intTypePromotion=1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

Chia sẻ: Manh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
551
lượt xem
152
download

NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu nguyên lý chung về kỹ thuật truyền hình: Nguyên tắc quét ảnh, các tín hệu và dải tần số truyền hình, kênh truyền hình; Nguyên lý truyền hình màu: tín hiệu truyền hình màu, gép phổ tần các tín hiệu màu và tín hiệu chói, các hệ truyền hình màu, máy thu hình màu;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGÂN HÀNG CÂU HỎI: KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Điện tử viễn thông NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH (3 TÍN CHỈ) DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN – 7/2007
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Khoa Điện tử Bộ môn: Điện tử viễn thông Thái Nguyên, ngày 10 tháng 8 năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành: Điện tử Viễn Thông 1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Hiểu nguyên lý chung về kỹ thuật truyền hình: Nguyên tắc quét ảnh, các tín hệu và dải tần số truyền hình, kênh truyền hình; Nguyên lý truyền hình màu: tín hiệu truyền hình màu, gép phổ tần các tín hiệu màu và tín hiệu chói, các hệ truy ền hình màu, máy thu hình màu; Truyền hình số: số hoá, tiêu chuẩn số hoá, ghép kênh tín hiệu số, nén video số; Truyền dẫn phát sóng truyền hình: quảng bá, DVB-T, DVB-S, DVB- H, truyền hình cáp. 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10. 3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI Mỗi đề thi có 4 câu hỏi. - Mỗi đề thi được tổ hợp từ 2 câu hỏi lý thuyết (phần 4.1; 4.2) và 2 câu hỏi bài - tập (phần 4.3; 4.4). 4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (2 ĐIỂM) 1. Ánh sáng: bản chất, dải bước sóng, nguồn sáng đơn sắc, đa sắc, phương pháp phân tích phổ ánh sáng. 2. Lý thuyết ba màu: Cơ sở sinh lý ba màu, vì sao chọn ba màu cơ bản, bộ ba màu cơ bản và màu phụ. 3. Các phương pháp trộn màu, định luật trộn màu, áp dụng trong truyền hình. 4. Các phương pháp biểu diễn màu. 5. Phân tích sơ đồ khói tổng quát hệ thống truyền hình. 6. So sánh hai phương pháp quét liên tục và quét xen kẽ. 7. Các tín hiệu cơ bản cần thiết trong truyền hình, tần số tương ứng. 8. Các loại méo trong truyền hình. 9. Hệ thống các đài phát truyền hình. 2
  3. 10. Dải thông và cấu trúc kênh truyền hình. 11. Phân tích sơ đồ khối máy thu hình đen - trắng. 4.2. CÂU HỎI LOẠI 2 (2 ĐIỂM) Tín hiệu màu và tín hiệu hiệu màu trong truyền hình màu. 1. Sơ đồ khối chức năng của máy thu hình màu. 2. So sánh các loại ống thu hình màu. 3. Tính toán tần số cực đại, cực tiểu của tần số tín hiệu truyền hình cho tiêu 4. chuẩn 525/60, quét xen kẽ. 5. Tính toán tần số cực đại, cực tiểu của tần số tín hiệu truyền hình cho tiêu chuẩn 625/50, quét xen kẽ. 6. Sơ đồ khối cơ bản hệ thống truyền hình số. 7. Phân tích cơ sở kỹ thuật tiêu chuẩn truyền hình màu PAL. 8. Phân tích cơ sở kỹ thuật tiêu chuẩn tuyền hình màu NTSC. 9. So sánh ưu, nhược điểm của truyền hình số và truyền hình tương tự. 10. Phân tích chọn tần số lấy mẫu f = 13,5MHz tín hiệu video số thành phần. 4.3. CÂU HỎI LOẠI 3 (3 ĐIỂM) 1. Trình bày cấu trúc lấy mẫu 4:4:4, tính tốc độ dòng bit tổng, cho biết ưu, nhược điểm của tiêu chuẩn này, khả năng áp dụng vào thực tiễn. 2. Trình bày cấu trúc lấy mẫu 4:2:2, tính tốc độ dòng bit tổng, cho biết ưu, nhược điểm cảu tiêu chuẩn này, khả năng áp dụng vào thực tiễn. 3. Trình bày cấu trúc lấy mẫu 4:2:0, tính tốc độ dòng bit tổng, cho biết ưu, nhược điểm cảu tiêu chuẩn này, khả năng áp dụng vào thực tiễn. 4. Trình bày cấu trúc lấy mẫu 4:1:1, tính tốc độ dòng bit tổng, cho biết ưu, nhược điểm cảu tiêu chuẩn này, khả năng áp dụng vào thực tiễn. 5. Trình bày thang lượng tử và mức lượng tử tín hiệu chói. Vì sao tín hiệu chói không có mức âm. 6. Trình bày thang lượng tử và mức lượng tử của tín hiệu màu C R . Vì sao tín hiệu màu có mức âm. 7. Trình bày thang lượng tử và mức lượng tử của tín hiệu màu C B . Vì sao tín hiệu màu có mức âm. 8. Trình bày sơ đồ mã hoá và ghép kênh chuẩn 4:4:4. 9. Trình bày sơ đồ mã hoá và ghép kênh chuẩn 4:2:2. 10. Trình bày sơ đồ mã hoá và ghép kênh chuẩn 4:1:1. 11. Phân tích tín hiệu chuẩn thời gian EAV và SAV, cho ví dụ. 4.4. CÂU HỎI LOẠI 4 (3 ĐIỂM) 1. Vì sao phải nén tín hiệu video, dư thừa thông tin tín hiệu video là do đâu? 2. Các phương pháp nén không mất thông tin 3. Các phương pháp nén có mất thông tin. 3
  4. 4. Phân tích sơ đồ nén trong ảnh. 5. Phân tích nén video theo thời gian liên ảnh. 6. Trình bày nhóm ảnh GOP loại IPPBPPI. độ dài GOP ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả nén và chất lượng ảnh. 7. Trình bày cấu trúc dòng bit video MPEG. 8. Trình bày những hiểu biết về tiêu chuẩn MPEG-2MP@ML. 9. Trình bày những hiểu biết về truyền hình số mặt đất. 10. Trình bày những hiểu biết về truyền hình số vệ tinh. THÔNG QUA BỘ MÔN THÔNG QUA HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC GIÁO DỤC KHOA ĐIỆN TỬ CHỦ TỊCH TS. Nguyễn Hữu Công 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2