Network Security & Preventing Hacker

Chia sẻ: Khanh Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:96

0
244
lượt xem
127
download

Network Security & Preventing Hacker

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Network Security & Preventing HackerContent: What do a Malicious Hacker Do?, Level of Hacker, Gathering Information of Hacker, Trojan and Backdoor, Sniffers, Firewall and IDS, Countermeasure. Network Security: Software firewall: ISA Server, anti-virus (McAfee, TrendMicro, Norton Antivirus, Symantec) Hardware Firewall: Checkpoint, PIX, Fortinet, Crossbeam, Watchguard, Sonic Walls

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Network Security & Preventing Hacker

Đồng bộ tài khoản