intTypePromotion=3

Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển

Chia sẻ: Nguyen Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
1.085
lượt xem
388
download

Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1.1, Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng Trung ương a, Khái niệm: Là ngân hàng phát hành tiền Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng Bộ máy tài chính tổng hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển

 1.  Đề tài: Ngân hàng trung ương Việt Nam, phân biệt với một số mô hình tổ chức của các quốc gia phát triển. www.themegallery.com
 2. PHẦN I : M ĐẦU Ở I Tính cấp thiết của đề tài II Mục tiêu nghiên cứu III Phương pháp nghiên cứu IV Cơ sở lý luận www.themegallery.com
 3. PHẦN II:NỘI DUNG I.Ngân hàng trung ương Việt Nam II.Phân biệt ngân hàng trung ương Việt  Nam với một số mô hình tổ chức ở các  quốc gia phát triển  III.Giải pháp cho ngân hàng trung ương  Việt Nam www.themegallery.com
 4. I – Ngân Hàng Trung ương   1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương  1.1, Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng  Trung ương  a, Khái niệm: ­ Là ngân hàng phát hành tiền  ­ Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng  ­ Bộ máy tài chính tổng hợp  www.themegallery.com
 5.  b, Đặc điểm  ­ Không giao dịch với công chúng, chỉ giao dịch  với các tổ chức tín dụng  ­ Chức năng quản lý:Biện pháp hành chính, các  nghiệp vụ mang tính chất kinh doanh, không  nhằm mục đích sinh lợi nhuận  ­ Mục đích:Cung ứng,điều hòa lưu thông tiền  tệ,kiểm soát lạm phát ổn định lưu thông tiền tệ  ­ Định chế hỗn hợp:quản lý hành chính và doanh  nghiệp  www.themegallery.com
 6.  1.2.Khái quát quá trình ra đời của Ngân hàng Trung  ương ‫٭‬Quá trình ra đời của ngân hàng trên thế giới  ­ Ra đời chính thức ở Châu âu vào cuối thế kỷ XVII ­ Khoảng 500 năm trước các giấy tờ cam kết thanh  toán chấp nhận rộng rãi =>nền tảng cơ bản cho hệ  thống ngân hàng hiện tại  ­ Ngân hàng trung ương đầu tiên là Thụy  Điển(1668),Anh(1694),Mỹ(1913),TQ(1979). www.themegallery.com
 7. ‫٭‬Quá trình ra đời của ngân hàng Trung ương Việt  Nam ­ Trước 1945:Ngân hàng Đông Dương là ngân  hàng phát hành độc quyền  ­ Ngày 6/5/1951:Thành lập ngân hàng Quốc gia  Việt Nam  ­ Tháng 1/1960:Đổi tên thành Ngân hàng nhà  nước Việt Nam cho tới nay www.themegallery.com
 8. 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW Mô hình NHTW trực thuộc Chính phủ CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Chủ tịch Hội đồng chính sách tiền tệ Thống đốc Ngân hàng Trung Các thành viên ương NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG www.themegallery.com
 9. Mô hình NHTW độc lập Chính phủ QUỐC HỘI NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÍ NH PHỦ Chính sách tiền tệ, sử dụng các công Pháp luật, biện pháp hành chính: cụ: - Ngân sách - Tái chiết khấu - Khu vực kinh tế công cộng - Hoạt động thị trường mở - Trợ cấp, bảo hiểm - Dự trữ bắt buộc Mục tiêu: - Duy trì mức giá cả ổn định - Tăng trưởng kinh tế - Tạo công ăn việc làm www.themegallery.com
 10. Mô hình tổ chức của NHNN Việt Nam 64 chi nhánh Tỉnh, Thành phố Vụ Chính sách tiền tệ Vụ Chiến lược phát triển KHỐI CHÍNH SÁCH Vụ Quản lý ngoại hối Vụ Quan hệ quốc tế Vụ Tài chính - Kế toán Vụ Tín dụng KHỐI NGHIỆP VỤ Sở Giao dịch Ban quản lý dự án Văn phòng Vụ Tổ chức CB và Đào tạo BAN Vụ NV phát hành và kho quỹ Cục Quản trị LÃNH Học viện Ngân hàng ĐẠO Đại học Ngân hàng TP  HCM KHỐI QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH Cục Công nghệ tin học NH Thời báo Ngân hàng Tạp chí Ngân hàng Trung tâm tuyên truyền báo chí Trung tâm thông tin tín dụng Thanh tra ngân hàng Vụ Tổng kiểm soát KHỐI THANH TRA KIỂM SOÁT Vụ Pháp chế Vụ các ngân hàng Vụ các TC tín dụng hợp tác 10 Các DN trực thuộc NHNN www.themegallery.com
 11. 3. Chức năng của ngân hàng TW  3.1 Phát hành và điều tiết lưu thông tiền tệ  ­ Giữ độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng và  tiền kim loại ­ Tham gia và kiểm soát chặt chẽ việc tạo tiền  chuyển khoản của NHTM và TCTD www.themegallery.com
 12. Tốc độ tăng trưởng GDP Tốc độ tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam từ 1984 đến 2008 www.themegallery.com
 13. 3.2 Ngân hàng của các ngân hàng  ­ Quản lý tài khoản nhận tiền gửi của NHTM,tổ  chức tín dụng  ­ Cho vay đối với các NHTM và TCTD ­ Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt ­ Quản lý,kiểm soát hoạt động đối với NHTM và  TCTD www.themegallery.com
 14.  3.3 Ngân hàng nhà nước  NHTW thuộc sở hữu của Nhà nước ­ Xd và thực thi CS tiền tệ quốc gia ­ Mở tài khoản,giao dịch với kho bạc NN ­ T/c thanh toán giữa kho bạc với các NH ­ Cung cấp tín dụng và tạm ứng cho NSNN ­ Thay mặt chính phủ làm đại diện tại các tổ chức  ­ tài chính tiền tệ QT www.themegallery.com
 15. 4.Vai trò của ngân hàng trung ương  Điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông  Thiết lập và điều chính cơ cấu nền kinh tế   Ổn định sức mua của đồng tiền quốc gia  Chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng 5.Chính sách tiền tệ  a.Khái niệm  ­Là hệ thống quan điểm,chủ trương,biện pháp của  nhà nước =>điều chỉnh hoạt động tiền tệ tín dụng,ổn định lưu  thông tiền tệ www.themegallery.com
 16. b,Nội dung   Nếu nền kinh tế lạm phát cao=>thắt chặt tiền tệ   Nếu nền kinh tế đang suy thoái =>mở rộng chính  sách tiền tệ  c,Công cụ  www.themegallery.com
 17. Nghiệp vụ thị trường mở Quản lý lãi suất của NHTM CSTT Công cụ tái chiết khấu Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Hạn mức tín dụng Tỷ giá hối đoái www.themegallery.com
 18. Các công cụ chính sách tiền tệ Công cụ Mở rộng Thắt chặt Tác động Tỷ lệ dự trữ bắt  Giảm Tăng Số nhân tiền tệ buộc Lãi suất tái chiết  Giảm Tăng Cơ số tiền tệ/Cứu  khấu cánh cho vay cuối  cùng Nghiệp vụ thị  Mua lại giấy tờ  Bán các giấy tờ có  Cơ số tiền tệ trường mở có giá giá Hạn mức tín dụng Tăng hạn mức  Giảm hạn mức tín  Lượng tiền cung ứng tín dụng dụng Khung lãi suất/lãi  Tăng Giảm Lượng tiền cung ứng suất cơ bản www.themegallery.com
 19. II.Phân biệt mô hình NHTW Việt Nam với 1 số mô  hình tổ chức ở các quốc gia phát triển ­Ở hầu hết các quốc gia phát triển như  Mỹ,Đức,Nhật,Thụy Điển,Thụy sỹ ...thì mô hình tổ  chức là độc lập với chính phủ  ­Ở Việt Nam thì theo mô hình trực thuộc với chính  phủ www.themegallery.com
 20. 1.Thụy Điển  ­Lịch sử lâu đời trên TG,hay gọi là Risksbank ­Có hai hệ thống thanh toán:giá trị cao và thanh  toán bù trừ  ­Mô hình độc lập với CPhủ(NHTW có toàn quyền  qđ việc xây dựng và thực hiện CSTT) +,ưu điểm:đảm bảo được sự độc lập hoàn toàn  khỏi áp lực của CP khi điều hành CSTT +,nhược điểm:khó có sự kết hợp hài hòa CSTT www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản