Nấm da cũng lắm phiền toái

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
32
lượt xem
5
download

Nấm da cũng lắm phiền toái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời tiết ẩm ướt hiện nay là thời điểm lý tưởng để các bệnh về da phát triển, nhất là bệnh nấm da. Hậu quả của bệnh nấm da là ngứa và gãi làm nhiễm khuẩn da. Hậu quả của bệnh nấm da là ngứa và gãi làm nhiễm khuẩn da, viêm da, chàm hóa gây phiền toái cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nấm da cũng lắm phiền toái

  1. N m da cũng l m phi n toái Th i ti t m ư t hi n nay là th i i m lý tư ng các b nh v da phát tri n, nh t là b nh n m da. H u qu c a b nh n m da là ng a và gãi làm nhi m khu n da. H u qu c a b nh n m da là ng a và gãi làm nhi m khu n da, viêm da, chàm hóa gây phi n toái cho b nh nhân và nh hư ng n s c kh e. N m thân i n hình là n m gây b nh h c lào. D u hi u u tiên là ng a vùng b b nh, sau ó th y m t v t màu hơi , có vi n, b rõ r t, trên vi n ó có các m n nư c l m t m. Vi n này ngày càng lan r ng t o thành nhi u hình vòng cung, n u không ư c phát hi n và i u tr k p th i. Nhi u khi do ngư i b nh ng a, gãi và làm lây lan ra nhi u vùng h c lào trên cơ th c a mình. B nh h c lào là m t trong nh ng b nh n m da có kh năng lây t ngư i này sang ngư i khác do s d ng chung các dùng sinh ho t như: qu n, áo, khăn m t, khăn t m, ng chung giư ng, p chung chăn...
  2. N m móng N m móng thư ng do trichophyton gây nên. B nh bi u hi n b t do c a móng hay hai bên c nh c a móng. Khi b b nh, móng m t màu bóng, b y nhô lên ho c khuy t vào, trên m t móng l ch ho c thành rãnh. Dư i rãnh có ch t b t v n. Như v y, móng càng ngày càng b sù sì, màu vàng ho c c. B nh có th lây t móng này sang móng khác. N m tóc
  3. N m tóc do piedra hortai gây nên. Bi u hi n là trên m i s i tóc có nhi u h t màu en bám vào. Tuy v y, b nh nhân không th y có gì khác thư ng và tóc cũng không b r ng. Trong khi ó, lo i n m tóc do tri-chophyton gây ra thì bi u hi n t n thương trên da u. Da u có nhi u v t tròn nh , kích thư c bé kho ng t 3 - 5mm, da u có v y m ng hay ng a da vùng u B nh lang ben Lang ben do n m pityrosporum gây nên. B nh lang ben thư ng có hai d ng: d ng màu tr ng và d ng màu en. B nh gây ng a, nh t là khi ra n ng hay ra nhi u m hôi. Lúc này b nh nhân có c m giác như b kim chích nh gây ng a ngáy khó ch u. B nh lang ben tùy thu c khá nhi u vào vi c v sinh da, s c kháng c a cơ th , ph thu c vào pH c a da và c m c a da. Cho nên có th gi i thích m t s trư ng h p trong m t gia ình có ngư i m c b nh lang ben nhưng ngư i khác l i không m c. B nh n m da do vi n m dermatophytes gây nên. Nhi u s i n m liên k t v i nhau t o thành búi n m. Khi s i n m ã
  4. già ho c h t ch t dinh dư ng thì búi n m s hình thành bào t . Trên da ngư i, n m s phát tri n vùng da nào m ư t, có nhi u m hôi như: b n, bìu, k các ngón chân, xung quanh th t lưng, n p dư i vú, nách, c ... S i n m phát tri n và ti t ra ct , c t kích thích da và gây ng a. Tri u ch ng ng a là d u hi u u tiên, làm cho b nh nhân khó ch u và gãi làm lây lan m m b nh. B nh n m da có lây hay không? B nh n m da r t d lây sang các v trí khác trên cơ th ngư i b nh và cho ngư i khác. Chúng lây truy n tr c ti p, g m các hình th c sau ây: - Ti p xúc v i bào t n m có trong thiên nhiên và khi chúng bám vào da, qu n áo, khăn m t m t cách tình c .
  5. - Ti p xúc v i m t s ng v t nuôi trong nhà mà các ng v t ó b n m da. - B nh n m lây t ngư i này sang ngư i khác do n m chung giư ng, m c chung qu n áo, dùng chung khăn m t, khăn t m... Nên làm gì khi b b nh n m da? Nên n bác sĩ da li u ư c khám và u ng thu c, thoa thu c theo úng b nh. phòng b nh n m da c n v sinh da s ch s , da luôn ư c thoáng mát. Không dùng chung qu n áo, khăn m t, khăn t m, chăn, g i... v i ngư i ang b b nh n m da. Vi n m n n p dư i da gây ng a, khó ch u, n u b n không ch a tr t n g c thì s tái phát r t nhanh.
Đồng bộ tài khoản