Ngày hội của cô

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
9
download

Ngày hội của cô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Ngày hội của cô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngày hội của cô

  1. K HO CH GI NG D Y Ch đ : Ngày h i c a cô Th i gian 1 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Hình thành tr hi u bi t v ngày 20/11, ngày h i c a cô giáo c a bé. - Hình thành tr ki n th c v hình vuông và hình ch nh t, so sánh s gi ng nhau và khác nhau c a hai đ i tư ng. - Nh n bi t hình vuông và hình ch nh t. 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Rèn luy n kh năng l ng nghe và di n đ t l i ý nghĩ c a tr b ng các câu có đ ý nghĩa. - Bi t s d ng v n t phong phú đ di n t s v t, s vi c tr quan sát đư c. - Bi t tái t o l i hành đ ng tr đã th c hi n b ng ngôn ng . - Bi t g i đúng tên ngày l h i c a cô: Ngày Nhà giáo Vi t Nam 3. Phát tri n th m m - C m nh n đư c v đ p c a trư ng, l p, trong ngày h i c a cô giáo - Bi t s d ng ngôn ng đ miêu t s c m nh n v cái đ p m t cách đơn gi n. - Yêu thích tham gia vào các ho t đ ng ngh thu t
  3. 4. Phát tri n th ch t - Hình thành cho tr m t s k năng v v n đ ng. Yêu thích vi c luy n t p th d c. - Rèn luy n, phát tri n h cơ v n đ ng và th c hi n m t s v n đ ng m t cách nh nhàng và nhanh - nh n. Rèn luy n tr cách c m bút và di chuy n bút m t cách khéo léo, nh nhàng. - Th c hi n thành th o m t s v n đ ng cơ b n. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Tình c m yêu thương đ i v i ngôi trư ng và cô giáo c a bé, hi u đư c ý nghĩa c a ngày l 20/11 - II. N i dung Bé yêu cô giáo Ngày h i c a cô Ngày h i c a cô III. Ho t ng: 1. Thơ: Cô d y 2. MTXQ: Bé bi t gì v ngày 20/11 3. LQVT: Món quà t ng cô giáo
  4. 4. T o hình: Nh ng chi c thi p xinh x n 5. Th d c: Ngày h i c a cô 6. Âm nh c: Bé hát m ng cô

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản