intTypePromotion=3

Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
8
lượt xem
0
download

Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung phân tích về năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con chưa cao. Cha mẹ chưa có nhận thức đầy đủ về phương pháp nêu gương nên trong quá trình vận dụng còn gặp nhiều hạn chế. Có sự khác biệt về năng lực nêu gương giữa những nhóm cha mẹ ở độ tuổi và ngành nghề khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE<br /> Educational Sci., 2016, Vol. 61, No. 6B, pp. 51-60<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0100<br /> <br /> NĂNG LỰC NÊU GƯƠNG CỦA CHA MẸ<br /> TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC CON Ở LỨA TUỔI THIẾU NIÊN<br /> Vũ Thị Khánh Linh, Nguyễn Duy Thế<br /> <br /> Khoa Tâm lí - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội<br /> Tóm tắt. Bài báo tập trung phân tích về năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo<br /> dục con ở lứa tuổi thiếu niên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực nêu gương của cha mẹ<br /> trong quá trình giáo dục con chưa cao. Cha mẹ chưa có nhận thức đầy đủ về phương pháp<br /> nêu gương nên trong quá trình vận dụng còn gặp nhiều hạn chế. Có sự khác biệt về năng<br /> lực nêu gương giữa những nhóm cha mẹ ở độ tuổi và ngành nghề khác nhau.<br /> Từ khóa: Năng lực, năng lực nêu gương của cha mẹ, thiếu niên, cha mẹ, giáo dục.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> Thiếu niên là thế hệ là chủ nhân tương lai của đất nước. Trong những năm qua, dưới sự phát<br /> triển vượt bậc về kinh tế - xã hội trong thời kì đổi mới đời sống nhân dân dần dần được cải thiện;<br /> vì vậy, thiếu niên ngày càng được quan tâm giáo dục có chất lượng hơn.<br /> Giáo dục gia đình là sự khởi đầu sớm nhất, dù muốn hay không, dù cố tình hay vô ý thì<br /> những hành động của cha mẹ, những người thân đều tác động đến các giác quan của các em và<br /> các em tập nhiễm hoặc học tập những mẫu hành vi của người lớn, nhanh chóng biến thành hành vi<br /> của chính các em. Các số liệu xã hội học và tâm lí học thu thập được của các đề tài khác nhau cho<br /> thấy, các em phải chứng kiến cảnh bạo hành trong gia đình từ khi còn nhỏ thì khi lớn lên người<br /> ấy dễ mang tính bạo lực và sẽ dẫn đến có những hành vi lệch chuẩn. Sự ảnh hưởng này dẫn đến<br /> tư tưởng giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực, đặc biệt ở nhóm đối tượng là thanh niên, đã<br /> từng chứng kiến hành vi phạm tội và hành vi bạo lực trong gia đình. Và theo số liệu của Thượng<br /> tá - Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa<br /> tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân trong đề tài nghiên cứu về nguyên nhân, điều kiện gia tăng<br /> tội phạm giết người trong các năm 2007- 2011 cho biết: Có tới 46% số người phạm tội xuất thân<br /> trong những gia đình phức tạp, có vấn đề (đa số các gia đình này có bố, mẹ hoặc anh, chị, em là<br /> những người có tiền án, tiền sự, làm những nghề phi pháp); 18% đối tượng có hoàn cảnh gia đình<br /> bố mẹ li hôn phải sống với anh chị, ông bà từ nhỏ; có 14% đối tượng sống trong gia đình có văn<br /> hóa ứng xử thấp (mặc dù có đầy đủ cha mẹ, vợ chồng nhưng trình độ văn hóa của bố, mẹ; vợ hoặc<br /> chồng và các anh chị em thấp, thường xử sự thiếu tôn trọng nhau, có các xung đột, cãi vã thường<br /> xuyên xảy ra trong gia đình); 7% xuất phát trong gia đình giàu có, bố mẹ, vợ hoặc chồng có lối<br /> sống buông thả, ích kỷ, sĩ diện hão hoặc nuông chiều nhau thái quá; 11% có hoàn cảnh kinh tế quá<br /> khó khăn; chỉ có 4% xuất phát từ gia đình bình thường. Đó là vấn đề đáng báo động cho các bậc<br /> Ngày nhận bài: 13/5/2016. Ngày nhận đăng: 10/8/2016.<br /> Liên hệ: Vũ Thị Khánh Linh, e-mail: vuthikhanhlinh@gmail.com<br /> <br /> 51<br /> <br /> Vũ Thị Khánh Linh, Nguyễn Duy Thế<br /> <br /> làm cha mẹ hiện nay; cha mẹ cần là những tấm gương sáng, gương lành và gương tốt để các con<br /> noi theo.<br /> Vậy trong quá trình giáo dục con hiện nay, cha mẹ Việt có còn coi trọng phương pháp nêu<br /> gương nữa hay không? Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở mức độ<br /> nào? Hiệu quả của phương pháp nêu gương đối với thiếu niên hiện nay ra sao? Đó chính là những<br /> vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay.<br /> Từ năm 1936 đến năm 1984, có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về năng lực chuyên<br /> môn ra đời như: công trình nghiên cứu của A.N.Lêônchiev, X.L. Rubinstein, N.B. Annanhép...<br /> [dẫn theo 1]. Ở trong nước vấn đề năng lực cũng được đề cập trong khá nhiều công trình nghiên<br /> cứu ở các phương diện khác nhau như: năng lực sư phạm, năng lực tự học, năng lực nghề nghiệp,<br /> năng lực ứng phó. . . [1, 3-6]. Trước đây, khái niệm năng lực được coi là tiềm năng tâm lí của cá<br /> nhân đối với hoạt động thì giai đoạn hiện nay khái niệm này được tiếp cận theo hướng là sự huy<br /> động, vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm, giá trị, thái độ và kĩ năng của cá nhân để hoàn thành<br /> có kết quả các hoạt động hay các công việc nhất định [15].<br /> Khi đề cập đến nêu gương trong các tài liệu, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước,<br /> các tác giả thường coi nêu gương như một phương pháp giáo dục, chứ chưa đề cập đến năng lực<br /> nêu gương của các lực lượng giáo dục như năng lực nêu gương của giáo viên, năng lực nêu gương<br /> của cha mẹ...[5];[16].<br /> Trong các công trình nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục con của các bậc cha mẹ, chúng tôi<br /> nhận thấy các hướng nghiên cứu đang chỉ xoay quanh các vấn đề cụ thể như phương pháp hay<br /> phong cách giáo dục con của cha mẹ [8];[12], nhưng chưa có công trình nào đề cập đến năng lực<br /> giáo dục con nói chung và năng lực nêu gương trong quá trình giáo dục con của các bậc cha mẹ.<br /> Từ những vấn đề trên đây, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Năng lực nêu gương của<br /> phụ huynh có con ở tuổi thiếu niên.” Trong phạm vi đề tài, chúng tôi tiến hành tìm hiểu thực tế<br /> năng lực nêu gương của các bậc phụ huynh hiện nay thông qua đánh giá của các bậc phụ huynh,<br /> của con, và giáo viên. Bên cạnh đó đề ra những giải pháp giúp các bậc cha mẹ nâng cao năng lực<br /> nêu gương của mình trong việc giáo dục con cái, đảm bảo tốt vai trò giáo dục gia đình trong xã<br /> hội hiện nay.<br /> <br /> 2.<br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Đặc điểm nhóm mẫu và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Đề tài nghiên cứu trên 138 cặp phụ huynh – học sinh tại hai trường THCS Nguyễn Tất<br /> Thành và THCS Tiên Kiên, và giáo viên tại hai trường THCS nói trên.<br /> Đề tài sử dụng phối hợp các phương pháp: nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn sâu, quan sát, điều<br /> tra viết, tham khảo ý kiến chuyên gia, xử lí số liệu bằng thống kê toán học... trong quá trình nghiên<br /> cứu đề tài, trong đó phương pháp điều tra viết là phương pháp nghiên cứu chính. Từ những nghiên<br /> cứu lí luận, chúng tôi xây dựng khái niệm năng lực nêu gương của cha mẹ là sự phối hợp một cách<br /> linh hoạt, nhuần nhuyễn, hiệu quả cả 3 mặt: nhận thức, thái độ, hành vi của cha mẹ trong việc sử<br /> dụng những tấm gương hoặc chính bản thân cha mẹ để hình thành cho con những quy chuẩn đạo<br /> đức, hành vi, phát triển nhân cách toàn diện và đạt được mục đích giáo dục đã đề ra.<br /> Từ việc phân tích, thao tác hóa khái niệm trên thành các chỉ báo, chúng tôi xây dựng một<br /> mẫu dành cho cha - mẹ bao gồm 72 item. Mẫu phiếu dành cho con bao gồm 30 item. Mỗi item<br /> được xây dựng theo tình huống hoặc câu hỏi khác nhau. Mỗi tình huống hoặc câu hỏi bao gồm ba<br /> phương án trả lời thể hiện 3 mức độ của năng lực nêu gương: thấp, trung bình và cao. Từ mức điểm<br /> này chúng tôi chia thành các thang đo cho từng nội dung, tổng hợp các nội dung nhỏ, tiến hành so<br /> 52<br /> <br /> Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên<br /> <br /> sánh giữa tự đánh giá của cha mẹ với đánh giá của con là kết quả năng lực sử dụng phương pháp<br /> nêu gương trong việc giáo dục con của các bậc cha mẹ.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Nhận thức của cha mẹ về phương pháp nêu gương trong quá trình giáo dục<br /> con<br /> <br /> Để tìm hiểu năng lực nêu gương của các bậc cha mẹ hiện nay, chúng tôi tiến hành so sánh<br /> nhận thức của cha và mẹ của học sinh về ý nghĩa, vai trò, nội dung của phương pháp nêu gương<br /> trong quá trình giáo dục con. Kết quả cụ thể như sau:<br /> Bảng 1. Nhận thức của cha và mẹ về phương pháp nêu gương<br /> Cha<br /> Mẹ<br /> Nhận thức<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> Thấp<br /> 4<br /> 5.8<br /> 2<br /> Các mức<br /> Trung bình<br /> 41<br /> 59.4<br /> 43<br /> độ (%)<br /> Cao<br /> 24<br /> 34.8<br /> 24<br /> ĐTB<br /> 2.29<br /> 2.32<br /> <br /> %<br /> 2.9<br /> 62.3<br /> 34.8<br /> <br /> Qua số liệu trong bảng trên, ta có thể thấy mức độ nhận thức của cha và mẹ về phương pháp<br /> nêu gương trong quá trình giáo dục con của cha mẹ ở mức độ trung bình, với ĐTB về nhận thức<br /> của cha và mẹ dao động ở mức 2.29 đến 2.32 và tỉ lệ phụ huynh có điểm số ở mức độ trung bình<br /> chiếm cao nhất trong 3 mức độ (59.4% đối với cha và 62.3% đối với mẹ). Qua phỏng vấn một số<br /> bậc cha mẹ, chúng tôi nhận thấy những ý kiến trả lời phỏng vấn của họ còn bộc lộ nhiều hạn chế<br /> trong cách hiểu của họ về phương pháp nêu gương, cách thức sử dụng, thái độ và tần suất sử dụng<br /> phương pháp.<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Thái độ của cha mẹ đối với việc sử dụng phương pháp nêu gương trong quá<br /> trình giáo dục con<br /> <br /> Để tìm hiểu năng lực nêu gương của các bậc cha mẹ hiện nay, chúng tôi cũng tiến hành so<br /> sánh nhận thức của cha mẹ học sinh ở các khối lớp và địa bàn với nhau; giữa tự đánh giá nhận thức<br /> của cha, mẹ và tự đánh giá của con. Trong bản báo cáo này, chúng tôi chỉ so sánh nhận thức của<br /> cha mẹ thông qua địa bàn và khối lớp. Kết quả cụ thể như sau:<br /> Bảng 2. Thái độ của cha mẹ đối với phương pháp nêu gương<br /> (xét theo địa bàn và khối lớp)<br /> THCS Nguyễn Tất Thành<br /> THCS Tiên Kiên<br /> Thái độ<br /> 6<br /> 9<br /> 6<br /> 9<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> Các<br /> Thấp<br /> 1<br /> 3.6<br /> 3<br /> 7.1<br /> 1<br /> 3.2<br /> 0<br /> 0.0<br /> mức<br /> TB<br /> 12<br /> 42.9<br /> 29<br /> 69.0<br /> 13<br /> 41.9<br /> 20<br /> 54.1<br /> độ<br /> Cao<br /> 15<br /> 53.6<br /> 10<br /> 23.8<br /> 17<br /> 54.9<br /> 17<br /> 45.9<br /> ĐTB<br /> 2.50<br /> 2.17<br /> 2.52<br /> 2.46<br /> ĐTBC<br /> 2.34<br /> 2.49<br /> Từ bảng số liệu 2 ta nhận thấy thái độ của các bậc phụ huynh đối với phương pháp nêu<br /> 53<br /> <br /> Vũ Thị Khánh Linh, Nguyễn Duy Thế<br /> <br /> gương ở các khối lớp 6 cao hơn khối lớp 9, ĐTB của phụ huynh khối lớp 6 trường THCS Nguyễn<br /> Tất Thành và trường THCS Tiên Kiên lần lượt là 2.50 điểm và 2.52 điểm; phụ huynh khối lớp 9<br /> tại hai trường lần lượt là 2.52 điểm và 2.46 điểm.<br /> Nhưng khác hoàn toàn với nhận thức, thái độ đối với phương pháp nêu gương của các bậc<br /> phụ huynh trường THCS Tiên Kiên cao hơn hẳn so với thái độ của các bậc phụ huynh trường<br /> THCS Nguyễn Tất Thành.<br /> <br /> 2.4.<br /> <br /> Biểu hiện của năng lực nêu gương trong quá trình giáo dục con của cha mẹ<br /> <br /> Biểu hiện năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con cần đạt được 3 yêu<br /> cầu sau:<br /> + Lựa chọn chân dung phù hợp, càng chân thực càng tốt và nhất là phải có tác động, ảnh<br /> hưởng lớn đến trẻ.<br /> + Cách đưa ra tình huống một cách nhẹ nhàng, rõ ràng, là không được có thái độ coi thường<br /> các con.<br /> + Có hình thức động viên và cảnh báo với các con.<br /> Từ các tiêu chí này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu mức độ biểu hiện năng lực nêu gương<br /> của cha mẹ trong quá trình giáo dục con. Kết quả thu được như trong Bảng 3.<br /> Bảng 3. Mức độ biểu hiện năng lực nêu gương<br /> của cha và mẹ trong quá trình giáo dục con<br /> Mức độ năng lực nêu gương<br /> Cha<br /> ĐTB<br /> 2.43<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> Thấp<br /> 4<br /> 5.8<br /> 1<br /> Các mức<br /> độ (%)<br /> TB<br /> 31<br /> 44.9<br /> 31<br /> Cao<br /> 34<br /> 49.3<br /> 37<br /> Tổng<br /> 69<br /> 100<br /> 69<br /> <br /> Mẹ<br /> 2.52<br /> %<br /> 1.5<br /> 44.9<br /> 53.6<br /> 100<br /> <br /> Từ bảng số liệu ta nhận thấy cha và mẹ đều có năng lực nêu gương tập trung tỉ lệ cao xung<br /> quanh 2 mức độ trung bình và mức cao, với tỉ lệ lần lượt là: cha (44.9% và 49.3%), mẹ (44.9%<br /> và 53.6%). Như vậy có thể thấy phần lớn cha mẹ học sinh đều có những biểu hiện tích cực khi sử<br /> dụng phương pháp nêu gương. Trong hầu hết các tình huống mà cha mẹ sử dụng phương pháp nêu<br /> gương cha mẹ đều chú ý đến việc giải thích cho con hiểu tại sao phải làm theo những tấm gương<br /> như vậy và biết động viên, khích lệ và cảnh báo con. Tuy nhiên, khi lấy chính bản thân mình để<br /> làm các tấm gương thông qua hành vi trong các công việc hằng ngày, trong cách ứng xử với người<br /> khác, thông qua cách suy nghĩ, tư tưởng thì không phải tất cả các bậc cha mẹ đều thực hiện hiệu<br /> quả.<br /> Cụ thể trong các câu hỏi, chỉ có 14.5% phụ huynh làm các công việc khác hoặc kèm cặp<br /> con học tập; trong khi đó 85.5% phụ huynh luôn luôn hoặc hay xem tivi vào lúc con mình học<br /> bài; có đến 65.1% phụ huynh trả lời thường xuyên hoặc hay chửi con những câu không được văn<br /> hóa cho lắm, do không kiềm chế được cảm xúc. Hoặc trong câu hỏi khác chỉ có 37.7% phụ huynh<br /> quan tâm đến việc xưng hô, nói chuyện giữa vợ và chồng, và có đến 73.3% phụ huynh luôn luôn<br /> hoặc có lúc vợ, chồng nói chuyện với nhau bỏ qua chủ ngữ, hoặc nói cộc lốc.<br /> So sánh giữa cha và mẹ, ta nhận thấy năng lực trong quá trình nêu gương của mẹ cao hơn<br /> 54<br /> <br /> Năng lực nêu gương của cha mẹ trong quá trình giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên<br /> <br /> của cha. Cụ thể là cha chỉ đạt ĐTB = 2.43 điểm, trong khi mẹ có ĐTB = 2.52 điểm. Trong đó, mức<br /> độ trung bình của cha và mẹ bằng nhau và bằng 44.9%, tỉ lệ đạt mức cao của mẹ lớn hơn của cha<br /> (53.6% > 49.3%). Cụ thể, phần lớn các câu hỏi về hành vi, thái độ, cảm xúc và cách ứng xử hằng<br /> ngày thì người cha thường thực hiện không tốt bằng người mẹ, nhưng sự chênh lệch cũng không<br /> quá nhiều.<br /> <br /> 2.5.<br /> <br /> Thực trạng năng lực nêu gương của cha mẹ<br /> <br /> 2.5.1. Năng lực nêu gương của cha mẹ trong các lĩnh vực khác nhau<br /> Để tìm hiểu xem năng lực nêu gương của các bậc phụ huynh trong các lĩnh vực khác nhau<br /> có sự khác biệt như thế nào. Chúng tôi tiến hành so sánh năng lực nêu gương trong 4 lĩnh vực. Kết<br /> quả thu được như sau:<br /> Bảng 4. Năng lực nêu gương của cha mẹ trên lĩnh vực khác nhau<br /> (bao gồm cả nhận thức, thái độ và hành vi)<br /> Năng lực nêu gương Ứng xử TCMQH<br /> Học tập<br /> Tự ý thức<br /> Giới tính<br /> ĐTB<br /> 2.27<br /> 2.22<br /> 2.27<br /> 2.25<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> SL<br /> %<br /> Các<br /> Thấp<br /> 10<br /> 7.2<br /> 6<br /> 4.3<br /> 4<br /> 2.9<br /> 13<br /> 9.4<br /> mức<br /> TB<br /> 81<br /> 58.7<br /> 95<br /> 68.8<br /> 93<br /> 67.4<br /> 78<br /> 56.5<br /> độ<br /> Cao<br /> 47<br /> 34.1<br /> 37<br /> 26.8<br /> 41<br /> 29.7<br /> 47<br /> 34.1<br /> Tổng<br /> 138<br /> 100<br /> 138<br /> 100<br /> 138<br /> 100<br /> 138<br /> 100<br /> Từ bảng 4 chúng ta thấy: Nhìn chung, cả ở bốn lĩnh vực phần nhiều các bậc cha mẹ có năng<br /> lực nêu gương ở mức trung bình. Phân tích sâu hơn ta có thể thấy: Năng lực nêu gương trong lĩnh<br /> vực tự ý thức và lĩnh vực ứng xử trong các mối quan hệ được các bậc phụ huynh thực hiện tốt hơn<br /> các lĩnh vực khác. Điều này có thể do các bậc phụ huynh hiện nay không còn có nhiều thời gian<br /> cũng như kiến thức để tìm hiểu, kèm cặp con như những lứa tuổi trước. Vấn đề học tập ngày hôm<br /> nay dường như cũng rất mới mẻ với các bậc phụ huynh (trừ các bậc phụ huynh là giáo viên) vì lĩnh<br /> vực học tập ngày càng có nhiều phương pháp giải và kiến thức mới so với những năm phụ huynh<br /> còn đi học. Có thể phụ huynh là người hiểu con trong lĩnh vực học tập nhất, cũng có thể cha mẹ<br /> là những người quan tâm đến việc học tập của con nhất, nhưng nêu gương trong lĩnh vực này thì<br /> gây cho phụ huynh nhiều khó khăn. Ngược lại, trong lĩnh vực ứng xử với các mối quan hệ và tự ý<br /> thức là những vấn đề quan trong nhất đối với học sinh, cũng là những vấn đề mà các em hay gặp<br /> khó khăn cũng như sai lầm nhất. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm và nêu gương<br /> nhiều cho các con để các con đỡ mắc nhiều sai lầm và giải quyết được những khó khăn của mình.<br /> <br /> 2.6.<br /> <br /> Năng lực nêu gương của cha mẹ (xét theo địa bàn và khối lớp)<br /> <br /> Để tìm hiểu xem giữa hai trường THCS Tiên Kiên và trường THCS Nguyễn Tất Thành,<br /> giữa lớp 6 và lớp 9 có sự khác biệt nhau như thế nào. Chúng tôi tiến hành so sánh năng lực nêu<br /> gương của cha và mẹ thông qua khía cạnh địa bàn và khối lớp. Kết quả chúng tôi thu được như<br /> trong bảng 5.<br /> Khi xem xét năng lực nêu gương của cha mẹ theo khối lớp ( lớp 6 – 12 tuổi, lớp 9 – 15 tuổi)<br /> và địa bàn ta thấy: Ở cả hai trường, năng lực nêu gương của cha mẹ có con học lớp 6 cao hơn phụ<br /> huynh có con học lớp 9. Nói cách khác, cha mẹ có con nhỏ hơn thường có năng lực nêu gương<br /> hiệu quả hơn. Cũng giống như các khía cạnh khác nhau của năng lực nêu gương, nguyên nhân dẫn<br /> 55<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản