Must and have to & Must, musn’t, needn’t

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
325
lượt xem
144
download

Must and have to & Must, musn’t, needn’t

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Must and have to & Must, musn’t, needn’t Unit 31. Must and have to A Chúng ta dùng must và have to để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó. Đôi khi ta dùng từ nào cũng được: Oh, it’s later than I thought. I must go hay I have to go. Ồ, đã trễ hơn là tôi tưởng. Tôi phải đi thôi. Nhưng có điểm khác nhau giữa must và have to mà đôi khi lại quan trọng. Must mang tính chất cá nhân. Ta dùng must khi diễn tả cảm giác của cá nhân mình....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Must and have to & Must, musn’t, needn’t

Đồng bộ tài khoản