư i l n - Hi u ư c câu h i âu? âu? - Nói ư c m t vài t . 4. Phát tri n tình c m- xã h i - B c l c m xúc khi nghe các âm thanh khác nhau - B c l c m xúc v i ngư i l , ngư i quen - B t chư c m t s i u b , c ch , ng tác c a ngư i l n như chào, v y tay... II. TR 12 THÁNG TU I 1. Phát tri n th ch t - Cân n ng và chi u cao n m trong kênh A, c th : Tr trai: Cân n ng t 9.9 n 15.2 ( kg) Chi u cao t 80.9 n 94.9 ( cm) Tr gái: Cân n ng 9.4 n 14.5 ( kg) Chi u cao t 79.9 n 93.3 ( cm) - Bư c lên 5 b c c u thang có v n - X p ch ng 4 kh i - C m ư c thìa xúc ăn, c m c c u ng nư c, t i dép... - i v sinh úng nơi quy nh theo s hư ng d n c a cô. - Bi t th hi n m t s nhu c u v ăn u ng và v sinh b ng c ch - Bi t m t s v t d ng gây nguy hi m. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Phát tri n nh n th c: - Thích chơi v i các chơi - Ch và nói ư c tên dùng, chơi, con v t, hoa qu quen thu c - Bi t s d ng m t s dùng, chơi - Bi t tên c a b n thân và m t s ngư i thân trong gia ình - Ch và nói ư c tên m t s b ph n cơ th c a b n thân: m t, mũi, tay, chân... 3. Phát tri n ngôn ng - Nh c ư c câu 3-4 t - Hi u, làm theo ch d n ơn gi n c a ngư i l n - Tr l i ư c câu h i ơn gi n như: Ai?, Cái gì? Th nào? - Nói ư c câu 3 t 4. Phát tri n tình c m- xã h i - Thích b t chư c m t s hành ng: ôm p, v v , cho búp bê ăn... - Thích nghe hát, nghe nh c - Thích xem sách, tranh nh có màu s c... - C m nh n và bi u l c m xúc: h n h , s hãi... III. TR 36 THÁNG TU I 1. Phát tri n th ch t - Cân n ng và chi u cao n m trong kênh A c th : Tr trai: cân n ng t 11.6 n 17.7 ( kg) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chi u cao t 89.4 n 103.6 ( cm) Tr gái: Cân n ng t 11.1 n 17.2( kg) Chi u cao t 88.4 n 102.7 ( cm) - i th ng ngư i - Ch y theo hư ng th ng và i hư ng không m t thăng b ng - B t xa b ng 2 chân kho ng 20cm - Ch p ghép ư c các m nh hình - Xâu h t - i v sinh úng nơi quy nh - T xúc cơm, c m c c u ng nư c - C i t t, qu n khi b b n - Nh n bi t m t s v n d ng và nơi nguy hi m 2. Phát tri n nh n th c - Thích khám phá v t - G i tên và nói ư c ch c năng c a m t s b ph n cơ th ( m t, mũi, tay, tai, mi ng, chân, u) - Bi t tên cô giáo và m t s b n trong l p - Bi t dùng m t s v t thay th trong trò chơi - Nh n bi t ư c m t vài c i m n i b t c a m t s v t, hoa qu , cây c i, con v t g n gũi ( màu s c, hình d ng) và công d ng - Nh n ra 3 màu cơ b n ( , vàng, xanh) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Phát tri n ngôn ng - Phát âm rõ - c ư c thơ, k l i truy n ng n quen thu c theo tranh - Di n t ư c b ng l i nói các yêu c u ơn gi n - Tr l i ư c câu h i: làm gì? T i sao? 4. Phát tri n tình c m- xã h i - Thích chơi v i b n - Nh n bi t c m xúc: vui, bu n, s hãi... - Th c hi n yêu c u ơn gi n c a ngư i l n - Thích t làm m t s vi c ơn gi n - Bi t chào h i, cám ơn - Bi t ư c m t s vi c ư c phép làm, không ư c phép làm - Thích hát m t s bài hát quen thu c và v n ng ơn gi n theo nh c - V ngu ch ngo c b ng bút sáp, ph n... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản