NGHỆ AN THỰC HIỆN NHỮNG LỜI CỦA HỒ CHỦ TỊCH DẠY TRONG HAI LẦN NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ

Chia sẻ: Đặng Hoàng Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
63
lượt xem
12
download

NGHỆ AN THỰC HIỆN NHỮNG LỜI CỦA HỒ CHỦ TỊCH DẠY TRONG HAI LẦN NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ tịch Hồ chí Minh từ khi rời gia đình lần thứ hai để vào Huế học tập rồi đi tìm đường giải phóng dân tộc và về nước lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất nước cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, Người chỉ về thăm quê được hai lần là tháng 6-1957 và tháng 12-1961. Trong hai lần đó, Người lưu lại trên đất Nghệ An nếu tính trọn ngày thì chỉ có 6 hôm. Nhưng hoài bão của Người đối với tỉnh nhà là rất lớn lao. 43 ngày trớc lúc tạ thế tức ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỆ AN THỰC HIỆN NHỮNG LỜI CỦA HỒ CHỦ TỊCH DẠY TRONG HAI LẦN NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ

 1. NGHỆ AN THỰC HIỆN NHỮNG LỜI CỦA HỒ CHỦ TỊCH DẠY TRONG HAI LẦN NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ CHU TRỌNG HUYẾN Chủ tịch Hồ chí Minh từ khi rời gia đình lần th ứ hai đ ể vào Hu ế h ọc t ập r ồi đi tìm đường giải phóng dân tộc và về nước lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất n ước cho đ ến khi vĩnh biệt chúng ta, Người chỉ về thăm quê được hai lần là tháng 6-1957 và tháng 12-1961. Trong hai lần đó, Người lưu lại trên đất Nghệ An n ếu tính tr ọn ngày thì ch ỉ có 6 hôm. Nhưng hoài bão của Người đối với tỉnh nhà là rất lớn lao. 43 ngày tr ớc lúc t ạ th ế t ức ngày 1
 2. 21-7-1969 Người gửi Thư cho Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An. Cuối Th ư, Người vẫn mong chúng ta phấn đấu để làm cho tỉnh nhà mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Chừng ấy đủ để cho mỗi một chúng ta phải trăn trở, nghĩ suy và tin t ưởng đ ể xây dựng quê hương mình ngày một phát triển đi lên. Bác về thăm quê lần đầu khi các tỉnh Liên Khu IV đang ti ến hành s ửa ch ữa nh ững sai l ầm trong Cải cách ruộng đất. Sự về thăm các tỉnh từ Thanh Hóa vào đ ến Qu ảng Bình c ủa Bác lần này có một ý nghĩa chính trị hết sức to lớn, c ủng c ố lại tình đoàn k ết h ương thôn đ ể cùng nhau phấn đấu xây dựng các hợp tác xã nông nhi ệp sau khi bà con nông dân nghèo đã được chia ruộng, chia trâu. 2
 3. Trong các lời khuyên bảo của Bác, nổi lên m ột đi ểm là Người đ ề ngh ị v ới cán b ộ các c ấp phải tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân nhiều hơn nữa. Nhờ tinh thần đoàn kết của nhân dân mà sau đó, Nghệ An đã có đ ược m ột phong trào xây dựng hợp tác xã rất sôi nổi, rộng khắp. được đặt cơ sở từ năm 1955- 1969, đến năm 1967, toàn tỉnh đã có 2100 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 58,7% số hợp tác phát ti ển ở b ậc cao, thu hút 90% số hộ nông dân và chiếm 90% tổng diện tích canh tác. Các hợp tác xã B ản Đinh, Na Cọ ở huyện miền núi Con Cuông cũng đã đạt 5 tấn thóc trên một héc-ta ruộng mỗi năm. Ngày 6-8-1969, Nghệ An phát động phong trào Làm theo Thư Hồ Chủ tịch với nội dung Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,tăng cường dân chủ nội bộ,nâng cao tinh thần trách 3
