intTypePromotion=3

New grammar practice part 18

Chia sẻ: Co Don | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
5
download

New grammar practice part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

66c 1 mustn't 2 doesn't have to 3 mustn't 4 don't have to 5 don't have to 6 mustn't 7 mustn't 8 don't have to 9 mustn't 10 mustn't 67a doing; playing; travelling; riding; swimming; running; lying; flying; trying; getting 67b 1 running 2 doing 3 lying 4 playing 5 Flying ... travelling 6 riding... swimming 7 trying 8 getting 68 1 making 2 getting up 3 working 4 travelling 5 writing 6 driving 7 being 8 sitting 9 playing 10 reading 11 going 12 packing 69 1 about going 2 to seeing 3 of working 4 about ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: New grammar practice part 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản