intTypePromotion=1

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 6

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
59
lượt xem
5
download

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấc nghiệp vụ BHCN PNT khác có số tiền chi trả bình quân mỗi vụ là 574.895 đồng/vụ còn các nghiệp vụ còn lại nói chung số tiền bảo hiểm trả cho mỗi vụ còn khá thấp (bảo hiểm kết hợp con người là 370.754 đồng/vụ; bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật là 251.808 đồng/vụ) không phải do các nghiệp vụ này có số vụ thiệt hại nhỏ mà là do các nghiệp vụ này hiện nay đang được triển khai theo những quy tắc bảo hiểm được ban hành từ đầu những năm 1990 với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 6

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com doanh ít xảy ra, nhưng khi đã xảy ra thì tổn thất sẽ khá lớn nên công ty cần chú trọng trích lập quỹ dự phòng nhằm đ ảm bảo chi trả khi tổn thất xảy ra dồn dập. Cấc nghiệp vụ BHCN PNT khác có số tiền chi trả bình quân mỗi vụ là 574.895 đồng/vụ còn các nghiệp vụ còn lại nói chung số tiền bảo hiểm trả cho mỗi vụ còn khá thấp (bảo hiểm kết hợp con người là 370.754 đồng/vụ; bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật là 251.808 đồng/vụ) không phải do các nghiệp vụ này có số vụ thiệt hại nhỏ mà là do các nghiệp vụ n ày hiện nay đang được triển khai theo những quy tắc bảo hiểm được ban hành từ đầu những n ăm 1990 với mức phí thấp nhằm phục vụ đông đảo dân cư có nhu cầu bảo hiểm nhưng hiện nay chư a đ áp ứng được hết yêu cầu bù đắp tổn thất cho khách hàng do số tiền chi trả bảo hiểm còn th ấp. Trên đây, ta đ • đi vào phân tích tình hình chi trả bảo hiểm trong nghiệp vụ BHCN PNT tại công ty PJICO. Để có một cái nh ìn toàn diện hơn về công tác giải quyết khiếu nại, ta xem thời gian giải quyết khiếu nại trung bình một vụ là bao nhiêu ngày, tác phong của cán bộ bồi thường ra sao, khách h àng có phàn nàn về công ty hay không… + Về thời gian giải quyết khiếu nại trung b ình: Theo quy đ ịnh của PJICO, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ với chứng từ hợp lệ trong khoảng thời gian 21 n gày, công ty sẽ tiến hành chi trả tiền bảo hiểm cho các khách hàng gặp rủi ro. Trong thực tế, thời gian giải quyết khiếu nại không kéo dài đến 21 ngày. Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, bảo hiểm kết hợp con người…thời gian giải quyết trung b ình chỉ kéo đ ài từ 5-7 ngày/vụ kể từ khi nhận đ ược thông báo của đ ại lý bảo hiểm. Nếu tại nơi tham gia bảo hiểm có nhiều hồ sơ cần giải quyết thì thời gian trên sẽ được rút ngắn xuống. Trong trường hợp nghi ngờ có sự trụ lợi bảo hiểm, thời gian trên có th ể sẽ dài hơn nh ằm xác minh tính trung thực của các chứng từ.
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Do công tác chi trả tiền bảo hiểm được ban lãnh đạo công ty đ ặc biệt chú trọng, ch ỉ đạo sâu sát đến từng phòng ban nên việc trả tiền bảo hiểm cho khách h àng được tiến hành rất nhanh chóng, kịp thời khi khách hàng b ị tổn thất. Vì vậy khách hàng tham gia bảo hiểm tại công ty rất ít khi phàn nàn về thời gian giải quyết khiếu nại. Ngoài ra thủ tục để được giải quyết chi trả tiền bảo hiểm đ ã được công ty ghi rất cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có thể tự thu thập đủ các loại giấy tờ cần thiết. Nếu thiếu loại nào cán bộ giám định sẽ hướng dẫn họ ho àn thành đ ầy đủ thủ tục cho hợp lệ. Tuy nhiên tình trạng khách hàng phàn nàn về mức chi trả vẫn còn do họ ch ưa hiểu hết các đ iều khoản của hợp đồng và kỳ vọng vào việc trả tiền của công ty bảo hiểm, th êm nữa là sự giải thích của cán bộ bảo hiểm cũng chưa thật sự căn kẽ, thấu tình trọn lý…nên hiên tượng trên còn hay xảy ra. + Về thái độ phục vụ của nhân viên b ảo hiểm: Nh ìn chung cán bộ bồi thường có thái độ ân cần, chu đáo đối với khách hàng gặp rủi ro, làm việc với tinh thần thiện chí, công bằng và cởi mở. Sự phục vụ tận tình của PJICO đã góp ph ần nâng cao uy tín và hình ảnh của công ty trên thị trường. Chất lượng dịch vụ do PJICO cung cấp đ ang dần dần thu hút được rất nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm tại công ty, kể cả những khách hàng khó tính nhất. 4. Trục lợi bảo hiểm Vấn đề chống trục lợi bảo hiểm là vấn đề còn nhiều bức xúc đối với các nhà b ảo hiểm, nhưng phòng chống ra sao để giảm thiểu tối đ a do nó gây ra thì còn nhiều tranh c•i. Bởi các hình thức trục lợi bảo hiểm ngày càng tinh vi và khó đến nỗi không thể phát hiện ra. Tuy nhiên thiệt hại do trục lợi bảo hiểm thì rất lớn. Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu n ăm 2001 của bảo hiểm phi nhân thọ là
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khoảng 2.500 tỷ, giá trị bồi thường là 1.125 tỷ (với tỷ lệ bồi thư ờng là 45%) ước tính bị trục lợi bảo hiểm ít nhất là 100 tỷ (8,89%). Đây là một thiệt hại lớn đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân nư ớc ta hiện nay. Nhưng thực tế số tiền bị thất thoát do gian lận còn lớn hơn rất nhiều lần và người ta không thể thống kê được chính xác là ngành bảo hiểm đ ã bị mất bao nhiêu tiền. Trong BHCN PNT, số tiền bị trục lợi bảo hiểm không cao nhưng tỷ lệ trục lợi bảo hiểm thường rất cao (chiếm 60-70%). Người ta đ ã ch ỉ ra các hình thức trục lợi như sau: - Hợp lý hóa hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm: có hai h ình thức phổ biến: Ghi lùi ngày tham gia b ảo hiểm khi có rủi ro xảy nhằm hợp lý hóa hiệu lực hợp • đồng đ ể được nhận tiền bồi thường. Ghi lùi ngày tai n ạn, ngày ch ết hoặc ngày n ằm viện nhằm nhận được nhiều h ơn • số tiền đ ền bù và để hồ sơ chứng từ hợp lệ. - Kê khai tình trạng bệnh thương tật nặng h ơn so với thực tế. Đây là tình trạng rất phổ biến, việc làm này có sự hợp tác từ phía các cơ sở y tế như bệnh viện, trạm xá… - Thay đ ổi nguyên nhân dẫn đ ến bệnh tật, thương tật: trong Hợp đồng bảo hiểm có quy định các khoản loại trừ, không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Nếu người tham gia bảo hiểm bị rủi ro nằm trong các điều khoản trên, để trục lợi bảo hiểm, người ta sẽ cố tìm cách để hợp lý hóa hồ sơ bằng cách câu kết với các giám định viên, cảnh sát giao thông hoặc bệnh viện… cụ thể là: + Thay đ ổi lỗi và nguyên nhân dẫn đến tai nạn nhằm làm sai lệch hiện trường tai nạn. + Th ay đổi diễn biến va nguyên nhân bệnh tật nhằm nhận đ ược tiền bảo hiểm .
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Thay đổi tên tuổi người được bảo hiểm: Hình thức này thư ờng xảy ra đối với loại hợp đồng ký theo nhóm, chỉ có một người đại diện nhóm đó đứng ra làm đại lý quản lý thu và xác nh ận ngư ời tham gia, nên rất dễ dàng đ ể người tham gia bảo hiểm trục lợi bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm không thể kiểm soát được tất cả các đối tượng. - Lập hồ sơ giả: Khi chính đại lý hoặc cán bộ bảo hiểm đứng lên lập hồ sơ giả đ ể tiến hành trục lợi bảo hiểm m à ngư ời tham gia bảo hiểm không biết hoặc là người tham gia bảo hiểm không bị rủi ro nhưng vẫn làm h ồ sơ với sự cộng tác của các đối tượng trên nhằm rút tiền từ nhà bảo hiểm. Cũng giống như các công ty bảo hiểm khác, tại PJICO hiện nay ch ưa th ể thống kê được tình hình trục lợi bảo hiểm đã gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh như th ế nào. PJICO cũng chưa tiến hành thống kê một cách quy mô số vụ trục lợi bảo hiểm và số tiền thất thoát. Theo thống kê của Bảo Việt vào n ăm 1999 đối với các nghiệp vụ BHCN PNT có khoảng 3.552 vụ trục lợi bảo hiểm đ ược phát hiện ra, trung bình chiếm khoảng 18% trong tổng số các vụ có khiếu nại bồi thư ờng, thiệt hại trung b ình là 420 nghìn đồng/vụ. Trong đó việc kê khai tình trạng bệnh thương tật nặng lên trên mức thực tế chiếm khoảng 48,11%. Nếu lấy theo con số ư ớc tính của Hiệp Hội bảo hiểm Việt Nam (8,89%) thì hàng năm PJICO b ị trục lợi bảo hiểm khoảng gần 15 tỷ; trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người cũng gần đến 3 tỷ đồng. Con số chính xác thì chưa phòng ban nào có th ể công bố cụ thể nhưng nếu với số ước tính như trên thì th ất thoát quá nhiều, do đó PJICO cần phải các có biện pháp tích cực nhằm phát hiện trục lợi ngay từ khâu giám đ ịnh để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hành vi này gây ra. Bảng 12: Tình hình trục lợi bảo hiểm trong BHCN PNT năm 2003
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chỉ tiêu Số vụ Tỷ lệ (%) Số tiền bị TLBH (tr.đ ) Số vụ nghi ngờ TLBH 3850 - - Số vụ TLBH: Trong đó 1. BHHS 2. BHKHCN 3. BHTNCN24/24 4. BHKDL 5. BHTCNV&PT Các nghiệp vụ BHCN PNT khác 3253 6. ( Nguồn: PJICO) Nhìn vào bảng ta thấy tỷ lệ số vụ bị trục lợi bảo hiểm chiếm 84,4% trong tổng số các vụ có nghi ngờ trục lợi bảo hiểm. Đây là m ột tỷ lệ rất cao. Trong đó n ghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người có tỷ lệ trục lợi bảo hiểm lớn nhất chiếm 29,85% (bị thất thoát là 471,2 triệu đ ồng). Nghiệp vụ bảo hiểm học sinh cũng là nghiệp vụ có số tiền bị thất thoát lớn (315,7 triệu đồng) do đ ây là nghiệp vụ có số người tham gia đ ông không tránh khỏi bị trục lợi bảo hiểm vì khách hàng là người còn nhỏ tuổi, bố mẹ các em hoặc ngư ời đại diện sẽ làm hồ sơ đòi bồ i thường. Chiếm tỷ trọng ít nhất là bảo hiểm khách du lịch (1,72%) do nghiệp vụ n ày ít xảy ra tổn thất và khi xảy ra tổn thất liên quan đ ến nhiều người, nhiều ban ngành nên việc gian lận bảo hiểm khó kh ăn hơn các nghiệp vụ bảo hiểm khác. 5. Một số vấn đề tồn tại trong giải quyết khiếu nại BHCN PNT ở PJICO Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ, sau khi nghiên cứu to àn bộ công tác giải quyết khiếu nại tại PJICO cho thấy việc giám định và chi trả tiền bảo
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hiểm thực hiện khá tốt, thu hút được nhiều người quan tâm tham gia. Thực tế có một số tồn tại nh ư sau : - Các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại công ty PJICO do có đối tư ợng tham gia đa dạng, đ ịa bàn rộng nên trong khâu giám định, trả tiền bảo hiểm còn một số khó khăn. Lực lượng cán bộ bồi thường mỏng, không thể cùng một lúc kiểm tra, xác minh được hết tính chính xác, trung thực của các hồ sơ đòi b ảo hiểm, công tác giải quyết khiếu nại cho khách h àng đô i lúc còn chậm trễ, chưa phục vụ cho khách h àng tại chỗ. Tình trạng khách hàng phải qua nhiều lần đi lại, làm thủ tục tốn kém mà kết quả thì không đáng là bao không phải là không có. Điều này d ẫn đến tâm lý thiếu tin tưởng, sự so sánh với phong cách phục vụ của các nhà bảo hiểm khác là đ ương nhiên. Tìm kiếm được khách hàng đã khó nhưng giữ khách lại với doanh nghiệp là việc làm đò i hỏi nhiều công sức. Trong công tác giải quyết khiếu nại, khắc phục được vấn đ ề n ày đang là một đòi hỏi thiết thực, cần sự chỉ đạo đ úng đắn của ban lãnh đ ạo công ty . -Trong quá trình tính toán số tiền bồi thường cho khách hàng, PJICO tuân thủ theo nguyên tắc công bằng, thiện chí và nhân đạo. Có nhiều trường hợp cán bộ bồi thường không chỉ căn cứ vào tỷ lệ th ương tật tai nạn mà còn dựa vào hoàn cảnh khách hàng đ ể chi trả tiền bảo hiểm (Bảo hiểm học sinh). Song tình trạng cán bộ bảo hiểm tính toán sai hoặc nhầm lẫn tiền bảo hiểm vẫn tồn tại, tính riêng trên địa bàn Hà Nội trung bình 1 năm có khoảng 250 trường hợp tính sai. Trả thừa th ì công ty sẽ phải chịu thiệt nh ưng nếu trả thiếu, số tiền nhận được ít so với thực tế sức khoẻ suy giảm sẽ gây những thắc mắc, khiếu nại ở phía khách h àng, ảnh hưởng xấu đ ến uy tín và hình ảnh công ty .
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Do hầu hết các khiếu nại về bảo hiểm con ngư ời có liên quan đến các vấn đ ề thương tật, bệnh tật, những kiến thức chuyên môn về y dược trong khi đó trình độ cán bộ làm công tác bồi thường ở PJICO còn rất hạn chế, hầu như không có. Việc không hiểu hết hay hiểu sai ý nghĩa của các thuật ngữ y học có thể dẫn đến việc bồi thường sai sót hay bỏ qua quyền lợi chính đ áng của khách hàng. Với những hồ sơ bảo hiểm mà khách hàng là người nước ngoài, việc tìm hiểu các thuật ngữ trên lại càng trở nên khó kh ăn. Khó khăn này là do công tác đ ào tạo cán bộ không thể đ áp ứng hết được tất cả yêu cầu chuyên môn vì bảo hiểm là ngành có liên quan đ ến nhiều ngành khác nhau nên không thể tiến h ành đào tạo chuyên sâu về một ngành nào đó, việc đó đòi hỏi chi phí rất lớn và thời gian kéo dài. -Hồ sơ khiếu nại của các nghiệp vụ bảo hiểm con người liên quan đ ến nhiều cơ quan đ ơn vị khác nhau như : b ệnh viện, trường học, công an, chính quyền đ ịa phương nơi công tác. Điều này làm công tác xác minh tính hợp pháp của một loại giấy tờ n ào đó trong hồ sơ bồi thường là rất khó khăn. Có khi cơ quan có liên quan không thiện chí hợp tác vì không ph ải là nhiệm vụ của họ, cũng có khi cán bộ bồi thường không đủ thẩm quyền để điều tra. Không thu thập được các chứng cứ về trục lợi bảo hiểm, không xác minh được tính trung thực của các loại chứng từ, thực tế PJICO vẫn phải bồi thường cho các hồ sơ có d ấu hiệu trục lợi vì không đủ căn cứ, lý lẽ để từ chối bồi thường. - Do hiểu biết của ngư ời tham gia về bảo hiểm ngày càng đ ược nâng cao, dẫn đến họ đã lợi dụng những kẽ hở để tiến hành khiếu nại gian lận.Việc kiện tụng lên tòa án không nhiều nhưng tình trạng gian lận ngày càng gia tăng đa dạng và phức tạp. Có thể họ cấu kết với những người trong các cơ quan chức năng, ban ngành địa phương,
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com những bác sỹ, y tá trực tiếp điều trị hoặc chính cán bộ của công ty bảo hiểm. Những khách hàng như thế rất khó xác minh đ ược vì h ầu hết hồ sơ của họ được thực hiện khá hoàn h ảo và mặc dù có dấu hiệu của trục lợi bảo hiểm nhưng PJICO vẫn phải tiến hành bồi thường cho người tham gia vì không đủ lý do thuyết phục. - Hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm con người hiện nay được triển khai với số tiền bảo hiểm thấp dẫn đến số tiền chi trả cũng thấp, chưa đ áp ứng được nhu cầu và sự mong đợi của người tham gia. Khi tổn thất xảy ra có thể là rất lớn nhưng nhà b ảo hiểm ch ỉ bù đắp một phần nhỏ trong phần thiệt hại của người tham gia làm cho tác dụng của nghiệp vụ bảo hiểm con ngư ời chưa được phát huy hết, không hấp dẫn được người dân tham gia bảo hiểm . Đối với đối tượng bảo hiểm là người nước ngoài đ ang sống và làm việc tại Việt Nam th ường có thu nhập, mức sống và nhu cầu khá cao. Vì vậy nhu cầu về bảo hiểm của họ cũng khác so với ngư ời dân: yêu cầu số tiền bảo hiểm cao hơn, đòi hỏi phạm vi bảo hiểm rộng hơn. PJICO chưa có chính sách khai thác được các đối tượng này, để mất khách hàng do công ty bảo hiểm khác cạnh tranh đưa ra sản phẩm chiếm ưu thế hơn. - Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hợp đồng bảo hiểm , hồ sơ bảo hiểm còn hạn chế. Mặc dù n ăm 2003 vừa qua, công ty đã trang bị các thiết bị làm việc hiện đại cho các văn phòng nhưng công tác lưu giữ hồ sơ chưa được tin học hoá toàn diện, việc tìm kiếm hồ sơ, hợp đồng của khách h àng đô i khi m ất rất nhiều thời gian, tạo cho khách hàng tâm lý khó chịu vì ph ải chờ đ ợi. PJICO chưa có được phần mềm tin học của riêng mình đ ể đạt hiệu quả cao trong việc quản lý kinh doanh bảo hiểm .
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Để tăng sức cạnh tranh trên th ị trường, thu hút khách hàng cũng như đánh b ại đối thủ cạnh tranh th ì các công ty b ảo hiểm trên thị trường thường sử dụng các h ình thức bồi thư ờng mở rộng gây sự ho ài nghi cho khách hàng .Các hình thức bồi thường này làm cho mỗi công ty có một cách giải quyết bồi thường và chi trả bảo hiểm với số tiền khác nhau mặc dù về nguyên tắc thì với một loại hình thức bảo hiểm luôn có một biểu phí nhất đ ịnh và các quy định chung về công tác bồi thường do bộ tài chính ký duyệt. Để có một thị trường cạnh tranh lành mạnh, cần có sự can thiệp kịp thời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ bây giờ. Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại các nghiệp vụ bảo hiểm con người tại công ty PJICO I. Đặc đ iểm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 1. Đặc đ iểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn bảo hiểm, tái bảo hiểm lớn trên th ế giới đ ều giảm do tình hình tổn thất xấu và đầu tư kém hiệu quả, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam một mặt vẫn tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lư ợng phục vụ, mặt khác áp dụng các biện pháp đảm bảo an to àn tài chính cho hoạt động kinh doanh của mình. Vào cuối n ăm 2002, tất cả các công ty đ ang tham gia vào thị trư ờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đ ã gia tăng nỗ lực mở rộng thị phần. Đứng đ ầu về thị phần vẫn là Bảo Việt với t ỷ trọng là 40,49%, kế đó là Bảo Minh với 28,08%, PVIC với 14,5%, PJICO với 5,65%. Sang năm 2003, trong khi th ị phần của đối thủ cạnh tranh giảm thì thị phần của PJICO tăng
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tới 2,55%. Còn lại thị phần của thị trường đ ược phân chia bởi PTI, ALLIANZ, UIC, Bảo Long và cuối cùng là BIDV-QBE. (Nguồn: Vi-Na-Re) Với tốc độ tăng trư ởng khoảng 25%/n ăm, th ị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam được đánh giá là có mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm trở lại đây. Theo đánh giá của Vinare, hai yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường n ày chính là vì Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế tốt, vốn đ ầu tư phát triển tăng12,4% so với năm trước, kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, lượng dự án đầu tư FDI tăng hơn 34% và do xu th ế tăng phí trên thị trường bảo hiểm thế giới cũng tác động đ ến thị trường Việt Nam. Hai yếu tố này đã tác động đến các nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm cháy…Trong khi đó một ghi nhận cho thấy các nghiệp vụ bảo hiểm trong nước cũng tăng trưởng tương đ ối khá, b ảo hiểm ô-tô tăng gần 30%, bảo hiểm con người tăng gần 15%. Tuy nhiên bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam những năm vừa qua cũng có những sóng gió, một số tổn thất lớn đ ã xảy ra. Sau sự cố chim va máy bay A321VN– A346 ngày 13/3/2002, b ảo hiểm đ ã phải bồi thường lên đến 2,9 triệu USD, 400 nghìn USD là số tiền bồi thường cho thân tàu Duyên Phát 01 bị chìm tại cảng Singapore, 560 nghìn USD do cháy tại công ty chế biến thực phẩm Ho àng Long, 28 tỷ đ ồng bồi thưòng cho vụ cháy nhà máyToàn Lực-Viễn Đông, 12,5 tỷ đồng cho vụ cháy to à nhà ITC. Hiện nay ngành b ảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng hội nhập của m ình. Nh ất là lư ợng công ty bảo hiểm tiếp tục gia tăng sau khi
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com năm 2002 có thêm hai công ty liên doanh bảo hiểm được cấp giấy phép hoạt động. Đó là, liên doanh giữa Sam-sung với Vi-Na-Re (Samsung-Vina), liên doanh giữa bảo hiểm Asia Insurance của Singapore với ngân hàng Công thương Việt Nam làm cho sự cạnh tranh trên thị trường vốn đã gay gắt lại càng quyết liệt hơn trước. Sản phẩm bảo hiểm hết sức đa d ạng, phong phú, có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của khách h àng dù là người khó tính nhất. Do đặc đ iểm của sản phẩm bảo hiểm có tính chất không được bảo hộ bản quyền tức là trước khi tung một sản phẩm ra thị trường, các doanh nghiệp bảo hiểm đ ều phải đăng ký sản phẩm, đảm bảo tính hợp pháp với cơ quan qu ản lý nhà nước về bảo hiểm. Việc làm này chỉ mang tính nghiệp vụ kỹ thuật chứ không mang tính bảo hộ bản quyền. Vì v ậy, doanh nghiệp này có th ể kinh doanh hợp pháp các sản phẩm bảo hiểm là bản sao các hợp đồng bảo hiểm của doang nghiệp khác. Để cạnh tranh hấp dẫn khách hàng, không còn con đường nào khác là doanh nghiệp bảo hiểm cần phải gia tăng các lợi ích bổ sung của sản phẩm cũng như n âng cao chất lượn g dịch vụ đi kèm, thường xuyên nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng, nâng cao trình độ chuyên môn… đ ể đa dạng hoá sản phẩm, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Hiện nay trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang diễn ra những cuộc đua “tốc độ” như th ế giữa các công ty bảo hiểm. Một điển h ình có thể thấy là sự thay đ ổi lột mình của Bảo Việt. Từ chỗ chiếm vị thế độc quyền trên thị trư ờng bảo hiểm, muốn phục vụ khách hàng “kiểu gì cũng được”, khiến rất nhiều người tham gia bảo hiểm phải phàn nàn, kêu ca cho đ ến nay, Bảo Việt đã có một phong cách phục vụ tận tình, chu đ áo. Đó là đòi hỏi của thị trường khi có nhiều công ty tham gia kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, công ty nào không tự mình đổi mới, khắc phục những hạn chế thì sẽ sớm bị đào thải.
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Không riêng gì Bảo Việt, các công ty khác cũng đang trong quá trình nỗ lực phấn đấu để tiến tới mục tiệc tiêu phát triển toàn diện mà ở đó khách hàng là trung tâm. Với nghiệp vụ bảo hiểm con người, ta đã nghiên cứu về tác dụng to lớn của nó cho sự ổn đ ịnh của bản thân người tham gia và cho xã hội. Các doanh nghiệp bảo hiểm đều coi nghiệp vụ này là một trong các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, vì doanh thu từ các sản phẩm bảo hiểm này mang lại không hề nhỏ. Hơn nữa, tiềm n ăng của các nghiệp vụ bảo hiểm con người rất lớn vì một số lý do sau đây: + Kinh tế xã hội phát triển mạnh, GDP năm 2003 của Việt Nam tăng trư ởng cao nhất khu vực Đông Nam á, đứng thứ hai Châu á, chỉ sau Trung Quốc. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nh ất trong vòng 7 năm trở lại đây (7,2%) với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế và xã h ội. + Dân số nư ớc ta đông, trên 80 triệu dân, là nước đông dân thứ 13 trên th ế giới. Đây là thu ận lợi rất lớn cho bảo hiểm con ngưòi vì b ất kỳ ai cũng luôn có nhu cầu muốn m ình mạnh khoẻ và được đ ảm bảo ổn định. Năm vừa qua, thu nhập bình quân đầu người đ ạt 480 USD/người. Hiểu biết của dân về bảo hiểm đ ã được nâng cao. Vì thế trong những năm qua, bảo hiểm con người nhanh chóng được các công ty triển khai. Tổng doanh thu phí từ nghiệp vụ này tăng rõ rệt, năm 1997 là 316.781 triệu đồng, năm 1998 là 399.667 triệu đồng… + Th ị trường bảo hiểm nói chung đ ược sự quản lý, đ iều chỉnh và tiếp tục được phát triển theo đ ịnh hướng chiến lược của Bộ tài chính thông qua việc ban h ành các văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành nhằm phát triển ngành bảo hiểm sao cho đến năm 2010 sẽ trở thành một ngành kinh doanh tài chính tổng hợp hàng đ ầu ở Việt Nam. 2. Phương hướng hoạt động của công ty
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tình hình chung: Trên đ ịa b àn Hà Nội, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tăng, số lượng các phương tiện cơ giới bị hạn chế do ảnh hưởng các quy định của th ành phố, mức thu nhập bình quân của đại đa số dân cư tăng do đó có điều kiện để mở rộng khai thác vào số khách h àng tiềm năng. PJICO đang b ị các doanh nghiệp bảo hiểm khác cạnh tranh quyết liệt bằng các hình thức như giảm phí bảo hiểm gốc, gia tăng chi phí các loại ( đề ph òng hạn chế tổn thất, tiếp thị, quảng cáo…), tăng bồi thường (tăng tỷ lệ trợ cấp ngày n ằm viện, tăng giấ trị gia tăng cho khách hàng..). Trình độ nghiệp vụ và khả n ăng ngoại ngữ của cán bộ khai thác tại các văn phòng chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường nên có nhiều hạn chế trong các nghiệp vụ phức tạp có liên quan đ ến các liên doanh, các khách hàng là người nước ngoài. Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2003 và tình hình thị trường cũng nh ư năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ nhân viên hiện có, PJICO đ ã xây dựng một số ph ương hướng hoạt động như sau: - Liên tục phát triển tạo thế vững chắc cho công ty trên thị trường bảo hiểm, nâng cao năng lực cạnh tranh qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả lao động, hoạch định các chính sách trung và dài hạn, nhằm có kế hoạch cụ thể cho từng khâu, từng phòng chức n ăng thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh. -Thực hiện chiến lư ợc phát triển kết hợp với hiệu quả, trong đó ưu tiên chiến lược trọng điểm, tập trung mọi nguồn lực con người và vật chất cho việc phát triển doanh thu, nâng cao ch ất lượng dịch vụ và tăng số lượng khách hàng. - Xây d ựng và thực hiện các biện pháp khai thác phù h ợp đối với từng nhóm khách hàng, từng khu vực cụ thể… để khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO, giữ mối quan hệ lâu dài với các khách hàng cũ và m ở rộng thị phần qua việc tích cực khai thác các khách h àng tiềm năng.
