intTypePromotion=1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ

Chia sẻ: Manh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
382
lượt xem
85
download

NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý các kỹ thuật chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, cấu trúc các khối chức năng của các phân hệ trong tổng đài số như: Giao tiếp thuê bao, điều khiển,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Điện tử Viễn Thông NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ (3 TÍN CHỈ) DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN – 8/2007
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Khoa Điện tử Bộ môn: Điện tử Viễn Thông Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành: 1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý các kỹ thuật chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, cấu trúc các khối chức năng của các phân hệ trong tổng đài số như: Giao tiếp thuê bao, điều khiển, chuyển mạch, báo hiệu. Nắm được các kỹ thuật báo hiệu, định tuyến trong các tổng đài số. 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10. 3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI Mỗi đề thi có 3 câu hỏi. - Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3. - 4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM) 1. Trình bày tiến trình một cuộc gọi và sự hoạt động của các khối chức năng tương ứng trong tổng đài số đối với hai thuê bao ở hai tổng đài khác nhau. 2. Trình bày tiến trình một cuộc gọi và sự hoạt động của các khối chức năng tương ứng trong tổng đài số đối với hai thuê bao ở trong cùng một tổng đài nội hạt. 3. Vẽ mô hình giao thức báo hiệu số 7 cho báo hiệu thoại liên đài? Các chức năng của từng phân lớp? Vẽ sơ đồ mô tả quá trình báo hiệu giữa hai thuê bao ở hai tổng đài khác nhau sử dụng báo hiệu số 7? 2
  3. 4. Vẽ sơ đồ giao tiếp của tổng đài số với thuê bao tương tự và trình bày 7 chức năng tương ứng của giao tiếp? 5. Trình bày giao thức X25 lớp liên kết dữ liệu?( Cấu trúc khung, các loại khung và thao tác liên kết)? 6. Trình bày giao thức TCP trong mạng Internet?( Cấu trúc segment, các loại segment và các thao tác liên kết)? 7. Vẽ sơ đồ một tổng đài Kỹ thuật số SPC? Ưu điểm của tổng đài SPC là gì? 8. Trình bày sơ đồ thiết kế trường chuyển mạch số loại T cho 512 số? 9. Trình bày 3 thông điệp điều khiển chuyển mạch loại 1,2,3 của tổng đài số loại S-T-S? Cho ví dụ minh hoạ? 10. Trình bày 3 thông điệp điều khiển chuyển mạch loại 1,2,3 của tổng đài số loại T-S-T? Cho ví dụ minh hoạ? 4.2. CÂU HỎI LOẠI 2 (3 ĐIỂM) 1. Báo hiệu là gì? Phân biệt các loại báo hiệu? Cho biết quá trình hình thành báo hiệu off-hook trên luồng PCM 30/32 ? 2. Lỗi trong qua trình truyền gói trong chuyển mạch gói và phương án khắc phục? 3. Báo hiệu là gì? Phân biệt các loại báo hiệu? Cho biết quá trình hình thành báo hiệu off-hook trên luồng PCM 24 ? 4. Trình bày cấu trúc một gói tin IP trong mạng Internet? 5. Âm hiệu và thông báo được chuyển mạch trong tổng đài số như thế nào? 6. Vẽ sơ đồ mô tả các thủ tục cho báo hiệu LD giữa hai trung kế tương tự? 7. Vẽ sơ đồ mô tả các thủ tục cho báo hiệu Ear - Mouth giữa hai trung kế tương tự? 8. Nguyên lý và ưu nhược điểm cuả chuyển mạch kênh? Chuyển mạch gói? Theo bạn, tương lai chuyển mạch kênh có còn được sử dụng? Nếu thay thế chuyển mạch kênh bằng chuyển mạch gói thì yếu tố quan trọng nhất là gì? 9. Trình bày lớp liên kết dữ lỉệu trong mô hình giao thức số 7?(Chức năng? Cấu trúc khung, các loại khung và thao tác liên kết) ? 10. Trình bày kiến trúc một mạng chuyển mạch gói PSN (Packet Switching Network)? 11. Các phương pháp định tuyến trong chuyển mạch gói? 3
  4. 4.3. CÂU HỎI LOẠI 3 (4 ĐIỂM) 1. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số S-T-S cho 3 luồng PCMIN 30/32(Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 30/32 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 1 TS15 sang PCMOUT 2 TS21 qua PCM trung gian là PCMTG2. 2. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số S-T-S cho 3 luồng PCMIN 30/32(Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 30/32 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 3 TS17 sang PCMOUT 1 TS21 qua PCM trung gian là PCMTG 2. 3. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số T-S-T cho 3 luồng PCMIN 30/32(Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 30/32 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 1 TS15 sang PCMOUT 2 TS21 qua khe thời gian trung gian là TS 18 4. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số T-S-T cho 3 luồng PCMIN 24 (Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 24 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 1 TS15 sang PCMOUT 2 TS21 qua khe thời gian trung gian là TS 09 5. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số S-T-S cho 3 luồng PCMIN 30/32(Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 30/32 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 3 TS05 sang PCMOUT 1 TS 12 qua PCM trung gian là PCMTG 1. 6. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số S-T-S cho 3 luồng PCMIN 30/32(Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 30/32 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 2 TS19 sang PCMOUT 3 TS22 qua PCM trung gian là PCMTG 1. 7. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số T-S-T cho 3 luồng PCMIN 30/32(Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 30/32 (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 1 TS27 sang PCMOUT 2 TS28 qua khe thời gian trung gian là TS 29 8. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của trường chuyển mạch số T-S-T cho 3 luồng PCMIN 24 (Ký hiệu từ PCMIN 1 đến PCMIN 3) và 3 luồng PCMOUT 24 4
  5. (Ký hiệu từ PCMOUT 1 đến PCMOUT 3). Lấy ví dụ với trường hợp chuyển mạch từ PCMIN 1 TS09 sang PCMOUT 2 TS 01 qua khe thời gian trung gian là TS 08 9. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Dijkstra và áp dụng với nút gốc là nút 1. 9 8 4 4 5 3 6 5 1 8 1 4 1 1 3 1 6 5 2 3 3 3 5 3 2 1 10. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Dijkstra và áp dụng với nút gốc là nút 2. 2 4 4 4 5 3 1 7 1 8 3 4 1 1 3 1 6 5 2 1 6 2 5 3 2 1 5
  6. 11. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Dijkstra và áp dụng với nút gốc là nút 3. 4 4 4 4 5 3 2 1 1 1 4 4 1 1 3 1 6 5 3 3 6 2 5 3 2 5 12. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Dijkstra và áp dụng với nút gốc là nút 4. 2 1 5 4 5 3 1 7 6 8 4 4 1 1 3 1 6 1 2 1 6 2 5 3 2 1 13. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Dijkstra và áp dụng với nút gốc là nút 5. 6
  7. 4 3 5 4 5 3 1 7 6 8 4 2 1 1 4 1 6 1 2 1 1 2 5 3 2 1 14. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Dijkstra và áp dụng với nút gốc là nút 6. 5 3 3 4 5 3 3 5 3 2 1 12 1 2 4 1 6 3 2 1 1 1 5 3 2 2 15. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Bellman Ford và áp dụng với nút gốc là nút 1. 7
  8. 9 8 4 4 5 3 6 5 1 8 1 4 1 1 3 1 6 5 2 3 3 3 5 3 2 1 16. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Bellman Ford và áp dụng với nút gốc là nút 2. 2 4 4 4 5 3 1 7 1 8 3 4 1 1 3 1 6 5 2 1 6 2 5 3 2 1 17. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Bellman Ford và áp dụng với nút gốc là nút 3. 8
  9. 4 4 4 4 5 3 2 1 1 1 4 4 1 1 3 1 6 5 3 3 6 2 5 3 2 5 18. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Bellman Ford và áp dụng với nút gốc là nút 4. 2 1 5 4 5 3 1 7 6 8 4 4 1 1 3 1 6 1 2 1 6 2 5 3 2 1 19. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Bellman Ford và áp dụng với nút gốc là nút 5. 9
  10. 4 3 5 4 5 3 1 7 6 8 4 2 1 1 4 1 6 1 2 1 1 2 5 3 2 1 20. Cho một mạng chuyển mạch gói như hình vẽ, cost của các liên kết được cho trên hình.Trình bày giải thuật tìm đường nhắn nhất theo giải thuật Bellman Ford và áp dụng với nút gốc là nút 6. 5 3 3 4 5 3 3 5 3 2 1 12 1 2 4 1 6 3 2 1 1 1 5 3 2 2 THÔNG QUA BỘ MÔN THÔNG QUA HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC KHOA ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH TS. Nguyễn Hữu Công 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản