intTypePromotion=1
ADSENSE

NC 694 so sánh yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não của người bệnh nội trú thể nhồi máu não và thể xuất huyết não tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

Chia sẻ: ViAphrodite2711 ViAphrodite2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

55
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm hiểu rõ sự khác biệt của các yếu tố nguy cơ giữa 2 thể tai biến mạch máu não phổ biến trên nhóm người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, nghiên cứu tiến hành so sánh yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não giữa hai nhóm người bệnh thể nhồi máu não và xuất huyết não điều trị nội trú tại bệnh viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NC 694 so sánh yếu tố nguy cơ bị tai biến mạch máu não của người bệnh nội trú thể nhồi máu não và thể xuất huyết não tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số 5 * 2015 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> NC 694 SO SÁNH YẾU TỐ NGUY CƠ BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO<br /> CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ THỂ NHỒI MÁU NÃO VÀ THỂ XUẤT<br /> HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỒNG THÁP<br /> Hoàng Thy Nhạc Vũ*, Vũ Trí Thanh*, Bạch Văn Mứt**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Nhằm hiểu rõ sự khác biệt của các yếu tố nguy cơ giữa 2 thể tai biến mạch máu não phổ biến trên<br /> nhóm người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, nghiên cứu tiến hành so sánh yếu tố nguy cơ của tai<br /> biến mạch máu não giữa hai nhóm người bệnh thể nhồi máu não và xuất huyết não điều trị nội trú tại bệnh viện.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện trên nhóm người bệnh điều trị nội trú di<br /> chứng tai biến mạch máu não được chẩn đoán nhồi máu não hoặc xuất huyết não, tại bệnh viện Y học cổ truyền<br /> Đồng Tháp, trong thời gian 01/10/2014 – 31/03/2015.<br /> Kết quả: Có 1249 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, trong đó 1037 người được chẩn đoán di chứng thể<br /> nhồi máu não và 212 người được chẩn đoán di chứng thể xuất huyết não. Kết quả phân tích từ mô hình hồi quy<br /> logistic đa biến cho thấy việc người bệnh có kèm đái tháo đường, có thói quen hút thuốc, hay gia đình có người<br /> từng bị tai biến mạch máu não là các yếu tố nguy cơ có sự khác biệt tuỳ theo thể xuất huyết não hay nhồi máu<br /> não.<br /> Kết luận: Kết quả giúp bác sĩ có thể dựa vào bệnh kèm theo, tiền sử gia đình, và hành vi hút thuốc của người<br /> bệnh hỗ trợ trong việc sàng lọc và phân loại người bệnh theo thể bệnh, giúp việc dự đoán, dự phòng và điều trị<br /> được nhanh chóng, chuyên biệt và tối ưu.<br /> Từ khoá: yếu tố nguy cơ, di chứng, tai biến mạch máu não, thể nhồi máu não, thể xuất huyết não<br /> ABSTRACT<br /> COMPARING RISK FACTORS FOR STROKE INPATIENT AT DONG THAP TRADITIONAL<br /> MEDICINE HOSPITAL BETWEEN TWO COMMON TYPES OF STROKE<br /> Hoang-Thy Nhac-Vu, Vu Tri-Thanh, Bach Van-Mut<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 19 - No 5 - 2015: 419 - 424<br /> <br /> Objective: Stroke is a rapid development disease and may leave many sequelas. Understanding the risk<br /> factors related directly to each type of stroke will help the prediction, prevention and treatment specialized and<br /> optimized. In order to have a full view of the difference of stroke’s risk factors between two common types of stroke,<br /> we compared the characteristics of patients who were diagnosed with ischemic stroke and hemorrhage stroke.<br /> Method: The research carried out on groups of inpatients diagnosed with ischemic stroke or hemorrhage<br /> stroke at Dong Thap Traditional Medicine Hospital from 01/10/2014 to 31/03/2015.<br /> Results: There were 1249 patients participating in our study, in which 1037 patients were diagnosed with<br /> ischemic stroke and 212 patients were diagnosed with hemorrhage stroke. The type of stroke was significantly<br /> associated with diabetes status, having a relative with a stroke or smoking status.<br /> Conclusion: Depending on their diabetes status, smoking status or stroke family history, the patient may be<br /> indicated for the treatment according to different types of stroke.<br /> Keywords: risk factors, sequela, stroke, ischemic stroke, hemorrhage stroke.<br /> *<br /> Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh ** Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp<br /> Tác giả liên lạc: TS.DS. Hoàng Thy Nhạc Vũ ĐT: Email: hoangthynhacvu@uphcm.edu.vn<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Thống Nhất năm 2015 419<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số 5 * 2015<br /> <br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ trình sàng lọc nhóm nguy cơ theo thể bệnh được<br /> nhanh chóng và có tính khoa học. Các nghiên<br /> Tai biến mạch máu não (TBMMN), hay còn cứu trên dân số Việt Nam về yếu tố nguy cơ của<br /> gọi là đột quỵ, là một bệnh diễn biến nhanh và tai biến mạch máu não vẫn chưa nhiều, và chưa<br /> có thể để lại nhiều di chứng. Đánh giá về những<br /> tìm thấy nghiên cứu nào được công bố có liên<br /> tiến bộ trong nghiên cứu về TBMMN, các nhà<br /> quan đến yếu tố nguy cơ theo thể tai biến.<br /> thần kinh học cho rằng lĩnh vực chẩn đoán hiện<br /> Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp là<br /> nay có nhiều tiến bộ vượt trội hơn lĩnh vực điều<br /> tuyến cuối cùng của mạng lưới khám chữa bệnh<br /> trị. Các nghiên cứu khoa học cho thấy phòng<br /> bằng Y học cổ truyền của tỉnh Đồng Tháp. Trong<br /> ngừa các yếu tố nguy cơ của TBMMN trong các<br /> những năm gần đây, di chứng TBMMN luôn là<br /> thập niên 80-90 đã góp phần làm giảm tỉ lệ<br /> bệnh có số lượt điều trị nội trú cao nhất so với<br /> TBMMN một cách có ý nghĩa, giúp chiến lược<br /> các bệnh còn lại. Cứ 3 người điều trị nội trú thì<br /> phòng ngừa TBMMN được hữu hiệu và kinh tế<br /> có 1 người bị di chứng TBMMN. Tuỳ từng thể<br /> hơn. Các yếu tố nguy cơ TBMMN đã được<br /> bệnh mà người bệnh được chỉ định điều trị theo<br /> chứng minh thông qua các nghiên cứu dịch tễ<br /> các phác đồ khác nhau. Tính đến cuối năm 2014,<br /> học, bao gồm giới tính(Error! Reference source not found.,Error!<br /> Reference source not found.), tuổi(Error! Reference source not found.,Error!<br /> quá trình điều trị cho người bệnh điều trị di<br /> Reference source not found.), tiền sử gia đình từng có người<br /> chứng TBMMN tại đây chưa khai thác các đặc<br /> điểm về các yếu tố nguy cơ nên việc điều trị<br /> bị tai biến mạch máu não(Error! Reference source not<br /> found.,Error! Reference source not found.), tình trạng tăng huyết<br /> chưa tối ưu hóa. Thực tế đã chứng minh thông<br /> tin đầy đủ về các yếu tố nguy cơ theo thể tai biến<br /> áp(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.), rối<br /> là cần thiết vì tuỳ từng thể bệnh mà người bệnh<br /> loạn lipid máu(Error! Reference source not found.,Error! Reference source<br /> not found.), đái tháo đường(Error! Reference source not found.,Error!<br /> được chỉ định điều trị theo các phác đồ khác<br /> Reference source not found.) và yếu tố hành vi như hút<br /> nhau. Nhằm hiểu rõ sự khác biệt của các yếu tố<br /> nguy cơ giữa 2 thể TBMMN phổ biến tại bệnh<br /> thuốc(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.),<br /> viện Y học cổ truyền Đồng Tháp, giúp bệnh viện<br /> ít vận động(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not<br /> found.).<br /> hoàn thiện quá trình phân loại người bệnh và<br /> chuyên biệt hóa việc chăm sóc và điều trị cho<br /> Hiện nay TBMMN có 2 thể chính thường người bị di chứng TBMMN, chúng tôi tiến hành<br /> gặp trên người bệnh là nhồi máu não và xuất<br /> nghiên cứu so sánh các yếu tố nguy cơ trên<br /> huyết não, trong đó thường gặp hơn là thể nhồi nhóm người bệnh điều trị nội trú di chứng<br /> máu não(Error! Reference source not found.,Error! Reference source not<br /> TBMMN giữa hai thể di chứng phổ biến tại bệnh<br /> found.). Các nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ theo<br /> viện Y học cổ truyền Đồng Tháp.<br /> thể TBMMN cho thấy người béo phì có nguy cơ<br /> xuất huyết não cao hơn nhồi máu não(Error! Reference ĐỐITƯỢNG-PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU<br /> source not found.), tình trạng tăng cholesterol toàn phần<br /> Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện<br /> tăng nguy cơ nhồi máu não và giảm nguy cơ thông qua tham khảo hồ sơ bệnh án của nhóm<br /> xuất huyết não(Error! Reference source not found.), tình trạng người bệnh điều trị nội trú di chứng TBMMN tại<br /> tăng huyết áp có nguy cơ nhồi máu não cao hơn bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp trong thời<br /> xuất huyết não(Error! Reference source not found.). Vẫn còn gian 01/10/2014 – 31/03/2015.<br /> một số yếu tố nguy cơ TBMMN chưa được quan Nghiên cứu dùng phương pháp chọn mẫu<br /> tâm nghiên cứu theo từng thể tai biến. Trong khi toàn bộ, trong quá trình tham khảo hồ sơ bệnh<br /> đó, thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy cơ theo án của người bệnh, tất cả những người bệnh<br /> thể tai biến là cần thiết, giúp quá trình theo dõi, được chẩn đoán di chứng thể nhồi máu não hoặc<br /> phòng ngừa được chuyên biệt hoá, và giúp quá di chứng thể xuất huyết não trong thời gian<br /> <br /> <br /> 420 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Thống Nhất năm 2015<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 19 * Số 5 * 2015 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> 01/10/2014 – 31/03/2015, có hồ sơ bệnh án đầy đủ thông qua mô hình hồi quy logistic đa biến.<br /> được chọn vào nghiên cứu. Phân tích thống kê sử dụng phần mềm R (phiên<br /> Thông qua hồ sơ bệnh án người bệnh, bên bản 3.1.3).<br /> cạnh tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao và thể di KẾT QUẢ<br /> chứng của người bệnh, chúng tôi có thể thu thập<br /> được các thông tin có liên quan đặc điểm được<br /> Mô tả mẫu nghiên cứu<br /> xem như yếu tố nguy cơ của TBMMN dưới dạng Mẫu nghiên cứu bao gồm 1249 người, có độ<br /> nhị phân (có/không) như hút thuốc, sử dụng tuổi trung bình là 61,8 (±12,2), với 46,1% người<br /> rượu bia thường xuyên, không có thói quen vận bệnh là nữ. Trong mẫu nghiên cứu, người được<br /> động, gia đình có người bị TBMMN, người bệnh chẩn đoán di chứng thể nhồi máu não chiếm<br /> có kèm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái 83,0% và thể xuất huyết não chiếm 17,0%. Khảo<br /> tháo đường. Thông tin về cân nặng và chiều cao sát về các yếu tố nguy cơ của TBMMN trên mẫu<br /> của người bệnh sau khi thu thập được sử dụng nghiên cứu, kết quả ghi nhận phần lớn người<br /> để tính chỉ số BMI, và phân loại người bệnh bệnh không hút thuốc (71,1%) và không có thói<br /> thành 3 mức bình thường/tiền béo phì/béo phì. quen sử dụng rượu bia (85,0%). Liên quan đến<br /> Nghiên cứu chia người bệnh thành 3 nhóm tuổi các bệnh kèm theo, tỉ lệ người bệnh bị béo phì,<br /> khác nhau, dựa vào sự phân bố về độ tuổi của đái tháo đường trong mẫu nghiên cứu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2