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Đa d ạng hoá các danh mục đầu tư , phát triển mạnh việc tham gia đ ầu tư vào các công ty cổ phần có triển vọng, các dự án hứa hẹn đạt được lợi nhuận lớn.Vì PJICO là một công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nên việc đầu tư phải tuân theo các quy định của pháp luật, nhằm tránh việc đầu tư vào các dự án quá mạo hiểm, không chỉ ảnh hư ởng đến lợi nhuận của bản thân công ty mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của khách hàng. Nguồn phí bảo hiểm nh àn rỗi thu được của khách hàng chư a sử dụng cho công tác chi trả bồi thường là rất lớn, những năm gần đây, việc sử dụng nguồn vốn n ày để kinh doanh đ ã mang lại cho PJICO một khoản tiền lời không nhỏ. Vấn đề là công ty phải sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả và an toàn. - Hoàn thiện công tác giám định, bồi thường và tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát, phòng chống trục lợi bảo hiểm, đ ảm bảo hoàn thành được các mục tiêu đặt ra. - Chú trọng công tác đào tạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên, đại lý của công ty, phát triển hệ thống đại lý chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Công ty cũng đ ã có các kế hoạch đưa cán bộ chủ chốt của công ty đi tập huấn nghiệp vụ tại các công ty đ ã có kinh nghiệm lâu năm như Bảo Việt , đi học các khoá đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài như Anh, Hà Lan,… -Tiếp tục duy trì và xây d ựng mối quan hệ với các công ty bảo hiểm trong nước và nước ngo ài, đây sẽ là chỗ dựa cho PJICO vững tin nhận bảo hiểm cho các hợp đồng có giá trị lớn và học hỏi các kinh nghiệm trong quản lý cũng như việc nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm. Nói về kế hoạch năm 2004, Tổng giám đốc công ty-ông Trần Nghĩa Vinh khẳng định: Công ty sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho tăng trưởng cao về doanh thu và mở rộng
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com thị phần bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ, làm nổi bật thương hiệu PJICO không ch ỉ tại một số chi nhánh trên đại bàn hoạt động ở các th ành phố lớn m à còn phải cả ở các vùng xa, vùng sâu. Trong những n ăm qua, công ty đã tăng cường công tác tiếp cận thị trường và quảng bá thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, có kế hoạch và từng bước tạo được sự khác biệt về dịch vụ của PJICO trên thương trường. Quan niệm xây dựng thương hiệu của PJICO không chỉ dừng lại ở các chương trình quảng cáo đ ơn thu ần, để xây dựng thương hiệu của mình PJICO còn tập trung ưu tiên cải tổ, nâng cao ch ất lượng dịch vụ giám định tổn thất và công tác bồi thư ờng. Đồng thời việc tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh vừa cho phép công ty nhanh chóng hiểu rõ tình hình thị trường địa phương, nắm bắt kịp thời các nhu cầu mới phát sinh và cũng là cơ sở đ ể phục vụ khách h àng tại chỗ mỗi khi có tổn thất xảy ra. Công ty sẽ phải mở rộng phát triển thị trư ờng một cách bền vững trên nền tảng có một đội ngũ lao động có trình độ ứng dụng công nghệ cao, thành thạo về chuyên môn. Việc bố trí sử dụng hợp lý các cán bộ, khai thác tối đ a n ăng lực tiềm tàng trong mỗi nhân viên có ảnh hưởng quyết định tới sự th ành công của công ty. Ông Vinh còn cho biết Ban lãnh đ ạo công ty đã vạch ra các chiến lược đồng thời có các giải pháp kèm theo rất rõ ràng, ph ấn đấu đến giai đo ạn 2005-2007 sẽ đưa PJICO trở thành một công ty bảo hiểm và kinh doanh tài chính m ạnh mang tầm vóc quốc gia và khu vực đủ sức cạnh tranh trong một môi trường hội nhập quốc tế ho àn toàn không xa. II. Một số giải pháp Những n ăm gần đây, với sự ra đời của nhiều công ty bảo hiểm trong nước và sự tham gia cuả các công ty bảo hiểm nư ớc ngo ài, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã phát triển theo đúng nghiã của nó, không còn tồn tại hình thức độc quyền của doanh nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2