intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty CP Phát triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
20
lượt xem
6
download

Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty CP Phát triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của nghiên cứu này là vận dụng các lý thuyết về chiến lược cạnh tranh của Michael Porter nhằm phân tích các nhân tố môi tường bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty CP phát triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang. Bên cạnh đó nghiên cứu này nhằm mục đích xác định năng lực cạnh tranh của Công ty HUD Nha Trang so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Qua đó xác định điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty CP Phát triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN<br /> NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD NHA TRANG<br /> IMPROVE COMPETITIVENESS FOR NHA TRANG HOUSING<br /> AND URBAN DEVELOPMENT COMPANY (HUD)<br /> Phan Thị Hải Yến1, Trần Đình Chất2<br /> Ngày nhận bài: 18/5/2015; Ngày phản biện thông qua: 23/7/2015; Ngày duyệt đăng: 15/12/2015<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục đích của nghiên cứu này là vận dụng các lý thuyết về chiến lược cạnh tranh của Michael Porter<br /> nhằm phân tích các nhân tố môi tường bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công<br /> ty CP phát triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang. Bên cạnh đó nghiên cứu này nhằm mục đích xác định năng lực<br /> cạnh tranh của Công ty HUD Nha Trang so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Qua đó xác định điểm mạnh,<br /> điểm yếu và xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty.<br /> Từ khóa: năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh<br /> ABSTRACT<br /> This research is to focusing on using the theories of Michael Porter’s Competitive Avantage to analyze<br /> the internal and external facors to evaluate it impact to the cometitiveness of Nha Trang Housing and Urban<br /> Development Company. Beside, study aims to determine the cometitiveness of HUD Nha Trang compared<br /> with competitors. Authors identify the strengths and weaknesses so as to build solutions for improving the<br /> company’s competitiveness.<br /> Keywords: The enterprise’s competitiveness, competitive image matrix<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Những năm gần đây, thị trường bất động<br /> sản và các công ty xây dựng đang đứng trước<br /> những khó khăn thử thách lớn. Khi tổng cầu về<br /> nhà ở và sức mua giảm, bong bóng bất động<br /> sản bị vỡ, dẫn đến các công ty kinh doanh bất<br /> động sản và xây dựng đang gặp những vướng<br /> mắc, trở ngại là hàng tồn kho nhiều. Bên cạnh<br /> đó, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về<br /> thị trường vốn, lãi suất luôn ở mức cao.Ngoài<br /> ra, sự gia tăng các công ty bất động sản trong<br /> và ngoài nước làm cho việc kinh doanh lại<br /> càng gặp nhiều khó khăn hơn.<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản<br /> trong 10 năm qua, số lượng các doanh nghiệp<br /> tham gia vào đầu tư kinh doanh bất động sản<br /> đã không ngừng gia tăng. Mỗi năm, số lượng<br /> này tăng từ 20-50 %. So với năm 2004, số<br /> doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện<br /> tăng khoảng 4-5 lần (Thu Hằng,2011). Điểm<br /> mới là không chỉ các doanh nghiệp trong ngành<br /> mà cả các đơn vị ngoài ngành cũng dồn vốn<br /> tham gia vào lĩnh vực này. Hiện nay Luật Kinh<br /> doanh bất động sản đổi mới 2014 cũng mở<br /> rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động<br /> sản cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài,<br /> <br /> Phan Thị Hải Yến: Cao học Quản trị kinh doanh 2011 – Trường Đại học Nha Trang<br /> TS. Trần Đình Chất: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> 134 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Có thể<br /> nói đây là một yếu tố góp phần tạo cạnh tranh<br /> trong lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp<br /> sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Các tập đoàn kinh<br /> doanh bất động sản hàng đầu trên thế giới<br /> đang nhắm đến Việt Nam như là một điểm<br /> đến đầu tư quan trọng trong chiến lược phát<br /> triển kinh doanh của mình. Đây là các đối thủ<br /> canh tranh rất mạnh vì các tập đoàn này có tài<br /> chính rất mạnh, kinh nghiệm quản lý, triển khai<br /> dự án, công nghệ, kỹ thuật thiết kế, thi công...<br /> Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển trong giai<br /> đoạn hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành<br /> cần có giải pháp phù hợp.<br /> Công ty Cổ phần phát triển Nhà và đô thị<br /> HUD Nha Trang trực thuộc Tập đoàn Phát triển<br /> Nhà và đô thị được thành lập vào năm 2008.<br /> HUD Nha Trang đã tham gia hoạt động và đạt<br /> được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đầu tư<br /> bất động sản, thi công xây lắp các loại công<br /> trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật trong các khu<br /> đô thị... Hiện tại Công ty cũng đang gặp phải<br /> nhiều áp lực cạnh tranh của các đối thủ trong<br /> ngành. HUD Nha Trang đang hoạt động chính<br /> trong thành phố Nha Trang Khánh Hòa, một<br /> môi trường kinh doanh bất động sản được<br /> đánh giá rất sôi động. Theo báo cáo, toàn<br /> tỉnh hiện có 35 dự án bất động sản, trong đó<br /> có khoảng 20 dự án có quy mô lớn, 5 dự án<br /> nhà đầu tư nước ngoài mạnh về vốn và kinh<br /> nghiệm đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó,<br /> HUD Nha Trang mới hình thành và phát triển<br /> hơn 7 năm nên hoạt động kinh doanh còn<br /> nhiều yếu điểm, kinh nghiệm thi công xây dựng<br /> các công trình chưa nhiều, khả năng quản lý<br /> dự án tồn tại nhiều bất cập.<br /> Trước tình trạng đó, Công ty CP phát<br /> triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang rất cần có<br /> những biện pháp để đối phó với các đối thủ<br /> cạnh tranh một cách hiệu quả. Xuất phát từ<br /> những lý do nói trên, việc làm thế nào để nâng<br /> <br /> Số 4/2015<br /> cao năng lực cạnh tranh cho Công ty CP phát<br /> triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang là vấn đề<br /> hết sức cần thiết.<br /> Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định<br /> năng lực cạnh tranh của HUD Nha Trang trong<br /> mối tương quan so với các đối thủ cạnh tranh,<br /> qua đó tìm ra điểm mạnh điểm yếu để xây<br /> dựng các giải pháp phù hợp.<br /> II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Năng lực cạnh tranh và các giải pháp nâng<br /> cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP phát<br /> triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang.<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Để đánh giá năng lực cạnh tranh của Công<br /> ty CP phát triển Nhà và đô thị HUD Nha Trang,<br /> tác giả xây dựng khung đánh giá năng lực<br /> cạnh tranh của các công ty trong ngành kinh<br /> doanh bất động sản.<br /> Tiếp theo là tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh<br /> của Công ty trên địa bàn thành phố Nha Trang,<br /> tiến hành lấy ý kiến đánh giá của 7 chuyên gia<br /> là những nhà quản lý cấp cao của HUD Nha<br /> Trang và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực<br /> bất động sản. Cuối cùng xây dựng ma trận<br /> hình ảnh cạnh tranh để đưa ra các giải pháp<br /> thù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh<br /> cho HUD Nha Trang.<br /> 3. Cơ sở lý thuyết<br /> Nghiên cứu được dựa trên nền tảng lý<br /> thuyết và vận dụng Mô hình Porter’s Five<br /> Forces của Michael Porter, hệ thống hóa các<br /> nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh<br /> của Công ty. Việc phân tích này này giúp<br /> doanh nghiệp nhận ra những cơ hội và thách<br /> thức, qua đó chỉ ra doanh nghiệp đứng ở vị<br /> trí nào để đối phó với năm tác lực cạnh tranh<br /> trong ngành. (Michael Porter, 2009)<br /> Michael Porter đã đưa ra mô hình 5 tác lực<br /> cạnh tranh gồm:<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 135<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> Hình 1. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter<br /> (Nguồn: Michael Porter)<br /> <br /> Áp lực từ khách hàng<br /> Khách hàng và sức ép của khách hàng có<br /> tác động mạnh đến môi trường kinh doanh của<br /> doanh nghiệp. Khách hàng quyết định quy mô<br /> và cơ cấu thị trường của doanh nghiệp. Sự tín<br /> nhiệm của khách hàng đối với sản phẩm và đối<br /> với doanh nghiệp được xem như là một tài sản<br /> có giá trị của doanh nghiệp.<br /> Quyền lực của nhà cung cấp<br /> Những nhà cung ứng có thể được coi là<br /> một áp lực đe dọa khi họ có khả năng tăng giá<br /> bán đầu vào hoặc giảm chất lượng sản phẩm,<br /> dịch vụ mà họ cung cấp. Qua đó làm giảm khả<br /> năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp.<br /> Đối thủ cạnh tranh hiện tại<br /> Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại là<br /> một công việc cực kỳ quan trọng trong phân<br /> tích môi trường vi mô quyết định đến năng lực<br /> cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của doanh<br /> nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp xác định vị<br /> trí của doanh nghiệp mình trên thương trường.<br /> Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn<br /> Các đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp<br /> hiện tại chưa cạnh tranh trong cùng một ngành<br /> sản xuất nhưng có khả năng cạnh tranh nếu họ<br /> quyết định gia nhập ngành.<br /> Về mọi phương diện các đối thủ cạnh tranh<br /> tiềm ẩn chưa bằng các đối thủ trong ngành.<br /> Tuy nhiên, họ có hai điểm mà các doanh<br /> nghiệp hiện tại cần phải lưu ý là: có thể biết<br /> <br /> 136 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> được điểm yếu của các đối thủ hiện tại và có<br /> tiểm lực tài chính, công nghệ mới để sản xuất<br /> các sản phẩm mới.<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Công<br /> ty HUD Nha Trang<br /> Cơ hội<br /> HUD Nha Trang hiện nay có 4 dự án lớn<br /> đang triển khai tập trung ở thành phố Nha<br /> Trang. Với ưu thế là trung tâm phát triển dịch<br /> vụ du lịch của miền Trung, thành phố Nha<br /> Trang có điều kiện thu hút thêm nhiều người<br /> ngoại tỉnh về lao động, học tập và sinh sống<br /> (mua nhà để ở), cũng như thu hút nhà đầu tư<br /> (mua nhà để nghỉ dưỡng, hoặc cho thuê), từ<br /> đó nhu cầu về nhà ở cũng ngày một tăng lên.<br /> Cùng với khuynh hướng hộ gia đình nhỏ hơn<br /> dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh, khiến nhu cầu<br /> về nhà ở sẽ ngày càng tăng mạnh.<br /> Bên cạnh đó theo kế hoạch xây dựng,<br /> phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và<br /> tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở<br /> thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó<br /> TP.Nha Trang là đô thị hạt nhân. Trong những<br /> năm qua lãnh đạo và nhân dân tỉnh Khánh<br /> Hoà rất quan tâm đến quy hoạch, xây dựng.<br /> Đây được xem là điều kiện thuận lợi cho sự<br /> phát triển của thị trường bất động sản tại địa<br /> phương. (Nhật Thanh,2015)<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> Một trong những thuận lợi lớn của HUD<br /> vốn dành cho bất động sản chưa được khơi<br /> Nha Trang so với các đối thủ cạnh tranh đó là<br /> thông, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn<br /> uy tín thương hiệu của công ty mẹ - Tổng Công<br /> hỗ trợ của nhà nước còn nhiều trở ngại. Thách<br /> ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị HUD. Năm<br /> thức lớn nhất của các doanh nghiệp bất động<br /> 2011 thương hiệu HUD vào Top 20 Nhãn hiệu<br /> sản hiện nay là sự gia nhập của nhiều đối thủ<br /> nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, do<br /> cạnh tranh tiềm ẩn. Theo báo cáo hiệp hội Bất<br /> có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động<br /> động sản, trong 10 năm qua, số lượng các<br /> kinh doanh, phát triển thương hiệu bền vững,<br /> doanh nghiệp tham gia vào đầu tư kinh doanh<br /> góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh cho<br /> bất động sản đã không ngừng gia tăng. Điểm<br /> thương hiệu quốc gia Việt Nam. Có thể nói,<br /> mới là không chỉ các doanh nghiệp trong ngành<br /> uy tín thương hiệu là tài sản quý giá nhất của<br /> mà cả các đơn vị ngoài ngành cũng dồn vốn<br /> HUD nói chung và HUD Nha Trang nói riêng.<br /> tham gia vào lĩnh vực này. Điều này sẽ làm áp<br /> (Văn Phong, 2011).<br /> lực từ phía khách hàng cho các doanh nghiệp<br /> Hơn nữa với hệ thống 27 công ty thành<br /> bất động sản gia tăng, do khách hàng có nhiều<br /> viên trải dài khắp cả nước được quản lý theo<br /> sự lựa chọn hơn, yêu cầu ngày càng cao hơn.<br /> một quy trình thống nhất, hỗ trợ về kỹ thuật và<br /> Vì vậy đổi mới hoạt động và nâng cao năng<br /> công nghệ cho nhau, Công ty HUD Nha Trang<br /> lực cạnh tranh là vấn đề tất yếu của các doanh<br /> có lợi thế để nâng cao khả năng cạnh tranh<br /> nghiệp hiện nay.<br /> trên thị trường.<br /> Xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp<br /> Thách thức<br /> Theo một số chuyên gia BĐS tại Nha<br /> Tuy nhiên hiện nay thị trường bất động sản<br /> Trang, hiện thành phố đang tồn tại hai dòng<br /> vẫn còn nhiều khó khăn, hàng tồn kho nhiều, dẫn<br /> BĐS có thị trường khá sôi động, gồm BĐS cao<br /> đến nhiều lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và<br /> cấp dọc đường Trần Phú và BĐS nhà ở tập<br /> nguồn vốn của xã hội. Bên cạnh đó thị trường<br /> trung ở phía Tây Nha Trang. (Văn kỳ,2014)<br /> Bảng 1. Các dự án BĐS đang triển khai ở Nha Trang<br /> STT<br /> <br /> Chủ đầu tư<br /> <br /> Dự án<br /> <br /> Diện tích<br /> <br /> Giá bán<br /> <br /> I. Căn hộ nghỉ dưỡng, chung cư cao cấp<br /> 1<br /> <br /> Công ty TNHH Hoàn Cầu<br /> <br /> Căn hộ cao cấp Nha Trang Center<br /> <br /> 2<br /> <br /> CTCP Sông Đà Thăng Long<br /> <br /> Khu căn hộ chung cư cao cấp Dragon Pia<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tập đoàn Mường Thanh Group<br /> <br /> Chung cư cao cấp Mường Thanh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Công ty cổ phần TD<br /> <br /> Căn hộ The Costa Nha Trang<br /> <br /> 34 triệu / m2<br /> 17-22 triệu / m2<br /> 45 triệu / m2<br /> <br /> II. Khu đô thị<br /> KĐT Phước Long<br /> 5<br /> <br /> HUD Nha Trang<br /> <br /> 6<br /> <br /> Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Trung Tín<br /> <br /> 7<br /> <br /> CTCP BĐS Hà Quang<br /> <br /> 8<br /> <br /> CTCP phát triển đô thị Vĩnh Thái<br /> <br /> 9<br /> <br /> 62,3 ha<br /> <br /> 5,5- 7,5 triệu / m2<br /> <br /> Khu Biệt thự Seapark<br /> <br /> 77 ha<br /> <br /> 5.5 - 6 triệu / m2<br /> <br /> KĐT Vĩnh Thạnh<br /> <br /> 271 ha<br /> <br /> Khu đô thị Giáng Hương<br /> <br /> 15 ha<br /> <br /> Khu đô thị Venesia<br /> <br /> 4,5 triệu / m2<br /> 7,5 triệu / m2<br /> <br /> Khu đô thị Lê Hồng Phong 1<br /> <br /> 25 ha<br /> <br /> 6,5 triệu / m2<br /> <br /> Khu đô thị Mỹ Gia<br /> <br /> 81,96 ha<br /> <br /> 5,5 triệu / m2<br /> <br /> An Viên group<br /> <br /> Biệt thự biển An Viên<br /> <br /> 71,46 ha<br /> <br /> 14,5 triệu / m2<br /> <br /> 10<br /> <br /> CTCP Đầu tư Vinaconex<br /> <br /> Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung<br /> <br /> 36,84 ha<br /> <br /> 4,5-6 triệu / m2<br /> <br /> 11<br /> <br /> Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm<br /> <br /> Khu đô thị Đất Lành<br /> <br /> 30 ha<br /> <br /> 5,5 – 7 triệu / m2<br /> <br /> 12<br /> <br /> Công ty CP Xây lắp Vật tư Kỹ thuật<br /> <br /> Khu đô thị An Bình Tân<br /> <br /> 71,69 ha<br /> <br /> 4,8 triệu / m2<br /> <br /> (Nguồn: Tổng hợp của tác giả)<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 137<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2015<br /> <br /> Bảng 1 cho thấy thi trường bất động sản<br /> trên địa bàn thành phố Nha Trang diễn ra khá<br /> sôi động, với nhiều công ty, nhiều dự án đang<br /> triển khai. Thông qua các yếu tố nguồn vốn,<br /> quy mô doanh nghiệp, dự án, sản phẩm, thị<br /> trường chính...tác giả xác định những doanh<br /> nghiệp cạnh tranh trực tiếp của HUD Nha<br /> Trang gồm:<br /> <br /> 1. Công ty CP bất động sản Hà Quang (Ha<br /> Quang Land)<br /> 2. Công ty CP phát triển đô thị Vĩnh Thái<br /> 3. Công ty CP Xây dựng số 17 (Vinaconex 17)<br /> Kết quả khảo sát ý kiến các chuyên gia về<br /> đánh giá mức độ cạnh tranh của các đối thủ<br /> đối với Công ty HUD Nha Trang được thể hiện<br /> ở bảng 2. (Mức điểm: Rất mạnh : 5, Mạnh : 4,<br /> Trung bình : 3, Yếu: 2, Rất yếu : 1)<br /> <br /> Bảng 2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty HUD Nha Trang<br /> HUD Nha Trang<br /> <br /> Vinaconex 17<br /> <br /> Hà Quang Land<br /> <br /> Vĩnh Thái<br /> <br /> STT<br /> <br /> Các yếu tố đánh giá<br /> <br /> Điểm<br /> Quan<br /> Trọng<br /> <br /> Điểm TB<br /> <br /> V1<br /> <br /> Các dự án có vị trí thuận lợi<br /> <br /> 0,085<br /> <br /> 3,42<br /> <br /> 0,29<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,26<br /> <br /> 3,28<br /> <br /> 0,28<br /> <br /> 2,86<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> V2<br /> <br /> Khả năng cạnh tranh về giá<br /> <br /> 0,082<br /> <br /> 2,86<br /> <br /> 0,23<br /> <br /> 2,42<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 2,42<br /> <br /> 0,22<br /> <br /> 3,57<br /> <br /> 0,29<br /> <br /> V3<br /> <br /> Khả năng quản lý điều hành<br /> <br /> 0,080<br /> <br /> 3,85<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 3,57<br /> <br /> 0,29<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,22<br /> <br /> 2,57<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> V4<br /> <br /> Trình độ chất lượng nguồn nhân lực<br /> <br /> 0,077<br /> <br /> 3,86<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 3,14<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> 2,57<br /> <br /> 0,23<br /> <br /> 3,14<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> V5<br /> <br /> Uy tín thương hiệu<br /> <br /> 0,077<br /> <br /> 4,00<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 4,00<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 3,42<br /> <br /> 0,26<br /> <br /> 2,86<br /> <br /> 0,22<br /> <br /> V6<br /> <br /> Sức mạnh tài chính<br /> <br /> 0,075<br /> <br /> 3,14<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> 3,42<br /> <br /> 0,26<br /> <br /> 3,28<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 4,00<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> V7<br /> <br /> Năng lực thi công và tiến độ công trình.<br /> <br /> 0,075<br /> <br /> 4,00<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 4,14<br /> <br /> 0,31<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,23<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> V8<br /> <br /> Kiến trúc khu đô thị (căn hộ, giao<br /> thông, cây xanh, mặt nước…)<br /> <br /> 0,072<br /> <br /> 3,42<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 2,86<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 3,28<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> V9<br /> <br /> Sự phong phú đa dạng của các<br /> dịch vụ trong khu đô thị<br /> <br /> 0,069<br /> <br /> 3,57<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 2,28<br /> <br /> 0,16<br /> <br /> 3,14<br /> <br /> 0,22<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,19<br /> <br /> V10 Chính sách quảng bá<br /> <br /> 0,067<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,18<br /> <br /> 3,57<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> 3,57<br /> <br /> 0,24<br /> <br /> 2,57<br /> <br /> 0,17<br /> <br /> V11 Nghiên cứu thị trường<br /> <br /> 0,067<br /> <br /> 2,42<br /> <br /> 0,16<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 3,14<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 2,28<br /> <br /> 0,15<br /> <br /> V12 Chăm sóc khách hàng<br /> <br /> 0,062<br /> <br /> 2,14<br /> <br /> 0,13<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,17<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,19<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,17<br /> <br /> 0,062<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,17<br /> <br /> 3,28<br /> <br /> 0,21<br /> <br /> 2,86<br /> <br /> 0,18<br /> <br /> 2,57<br /> <br /> 0,16<br /> <br /> 0,051<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,15<br /> <br /> 3,00<br /> <br /> 0,15<br /> <br /> 2,57<br /> <br /> 0,13<br /> <br /> 2,71<br /> <br /> 0,14<br /> <br /> V13<br /> <br /> Kinh nghiệm trong hoạt động<br /> kinh doanh bất động sản<br /> <br /> V14 Có sàn giao dịch bất động sản<br /> TỔNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Điểm có<br /> Điểm có<br /> Điểm có<br /> Điểm có<br /> Điểm TB<br /> Điểm TB<br /> Điểm TB<br /> trọng số<br /> trọng số<br /> trọng số<br /> trọng số<br /> <br /> 3,33<br /> <br /> 3,18<br /> <br /> 3,02<br /> <br /> 2,93<br /> <br /> Nguồn: Kết quả tổng hợp ý kiến chuyên gia<br /> <br /> Nhìn vào bảng 2 nhận thấy, HUD Nha<br /> Trang có năng lực cạnh tranh cao nhất (3,33),<br /> kế tiếp Vinaconex 17 (3,18),tiếp theo Hà<br /> Quang Land (3,02) và thấp nhất là Vĩnh Thái<br /> (2,82). Nhận thấy năng lực cạnh tranh của các<br /> công ty không có sự chênh lệch lớn, các công<br /> ty cố gắng trên nhiều lĩnh vực nhằm thu hút<br /> khách hàng.<br /> Qua phân tích, đánh giá và tham khảo ý<br /> kiến các chuyên gia, cho thấy điểm mạnh điểm<br /> yếu của HUD Nha Trang như sau:<br /> <br /> 138 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Những điểm mạnh<br /> - Các dự án có vị trí thuận lợi (V1): Các ý<br /> kiến chuyên gia cho rằng công ty có ưu thế<br /> hơn so với các đối thủ của mình về vị trí các<br /> dự án. Những dự án đang triển khai của HUD<br /> Nha Trang đều nằm ở trung tâm thành phố,<br /> ngay các trục đường lớn, nằm trong quy họach<br /> phát triển mở rộng của thành phố trong tương<br /> lai, hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, khu<br /> dân cư đông đúc.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản