Ngành luật HÀNH CHÍNH

Chia sẻ: Ad Sadad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
89
lượt xem
10
download

Ngành luật HÀNH CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một ngành luật độc lập trong. HTPL Việt Nam bao gồm tổng hợp các QPPL điều chỉnh các QHXH hình thành trong quá trình tỏ chức và thựchiện họat động chấp hành và điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngành luật HÀNH CHÍNH

 1. Ngành luật HÀNH CHÍNH
 2. Nội dung 6.1. Luật Hành chính 6.1.1 Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh 6.1.2 Một số chế định cơ bản của Luật Hành chính: Chế định cán bộ, công chức, Chế định vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 6.2. Khiếu nại, khiếu kiện hành chính
 3. KHÁI NIỆM  Là một ngành luật độc lập trong HTPL Việt Nam bao gồm tổng hợp các QPPL điều chỉnh các QHXH hình thành trong quá trình tỏ chức và thực hiện họat động chấp hành và điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội
 4. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH Các QHXH phát sinh trong họat động QLNN của các CQHCNN Các QH có tính chất QL hình thành trong quá trình các CQNN xây dựng và ổn định tổ chức BM của mình Các QH hình thành trong quá trình cá nhân, tổ chức thực hiện chức năng QLNN mà PL quy định
 5. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH Phương pháp hành chính – mệnh lệnh Trong một số trường hợp có thể sử dụng phương pháp thỏa thuận khi giữa các CQHC phối hợp với nhau để ban hành VBQPPL
 6. Chế định cán bộ, công chức Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 7. Chế định cán bộ, công chức Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 8. Chế định cán bộ, công chức Cán bộ xã, phường, thị trấn là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 9. VI PHẠM HÀNH CHÍNH  Là hành vi trái PL, có lỗi xâm hại đến trật tự QLNN mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của PL phải bị xử phạt hành chính.
 10. TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH  Trách nhiệm HC là những biện pháp cưỡng chế nhà nước do cơ quan NN hoặc nhà chức trách có thẩm quyền áp dụng đối với tốc chức, cá nhân VPHC.
 11. CHỦ THỂ VP HÀNH CHÍNH CÁ NHÂN TỔ CHỨC 14 ≤ X
 12. CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT CHÍNH CẢNH CÁO TRỤC XUẤT PHẠT TIỀN AD đối với cá nhân, tổ chức VPHC nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ Từ 10.000đ – 500 triệu Hoặc AD đối với cá nhân từ 14 ≤ X
 13. CÁC BIỆN PHÁP PHẠT BỔ SUNG TƯỚC QUYỀN TỊCH THU TANG SD GIẤY PHÉP, TRỤC VẬT, PHƯƠNG CHỨNG CHỈ TIỆN VI PHẠM XUẤT HÀNH NGHỀ
 14. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Buộc khắc phục hậu quả do VPHC gây ra hoặc tháo dỡ CTXD trái phép Buộc thực hiện các BP khắc phục tình trạng ô nhiễm MT, lây lan dịch bệnh Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ VN hoặc tái xuất hàng hóa Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người Biện pháp khắc phục hậu quả khác
 15. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH KHÁC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn (3-6th, ≥ 12 tuổi) Đưa vào trường giáo dưỡng (6th-2 năm, ≥ 12 tuổi) Đưa vào cơ sở giáo dục (6th-2 năm, ko ≤18tuổi, nữ>55t, nam >60t) Đưa vào cơ sở chữa bệnh (1năm-2năm: nghiện ma túy ≥18t , 3th–18th: bán dâm 16t ≤ x
 16. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VPHC CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ GĐ CẢNG VỤ HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG THỦY CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH TÒA ÁN NHÂN DÂN CÔNG AN NHÂN DÂN CƠ QUAN KIỂM LÂM BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CẢNH SÁT BIỂN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CƠ QUAN THUẾ ỦY BAN CHỨNG KHÓAN NN CƠ QUAN HẢI QUAN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CQ ĐẠI DiỆN NGOẠI GIAO CTHĐ CẠNH TRANH VÀ THỦ TRƯỞNG CQQL CẠNH TRANH
 17. THẨM PHẠT CẢNH CÁO QUYỀN PHẠT TIỀN ĐẾN 2 TRIỆU VND XỬ PHẠT Tịch thu tang vật, phương tiện được SD CỦA CHỦ để VPHC có giá trị đến 2 triệu VND TỊCH Buộc khôi phục tình trạng ban đầu, thực hiện BP khắc phục ô nhiễm MT UBND Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại CẤP XÃ Áp dụng giáo dục tại xã, phường
 18. THẨM QUYỀN PHẠT CẢNH CÁO XỬ PHẠT PHẠT TIỀN ĐẾN 30 TRIỆU VND CỦA CHỦ Tịch thu tang vật, phương tiện VP TỊCH TƯỚC QUYỀN SD GIẤY PHÉP, CCHN UBND ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH CẤP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG HUYỆN
 19. THẨM PHẠT CẢNH CÁO QuYỀN PHẠT TIỀN ĐẾN 500 TRIỆU VND XỬ PHẠT Tịch thu tang vật, phương tiện VP CỦA CHỦ TỊCH TƯỚC QUYỀN SD GIẤY PHÉP, CCHN UBND ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH CẤP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG TỈNH
 20. THỜI HIỆU XỬ PHẠT VPHC 1 NĂM 2 NĂM  VP TRONG LĨNH VỰC TC, CK, SHTT, XD, MT, an toàn và KS bức xạ, nhà ở, ĐĐ, đê điều, XB, XK, NK, xuất nhập cảnh hoặc VPHC là HV buôn lậu, SX, buôn bán hàng giả

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản