Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

78
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp bắt buộc phải tự thích nghi với khả năng tự cạnh tranh cũng như nâng cao khả năng kinh doanh của doanh nghiệp mình để tồn tại [6]. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là một trong mười doanh nghiệp dệt may có uy tín tại Việt Nam với các thế mạnh là các sản phẩm gia công xuất khẩu may mặc [2]. Đây cũng là mục tiêu chiến lược của Công ty vì nó tiếp tục mang sự ổn định và lợi nhuận cho TNG trong nhiều năm tới [2]. Để đạt được mục tiêu này, một trong những bài toán quan trọng mà Công ty phải tìm lời giải đó là vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Cao Thị Minh Phƣơng<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 118(04): 81 - 85<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> VÀ THƢƠNG MẠI TNG<br /> Cao Thị Minh Phƣơng*<br /> Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Trong nền kinh tế thị trƣờng các doanh nghiệp bắt buộc phải tự thích nghi với khả năng tự cạnh<br /> tranh cũng nhƣ nâng cao khả năng kinh doanh của doanh nghiệp mình để tồn tại [6]. Công ty cổ<br /> phần đầu tƣ và thƣơng mại TNG là một trong mƣời doanh nghiệp dệt may có uy tín tại Việt Nam với<br /> các thế mạnh là các sản phẩm gia công xuất khẩu may mặc [2]. Đây cũng là mục tiêu chiến lƣợc của<br /> Công ty vì nó tiếp tục mang sự ổn định và lợi nhuận cho TNG trong nhiều năm tới [2]. Để đạt đƣợc<br /> mục tiêu này, một trong những bài toán quan trọng mà Công ty phải tìm lời giải đó là vấn đề nâng<br /> cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.<br /> Từ khóa: Hiệu quả, kinh doanh, cạnh tranh, lợi nhuận, TNG<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Trong nền kinh tế thị trƣờng với xu thế hội<br /> nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp muốn<br /> tồn tại và đứng vững trên thị trƣờng, muốn<br /> sản phẩm của mình có thể cạnh tranh đƣợc<br /> với các sản phẩm khác, các doanh nghiệp cần<br /> phải giải quyết rất nhiều vấn đề nhƣ làm thế<br /> nào để có thể xoay vòng vốn để sản xuất, làm<br /> thế nào để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao<br /> hiệu quả sản xuất kinh doanh... [6]. Hiệu quả<br /> kinh doanh là vấn đề đặt ra cho mọi doanh<br /> nghiệp, các nhà đầu tƣ, các chủ doanh nghiệp<br /> trƣớc khi quyết định bỏ vốn đầu tƣ vào một<br /> ngành, một sản phẩm dịch vụ nào đó, ngoài<br /> việc trả lời các câu hỏi sản xuất cái gì? Sản<br /> xuất nhƣ thế nào? Sản xuất cho ai, còn phải<br /> biết chi phí bỏ ra và lợi ích thu đƣợc [4]. Do<br /> đó, việc đi sâu phân tích thực trạng hiệu quả<br /> hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần<br /> đầu tƣ và thƣơng mại TNG, từ đó đƣa ra<br /> những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh không chỉ là yêu<br /> cầu trƣớc mắt mà còn là vấn đề mang tính<br /> chiến lƣợc lâu dài đối với công ty.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty<br /> trong những năm gần đây<br /> Để có thể thấy rõ quá trình hoạt động kinh<br /> doanh của công ty cũng nhƣ là quá trình nâng<br /> cao hoạt động kinh doanh của công ty ta đi<br /> tìm hiểu vể kết quả hoạt động kinh doanh của<br /> công ty qua 03 năm gần đây.<br /> *<br /> <br /> Tel: 0975 876215, Email: caothiminhphuong87@gmail.com<br /> <br /> Về doanh thu: Trong thời kỳ từ năm 2010 đến<br /> 2012 doanh thu của công ty đang trên đà tăng<br /> trƣởng. Năm 2012, tốc độ tăng của doanh thu<br /> so với năm 2011 là 31,53%, đạt<br /> 149.298.895.949 đồng. Năm 20113 doanh thu<br /> đạt tốc độ tăng là 84,09% so với năm 2012.<br /> Năm 2013, do công ty nắm bắt tốt nhu cầu<br /> của thị trƣờng và các biện pháp đẩy mạnh<br /> hoạt động marketing nên doanh thu đạt kỷ lục<br /> là 1.146 tỷ đồng.<br /> <br /> Về lợi nhuận: Qua 3 năm qua ta có thể<br /> thấy đƣợc lợi nhuận của công ty qua hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh là tăng, cụ thể là<br /> năm 2011 so với năm 2010 lợi nhuận tăng<br /> 27,42%, tƣơng ứng với 5.563.205.079 đồng<br /> và năm 2012 tăng 1,93% so với năm 2011.<br /> Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty<br /> Nhóm chỉ tiêu kết quả sinh lợi của vốn<br /> Vốn kinh doanh của bất cứ công ty nào đều<br /> quan trọng và là yếu tố sống còn của công ty,<br /> do đó, ta tìm hiểu chỉ tiêu doanh lợi của vốn<br /> kinh doanh qua bảng 2.<br /> Chỉ tiêu doanh lợi của vốn kinh doanh<br /> (DVKD) cho biết một đồng vốn kinh doanh<br /> của doanh nghiệp bỏ ra sẽ thu về đƣợc mấy<br /> đồng lợi nhuận [4]. Là một công ty sản xuất<br /> kinh doanh, không đƣợc sự bảo hộ của Nhà<br /> nƣớc, do đó vốn kinh doanh của công ty đa<br /> phần là sử dụng vốn của chủ sở hữu, để hiểu<br /> thêm về tầm quan trọng của vốn kinh doanh,<br /> ta nghiên cứu vốn chủ sở hữu qua bảng 3.<br /> 81<br /> <br /> Cao Thị Minh Phƣơng<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 118(04): 81 - 85<br /> <br /> Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2010-2012)<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Stt<br /> <br /> Năm 2010<br /> <br /> 1 Doanh thu<br /> <br /> Năm 2011<br /> <br /> Năm 2012<br /> <br /> ĐVT: VNĐ<br /> Chênh lệch<br /> 11/10<br /> <br /> 12/11<br /> <br /> 473.530.263.078 622.829.159.027 1.146.556.978.984 31,53% 84,09%<br /> <br /> 2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh<br /> 3 Nộp ngân sách<br /> <br /> 20.287.649.230<br /> <br /> 25.850.854.309<br /> <br /> 2.086.067.602<br /> <br /> 3.317.902.343<br /> <br /> 26.349.647.510 27,42%<br /> <br /> 1,93%<br /> <br /> 4.637.073.477 59,05% 39,76%<br /> (Nguồn: [1])<br /> <br /> Bảng 2: Chỉ tiêu doanh lợi của vốn kinh doanh<br /> Chỉ tiêu<br /> Lợi nhuận từ hoạt động KD (đ)<br /> Vốn kinh doanh bình quân (đ)<br /> Doanh lợi của vốn kinh doanh<br /> <br /> Ký hiệu<br /> LN<br /> VKD<br /> DVKD =<br /> LN/VKD<br /> <br /> Năm 2010<br /> 20.287.649.230<br /> 382.353.738.918<br /> <br /> Năm 2011<br /> 25.850.854.309<br /> 432.369.799.208<br /> <br /> 0,05306<br /> <br /> 0,05979<br /> <br /> ĐVT: VNĐ<br /> Năm 2012<br /> 26.349.647.510<br /> 665.765.708.469<br /> 0,03958<br /> (Nguồn: [1])<br /> <br /> Bảng 3: Chỉ tiêu doanh lợi của vốn chủ sở hữu<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> ĐVT: VNĐ<br /> Năm 2012<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> Năm 2010<br /> <br /> Năm 2011<br /> <br /> Lợi nhuận từ hoạt động KD (đ)<br /> <br /> LN<br /> <br /> 20.287.649.230<br /> <br /> 25.850.854.309<br /> <br /> 26.349.647.510<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu bình quân (đ)<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> 87.588.105.420<br /> <br /> 118.547.501.450<br /> <br /> 181.519.147.670<br /> <br /> Doanh lợi của vốn chủ sở hữu<br /> <br /> DCSH =<br /> LN/VCSH<br /> <br /> 0,232<br /> <br /> 0,218<br /> <br /> 0,145<br /> (Nguồn: [1])<br /> <br /> Doanh lợi của vốn chủ sở hữu cho biết đƣợc<br /> một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra kinh doanh thì<br /> sẽ thu đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận sau<br /> thuế [4].<br /> Ta có thể thấy rằng công ty qua 03 năm đã<br /> hoạt động rất hiệu quả, nếu nhƣ năm 2010<br /> mức doanh lợi của vốn chủ sở hữu là 0,232,<br /> tức là một đồng vốn chủ sở hữu của công ty<br /> bỏ ra sẽ thu đƣợc 0,232 đồng lợi nhuận sau<br /> thuế, tức là đạt tỷ lệ 23,2% thì đến năm 2011,<br /> mức doanh lợi của vốn chủ sở hữu là 0,145,<br /> tức là là một đồng vốn chủ sở hữu của công ty<br /> bỏ ra sẽ thu đƣợc 0,145 đồng lợi nhuận sau<br /> thuế, tức là đạt tỷ lệ 14,5%. Qua bảng ta có<br /> thể thấy vốn chủ sở hữu không ngừng tăng<br /> trƣởng qua các năm, nguyên nhân là chủ sở<br /> hữu của công ty đã mạnh dạn đầu tƣ máy móc<br /> cùng rất nhiều trang thiết bị khoa học kỹ thuật<br /> để đầu tƣ vào dây chuyền sản xuất công nghệ<br /> 82<br /> <br /> hiện đại, tiên tiến, bắt kịp với xu thế cũng nhƣ<br /> nhu cầu của thị trƣờng.<br /> Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn<br /> Vốn là yếu tố sống còn của một doanh<br /> nghiệp, nếu không có vốn thì doanh nghiệp sẽ<br /> không hoạt động và đạt đƣợc hiệu quả kinh<br /> doanh nhƣ mình mong muốn, tuy nhiên để có<br /> thể kinh doanh hiệu quả thì các nhà quản trị<br /> cần quan tâm đến vòng quay của vốn để tránh<br /> tình trạng ứ đọng vốn, ảnh hƣởng đến sự phát<br /> triển và lớn mạnh của doanh nghiệp.<br /> Số vòng quay là số vòng luân chuyển của vốn<br /> trong khoảng thời gian là một năm, nó thể<br /> hiện tốc độ chu chuyển vốn kinh doanh của<br /> công ty. Số vòng quay của vốn kinh doanh<br /> càng lớn thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của<br /> công ty càng cao và từ đó hiệu quả kinh<br /> doanh của công ty cũng tăng lên [4].<br /> <br /> Cao Thị Minh Phƣơng<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 118(04): 81 - 85<br /> <br /> Bảng 4: Chỉ tiêu số vòng quay của vốn<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> ĐVT: VNĐ<br /> Năm 2012<br /> <br /> Ký hiệu<br /> <br /> Năm 2010<br /> <br /> năm 2011<br /> <br /> Tổng doanh thu (đ)<br /> <br /> DT<br /> <br /> 473.530.263.078<br /> <br /> 622.829.159.027<br /> <br /> 1.146.556.978.984<br /> <br /> Vốn KD bình quân (đ)<br /> <br /> VKD<br /> <br /> 382.353.738.918<br /> <br /> 432.369.799.208<br /> <br /> 665.765.708.469<br /> <br /> SVKD =<br /> DT/Vkd<br /> <br /> 1,24<br /> <br /> 1,44<br /> <br /> Số vòng quay của vốn KD<br /> <br /> 1,72<br /> (Nguồn: [1])<br /> <br /> Bảng 5: Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định<br /> Chỉ tiêu<br /> Lợi nhuận từ hoạt động KD(đ)<br /> Vốn cố định bình quân (đ)<br /> Sức sinh lợi của vốn cố định<br /> <br /> Ký hiệu<br /> LN<br /> VCĐ<br /> HTSCĐ =<br /> LN/VCĐ<br /> <br /> Năm 2010<br /> 20.287.649.230<br /> 210.831.033.139<br /> <br /> Năm 2011<br /> 25.850.854.309<br /> 230.294.634.531<br /> <br /> 0,096<br /> <br /> 0,123<br /> <br /> ĐVT: VNĐ<br /> Năm 2012<br /> 26.349.647.510<br /> 343.648.144.604<br /> 0,077<br /> (Nguồn: [1])<br /> <br /> Bảng 6: Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động<br /> Chỉ tiêu<br /> Lợi nhuận từ hoạt động KD (đ)<br /> Vốn lƣu động bình quân (đ)<br /> Sức sinh lợi của vốn lƣu động<br /> <br /> Ký hiệu<br /> LN<br /> VLĐ<br /> HTSLĐ =<br /> LN/VLĐ<br /> <br /> Năm 2010<br /> 20.287.649.230<br /> 171.520.205.780<br /> <br /> Năm 2011<br /> 25.850.854.309<br /> 202.075.164.677<br /> <br /> 0,118<br /> <br /> 0,128<br /> <br /> ĐVT: VNĐ<br /> Năm 2012<br /> 26.349.647.510<br /> 322.117.563.866<br /> 0,108<br /> (Nguồn: [1])<br /> <br /> Năm 2010, số vòng quay của vốn là 1,24 tức<br /> là trong năm 2010 vốn kinh doanh của công<br /> ty chu chuyển đƣợc 1,24 vòng. Đến năm 2012<br /> các mặt hoạt động kinh doanh của công ty<br /> đều đạt đƣợc những tiến bộ và tăng trƣởng và<br /> điều này cũng đƣợc thể hiện ở chỉ tiêu số<br /> vòng quay của vốn kinh doanh. Năm 2012<br /> vốn kinh doanh của công ty luân chuyển đƣợc<br /> 1,72 vòng. Điều này cho thấy trong công tác<br /> quản lý và sử dụng vốn của công ty đã có<br /> những biện pháp mang tính lâu dài để tăng<br /> hiệu quả sử dụng của công ty.<br /> Để hiểu rõ hơn sức sinh lợi của vốn cố định,<br /> ta tiến hành nghiên cứu chỉ tiêu hiệu quả sử<br /> dụng vốn cố định qua bảng 5.<br /> Qua bảng 5 ta thấy chỉ tiêu sức sinh lợi của<br /> vốn cố định thể hiện hiệu quả sử dụng vốn cố<br /> định. Nó cho biết một đồng vốn cố định bỏ ra<br /> đầu tƣ sẽ tạo ra mấy đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu<br /> này càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn cố<br /> định của doanh nghiệp cũng càng cao [4].<br /> <br /> Năm 2010, sức sinh lợi của vốn cố định là<br /> 0,096, tức là một đồng vốn cố định tạo ra<br /> đƣợc 0,096 đồng lợi nhuận. Nhƣng đến năm<br /> 2011 đã đạt đƣợc ở mức 0,123. Tuy nhiên đến<br /> năm năm 2012 thì chỉ tiêu này chỉ đạt đƣợc<br /> mức 0,077. Chỉ tiêu này là tƣơng đối cao do<br /> đặc điểm của công ty là sản xuất kinh doanh<br /> và cơ cấu vốn cố định trong tổng vốn kinh<br /> doanh của công ty luôn ở mức trên 50%.<br /> Để hiểu rõ hơn sức sinh lợi của vốn lƣu động,<br /> ta tiến hành nghiên cứu chỉ tiêu hiệu quả sử<br /> dụng vốn lƣu động qua bảng 6.<br /> Chỉ tiêu sức sinh lợi của vốn lƣu động cho<br /> biết một đồng vốn lƣu động tạo ra mấy đồng<br /> lợi nhuận [4]. Nó phản ánh hiệu quả sử dụng<br /> vốn lƣu động của doanh nghiệp và để so sánh<br /> hiệu quả sử dụng vốn lƣu động giữa các<br /> doanh nghiệp hoặc của doanh nghiệp trong<br /> các thời kỳ khác nhau.<br /> Năm 2012, hiệu quả sử dụng vốn lƣu động<br /> của công ty đạt 0,108 tức là một đồng vốn lƣu<br /> động bỏ ra thu về đƣợc 0,108 đồng lợi nhuận.<br /> 83<br /> <br /> Cao Thị Minh Phƣơng<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Nguyên nhân là do công ty không có sự bảo<br /> hộ của nhà nƣớc, hoạt động kinh doanh chủ<br /> yếu của công ty là dựa vào những đơn đặt<br /> hàng mà các nhà quản lý mang lại cho công<br /> ty. Do đó, ta có thể thấy sức sinh lợi của vốn<br /> lƣu động gần bằng so với sức sinh lợi của vốn<br /> cố định.<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TNG<br /> Giải pháp về sản phẩm<br /> Thứ nhất: Thành lập bộ phận marketing, đẩy<br /> mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây<br /> dựng chính sách sản phẩm: Nhu cầu của<br /> ngƣời tiêu dùng ngày càng trở nên đa dạng về<br /> chủng loại và có kích cỡ khác nhau về nhu<br /> cầu giữa các loại thị trƣờng. Vì vậy, để khai<br /> thác hết tiềm năng của các đoạn thị trƣờng,<br /> cần xây dựng những chính sách đa dạng hoá<br /> sản phẩm một cách khả thi, mở rộng tuyến<br /> sản phẩm.<br /> Thứ hai: Nâng cao chất lượng sản phẩm gia<br /> công:Là một công ty có hoạt động chủ yếu là<br /> gia công xuất khẩu thì chất lƣợng sản phẩm là<br /> một biện pháp thiết thực hàng đầu. Trong giai<br /> đoạn mới chuyển hoá sang cổ phần hóa thì<br /> chất lƣợng sản phẩm là vấn đề sống còn. Yếu<br /> tố này của sản phẩm đảm bảo cho doanh<br /> nghiệp giữ chân đƣợc khách hàng, thị trƣờng.<br /> Các giải pháp về giá<br /> Giá cả là một công cụ rất quan trọng của<br /> Marketing hỗn hợp, nó đƣợc xác định trên<br /> quy luật cung cầu của thị trƣờng.<br /> Thứ nhất: Thực hiện các biện pháp thắt chặt<br /> quản lý chi phí: Các loại chi phí sản xuất, vận<br /> chuyển, lƣu thông,… cần đƣợc giảm tới mức<br /> tối ƣu, những lãng phí về thời gian và công<br /> sức khiến công ty tăng chi phí vào giá thành<br /> sản phẩm, phần nào đó làm giảm khả năng<br /> cạnh tranh của sản phẩm.<br /> Thứ hai: Sử dụng các biện pháp tính giá linh<br /> hoạt: Thực hiện chính sách giá cao đối với<br /> các sản phẩm cao cấp để cùng với chất lƣợng<br /> sản phẩm tạo hình ảnh tốt về công ty. Giảm<br /> giá vào thời điểm chuyển giao giữa các mùa<br /> 84<br /> <br /> 118(04): 81 - 85<br /> <br /> Thứ ba: Xây dựng chính sách giá cả hợp lý:<br /> Giá cả sản phẩm không chỉ là phƣơng tiện<br /> tính toán mà còn là công cụ bán hàng. Chính<br /> vì lý do đó, giá cả là yếu tố ảnh hƣởng trực<br /> tiếp đến khối lƣợng sản phẩm tiêu thụ của<br /> doanh nghiệp<br /> Các giải pháp xúc tiến hỗn hợp<br /> Các giải pháp xúc tiến hỗn hợp giúp các<br /> doanh nghiệp có thể thực hiện đƣợc các hoạt<br /> động chào hành và chiêu khách để xây dựng<br /> mối quan hệ giữa doanh nghiệp với bạn hàng.<br /> Về bản chất nó là những công cụ, phƣơng tiện<br /> nhằm tăng trƣởng số lƣợng bán ra, là công cụ<br /> để xây dựng thƣơng hiệu, rút ngắn khoảng<br /> cách cung và cầu.<br /> Thứ nhất: Quảng cáo: Công ty có thể tiến<br /> hành quảng bá hình ảnh của mình thông qua<br /> các phƣơng tiện truyền thông nhƣ báo, tạp<br /> chí,…có thể quảng cáo thông qua một số tạp<br /> san thời trang do chính công ty phát hành, các<br /> tập sách mỏng giới thiệu về công ty và các<br /> sản phẩm, mẫu mã của công ty. ..<br /> Thứ hai: Xúc tiến bán: Công ty cần linh động<br /> hơn trong các hợp đồng với các chiết khấu,<br /> chiết giá để các khách hàng thoải mái hơn. Có<br /> thể dùng tặng phẩm tặng cho khách hàng nhƣ<br /> tạp san thời trang của công ty, bút có in logo<br /> và tên công ty, điện thoại, thông điệp của<br /> công ty,…<br /> Đổi mới công nghệ<br /> Tăng cƣờng đổi mới máy móc thiết bị, hiện<br /> đại hoá dây chuyền công nghệ, phát huy sáng<br /> kiến cải tiến kỹ thuật. Công ty cần kết hợp các<br /> thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ<br /> thông tin trong ngành may.<br /> Phát huy nhân tố con ngƣời của công ty,<br /> nâng cao chất lƣợng đội ngũ lao động<br /> Con ngƣời luôn là yếu tố trung tâm quyết<br /> định tới sự thành công hay thất bại của bất kỳ<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Con<br /> ngƣời tác động đến việc nâng cao chất lƣợng<br /> sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành<br /> sản phẩm... Do đó doanh nghiệp cần có<br /> những kế sách trong việc tuyển dụng nhân<br /> viên tham gia vào hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh của công ty.<br /> <br /> Cao Thị Minh Phƣơng<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý<br /> Một hệ thống muốn làm việc suôn sẻ phải có<br /> ngƣời lãnh đạo sáng suốt, vì thế việc quản lý<br /> sao có hiệu quả cũng mang ý nghĩa sống còn<br /> với doanh nghiệp. Đầu tƣ nâng cao chất lƣợng<br /> công tác quản lý bằng việc đầu tƣ ứng dụng<br /> các phần mềm vào công tác quản lý.<br /> KẾT LUẬN<br /> Để duy trì sự phát triển của doanh nghiệp, các<br /> nhà quản lý cần phải chú trọng đến hiệu quả<br /> kinh doanh, thấy đƣợc tầm quan trọng của<br /> hiệu quả kinh doanh trong công tác quản lý để<br /> từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục kịp<br /> thời những sai sót để đƣa doanh nghiệp của<br /> mình ngày một phát triển, hội nhập trên đấu<br /> trƣờng khu vực và trên thế giới.<br /> <br /> 118(04): 81 - 85<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tƣ và<br /> thƣơng mại TNG năm 2010, năm 2011, năm 2012<br /> 2. Báo cáo thƣờng niên công ty cổ phần đầu tƣ và<br /> thƣơng mại TNG năm 2011, năm 2012<br /> 3. Báo cáo cập nhật ngành Dệt may 10T‟2011 của<br /> chuyên viên phân tích: Nguyễn Thị Hoàng Mai<br /> 4. Bùi Xuân Phong (2010) Giáo trình phân tích<br /> hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Thông tin và<br /> Truyền thông.<br /> 5. Cao Thị Minh Phƣơng, Nâng cao hiệu quả hoạt<br /> động kinh doanh tại công ty cổ phần và đầu tư<br /> thương mại TNG, Luận văn cao học kinh tế, Đại<br /> học Kinh tế và QTKD<br /> 6. Robert Heller (2008), Cẩm nang kinh doanh<br /> hiệu quả - Thông tin hiệu quả, Nhà xuất bản tổng<br /> hợp Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> <br /> SUMMARY<br /> IMPROVING BUSINESS ACTIVITIES OF TNG INVESTMENT<br /> AND TRADING JOINT STOCK COMPANY<br /> Cao Thi Minh Phuong*<br /> College of Economy anh Technology - TNU<br /> <br /> In market economics, companies have to compete and improving business activities in order to<br /> sustain and develop. TNG investment and trading joint stock company is one of top ten sucessful<br /> busisness in exporting germent sector. This is core strategy of TNG since it bring benefit for the<br /> company in the next some years. In order to meet these strategy, the most important issue is to find<br /> out the way to improve business activities and improve competitive capacity of the company.<br /> Key words: effectiveness, business, competitive, benefits, TNG<br /> <br /> Ngày nhận bài:13/3/2014; Ngày phản biện:15/3/2014; Ngày duyệt đăng:25/3/2014<br /> Phản biện khoa học: TS. Hà Quang Trung – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐHTN<br /> *<br /> <br /> Tel: 0975 876215, Email: caothiminhphuong87@gmail.com<br /> <br /> 85<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2