Năm cách chuyển động cơ bản trong Flash

Chia sẻ: Thai Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
246
lượt xem
87
download

Năm cách chuyển động cơ bản trong Flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển động từ điểm này tới điểm khác (sử dụng Create Motion Tween). Bước 1: Bật chương trình và tạo mới một tài liệu Bật chương trình: Vào Start = Programs = Adobe Flash 9 Puplic Alpha. Tạo mới tài liệu: Cách 1: Khi chương trình vừa mở lên trong khung chức năng chính giửa ta click chọn vào mục Flash Document.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năm cách chuyển động cơ bản trong Flash

 1. TRƯỜNG.............................. KHOA……………….. Năm cách chuyển động cơ bản trong Flash Trang 1
 2. Năm cách chuyển động cơ bản trong Flash 1. Chuyển động từ điểm này tới điểm khác (sử dụng Create Motion Tween). Bước 1: Bật chương trình và tạo mới một tài liệu - Bật chương trình: Vào Start => Programs => Adobe Flash 9 Puplic Alpha. - Tạo mới tài liệu: • Cách 1: Khi chương trình vừa mở lên trong khung chức năng chính giửa ta click chọn vào mục Flash Document. Hình 1 • Cách 2: Khi chương trình bật lên ta vào menu File chọn New (hoặc bấm Ctrl + N) Bước 2: Thực hiện - Click chọn công cụ Selection Tool hoặc nhấn phím V trên bàn phím để chọn cho nhanh, chọn màu nền cho dễ nhìn. Trang 2
 3. Hình 2 - Đầu tiên click trái chuột chọn Keyframe số 1, chọn hình tròn, chọn màu hình tròn, không chọn màu viền rồi vẽ hình tròn. Trang 3
 4. Hình 3 Lưu ý: nếu muốn hình vẽ tròn thì trong quá trình vẽ thì đè thêm phím Shift. - Sau khi vẽ xong, click phải chuột tại keyframe số 1 chọn Create Motion Tween để tạo chuyển động. Trang 4
 5. Hình 4 - Tiếp theo click chọn một nơi trên thanh thước (lưu ý nhớ click vị trí thẳng hàng với keyframe số 1 phía dưới những chử số trên thanh thước.) rồi nhấn phím F6 hoặc click phải chuột chọn Insert Keyframe Trang 5
 6. Hình 5 - Chọn công cụ selection tool rồi chọn keyframe số 22, rồi chọn hình kéo đi đến nơi mình muốn. Trang 6
 7. Hình 6 - Kết quả sau khi xuất file như sau: Trang 7
 8. Hình 7 Trang 8
 9. Hình 8 - Để kiểm tra chạy thử ta nhấn phím Enter. Để xuất file xem thử ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter ∗ Chú ý: Những bước trên là ta mới tạo chạy từ 1 điểm này tới 1 điểm khác. Vậy đặt trường hợp muốn cho một hình tròn xuất phát chạy từ 1 điểm nhưng đến với nhiều điểm khác nhau và có hiệu ừng khác nhau thì ta làm như sau: - Vẫn thực hiện ở bài tập trên. - Hiện tại trên thanh thước ta có 2 keyframe số 1 và số 22. Ta tạo thêm 3 keyframe nửa bằng cách lên thanh thước nhấn phím F6 (hoặc click phải chọn Insert Keyframe) hai lần, giống như Hình 5 - Chọn mỗi keyframe rồi chọn công cụ selection tool rồi dịch chuyển các hình đi giống như Hình 6. Trang 9
 10. Hình 9 - Thay đổi thuộc tính của hình tại mỗi keyframe. + Click chuột chọn keyframe trên thanh thước rồi chọn hình tương ứng với mỗi keyframe. Nhìn dưới thanh property thấy thuộc tính Color hiện tại đang chọn none. + Trong thuộc tính Color có những thuộc tính con như: • Brightness: chỉnh độ sáng tối cho hình • Tint: chỉnh màu sắc cho hình • Alpha: chỉnh độ trong suốt của hình • Advanced: chỉnh tất cả những thông số trên. - Thay đổi hình dạng của hình tại mỗi điểm chuyển động. + Chọn keyframe, chọn hình tương ứng. + Chọn công cụ Free Transfrom Tool (hoặc bấm phím Q trên bàn phím), rồi chọn hình và chỉnh tùy theo ý muốn. Trang 10
 11. Hình 10 2. Chuyển động biến dạng từ hình này sang hình khác (sử dụng thuộc tính shape). Bước 1: Tạo mới một file mới bằng cách vào File chọn New, chọn Flash document. Bước 2: Tại keyframe số 1 ta chọn hình tròn rồi vẽ một hình tròn. Trang 11
 12. Hình 11 Bước 3: Chọn keyframe số 20 trên thanh thước ta click phải chuột chọn Insert Blank Keyframe Trang 12
 13. Hình 12 Bước 4: chọn công cụ PolyStart tool (Nếu ko thấy thì click và đè trái chuột tại Rectangle tool rồi chọn Polystart tool) Trang 13
 14. Hình 13 Bước 5: trên thanh property chọn thuộc tính options, chọn kiểu ngôi sao, chọn số cánh của ngôi sao và độ dày của ngôi sao Trang 14
 15. Hình 14 Bước 6: Vẽ hình ngôi sao Trang 15
 16. Hình 15 Bước 7: Click trái chuột chọn khoản giữa trên thanh thước, xuống thanh property thấy thuộc tính Tween ta chọn Shape Trang 16
 17. Hình 16 Bước 8: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Enter xem kết quả. 3. Chuyển động theo đường cong cho trước. Trang 17
 18. Hình 17 Bước 2: Tạo chuyển động từ điềm này sang điểm khác áp dụng cách chuyển động thứ nhất (create motion tween) - Tại key frame đầu tiên của layer hinhtron vẻ hình tròn và click phải tạo Create Montion Tween. Trang 18
 19. Hình 18 - Chọn Key frame 20 trên thanh thước rồi click phải chọn Insert Keyframe (hoặc F6). - Click trái chọn keyframe số 20, chọn công cụ hình mũi tên (Selection Tool (V)) rồi kéo hình tròn đến nơi mình muốn. Trang 19
 20. Hình 19 - Enter kiểm tra xem thử. Bước 2: Sử dụng thuộc tính Add Motion Guide - Click phải chuột tại layer hinhtron chọn Add Motion Guide (hoặc click trái chọn layer hinhtron rồi chọn công cụ Add Motion Guide). Trang 20
Đồng bộ tài khoản