 4. nhiệm ,ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ đảng viên . Nghị quyết đó đã được biến thành những hành động cụ thể. Trong Di chúc, khi nói về trách nhiệm của cán bộ, Hồ Chủ tịch dạy: Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh phê bình và tự phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Về trách nhiệm phải có kế hoạch tốt để phát triển kinh tế , cấp uỷ và chính quyền tỉnh Nghệ An tự ý thức được rằng, trước đây đời sống nhân dân tỉnh nhà luôn luôn khó khăn và hiện thời Nghệ An còn là một tỉnh nghèo.Vì nơi đây đất đai kém màu m ỡ,3/4 di ện tích c ủa tỉnh là rừng núi, địa hình hiểm trở phức tạp, cơ sở vật chất hạ tầng chưa phát tri ển.Tài nguyên lâm,khoáng sản tuy nhiều chủng loại nhưng trữ lượng không lớn.Thiên tai l ại 4
 5. thường xuyên rình rập, đe doạ. Nghệ An có 19 huyện thành thị thì 10 huyện là mi ền núi.10 huyện ấy gồm 215 xã trong đó 115 xã đời sống nhân dân còn rất khó khăn 2. Mà việc phát triển kinh tế để cải thiện đời sống nhân dân thì như Hồ Chủ tịch đã dạy: Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ,thắng bần cùng và lạc hậu còn khó khăn hơn nhiều 3.Bởi vậy,các thế hệ cấp uỷ và đồng bào cả tỉnh luôn luôn ra sức chăm lo phát tri ển kinh t ế.Vì có ra s ức khắc phục khó khăn, không ngừng cố gắng trong sản xuất và ti ết ki ệm thì m ới c ải thi ện được đời sống cho tự bản thân và cho đồng bào. Không lâu sau ngày Hồ Chủ tịch qua đời, giặc Mỹ vì thêm thua đau ở miền Nam nên trở lại đánh phá miền Bắc bằng không và hải quân với mức độ ác li ệt hơn.Th ực hi ện Di chúc của 5
 6. Người: Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn , Nghệ An vừa tiếp tục gửi con em vào Nam chiến đấu vừa cùng đồng bào t ừ Vĩ tuyến 17 tr ở ra s ản xuát ch ống chiến tranh phá hoại của không quân địch, bảo vệ chủ nghĩa xã h ội ở mi ền B ắc và góp phần đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước.Quân dân trên địa bàn Ngh ệ An đã b ắn rơi,bắn cháy hàng trăm máy bay và tàu chiến của giặc Mỹ,giết chết và bắt sống nhi ều giặc lái Hoa Kỳ.Để đánh thắng cuộc chiến tranh phá ho ại c ủa đ ế qu ốc M ỹ, trên quê h ương mình,Nghệ An đã phải chịu nhiều hy sinh to lớn:15,030 người ch ết và 20.605 ng ười b ị thương vì bom đạn giặc.Cả thành phố Vinh và rất nhiều thị trấn, xóm làng trong đó có c ả nhà thương, trường học, nhà thờ đạo,xí nghiệp, kho tàng, cầu cống bị máy bay địch tàn phá. 6
 7. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt ấy, Nghệ an có 240 Hợp tác xã nông nghi ệp đ ạt 6 t ấn thóc trên 1 ha mỗi năm.Trong đó có 67 Hợp tác xã đạt từ 6 tấn tr ở lên.Riêng huyện Yên Thành ngoài số lương thực phải nạp vì nghĩa vụ,huyện còn bán cho Nhà n ước 22.000 tấn thóc.Tổng kết năm 1972,cùng với các tỉnh trọng điểm lúa:Thái Bình,Nam Hà,Hà Tây,Hải Dương,Nghệ An được ghi tên vào Bảng vàng 5 tấn của cả nước.Sau 5 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch,năm 1975,Nghệ An đạt 431.459 tấn lương thực quy thóc,bình quân 17kg/tháng/đầu người.Về sản phẩm từ cây công nghiệp,Nghệ An thu được 6.500 tấn l ạc vỏ,82.680 tấn mía.Nghề rừng,Nghệ An khai thác theo quy hoạch 90.000 mét kh ối g ỗ.T ổng sản lượng công nghiệp năm đó,tỉnh nhà đạt được 123,734 tỷ đồng. 7
 8. Tuy nhiên,vẫn như lời nhận xét của Hồ Chủ tịch trong Thư Người gửi ngày 21-7-1969: Như thế là có tiến bộ nhưng phải cố gắng nhiều vì kinh tế của Nghệ An tiến còn chậm. Sau khi có Nghị quyết Đổi mới toàn diện đất nước theo đ ịnh h ướng xã h ội ch ủ nghĩa do Đại hội Đảng toàn quốc Khoá VII(1986) đề ra , thực hi ện Di chúc của Hồ Chủ tịch, Nghệ An đã phấn đấu không ngừng. Đến năm 1995 thì trên địa bàn tỉnh nhà,đ ồng ru ộng đ ược quy hoạch lại,mở ra nhiều cơ sở sản xuát công nghiệp mới như Nhà máy đ ường Ph ủ Quỳ,Nhà máy xi-măng Hoàng Mai và Nghi Sơn,tiến hành xây Trạm thu ỷ điện B ản Cánh Kỳ S ơn,b ảo vệ rừng nguyên sinh Pù Mát 100.000ha...Năm đó,tỉnh đạt tổng sản lượng l ương th ực là 70 vạn tấn. Cùng với thu nhập từ công nghiệp và các ngành ngh ề khác, GDP đ ạt 271 USD/ 8
 9. người dân, bằng 80% mức bình quân của cả nước.Như thế là có tiến bộ rất nhiều nhưng theo mức sống chung lúc bấy giờ,với nhịp độ phát triển kinh tế như vậy, Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo.Vì vậy,thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Khoá VIII, t ại Đ ại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14(1996), đề ra yêu cầu phải ra sức phát tri ển s ản xu ất đ ể đ ến năm 2000 thì kinh tế Nghệ An phải đạt từ 80 đến 85 vạn tấn l ương th ực( th ực t ế đã đ ạt 88,4 vạn tấn quy thóc,tăng 9 vạn tấn so với năm 1999), thu nhập công nhi ệp ph ải tăng 16% so với năm 1995, để cùng với các nguồn thu nhập mới, GDP phải đạt 400 USD/ đầu người. 9
 10. Từ năm 2000 với ý thức thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, Nghệ An đề ra chương trình phát triển toàn diện để đổi mới một bước thật sâu sắc nền kinh tế-văn hoá của tỉnh nhà.T ừ đó, Nghệ An đã đạt thêm những tiến bộ rất cơ bản. Ngày 18-5-2003,Nghệ An làm lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh tại Vinh và k ỷ niệm lần thứ 113 ngày sinh của Người và hân hạnh được đón Đ ồng chí Nông Đ ức Mạnh,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào dự.Trong bài phát bi ểu quan tr ọng tại buổi lễ,đồng chí Tổng Bí thư nói: Bác Hồ đã dành trọn cuộc đời mình cho đất nước cho dân tộc và lắng đọng "Tình sâu nghĩa nặng" đối với quê hương.Bác đã dành cho tỉnh nhà lá Thư đầu tiên sau khi cách mạng 10
 11. thành công và lá Thư cuối cùng trước khi Người vĩnh biệt chúng ta.Bác mong mu ốn Ngh ệ An ra sức phấn đấu để "mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc". Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong những năm đổi m ới, nhất là t ừ sau Đ ại h ội Đ ảng toàn quốc Khoá IX đến nay, tỉnh Nghệ An đã có nhiều tiến b ộ đáng ph ấn kh ởi. Kinh t ế có bước chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước và cao hơn m ức bình quân của cả nước.Kết cấu hạ tầng xã hội không ngừng phát triển.Lĩnh vực xã hội,các hoạt động khoa học,giáo dục,y tế,văn hoá, thông tin, thể dục- thể thao có bước chuyển biến 11
 12. tích cực.Quốc phòng an ninh được tăng cường. Đời sống của các tàng lớp nhân dân đ ược cải thiện. Đồng chí Tổng Bí thư cũng nói rõ: Tuy đạt được những kết quả đáng mừng như vậy ,nhưng đến nay Ngh ệ An v ẫn đang là một trong những tỉnh nghèo, chưa xứng với tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh.Kinh tế phát triển chưa mạnh,thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên.Lao động thiếu việc làm còn nhiều.Các tệ nạn xã hội,nhất là ma tuý chưa được ngăn chặn và đẩy lùi m ột cách cơ bản.Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân nhất là ở vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn. 12
 13. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nh ững v ấn đ ề c ần ph ải đ ược quan tâm. Tư tưởng bảo thủ, trì trệ chưa được khắc phục triệt để.Năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị còn bất cập so với đòi hỏi của thời kỳ đ ẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Điểm lại những bước đi của tỉnh nhà từ ngày bước sang thiên niên kỷ mới, ta thấy: -Về kinh tế,năm 2002 đạt mức tăng 11%,4 tháng đầu năm 2003 đ ạt m ức tăng 12,9%.T ỷ trọng công nghiệp-xây dựng từ 18,6% năm 2000 tăng lên thành 25% năm 2002.Cho nên cũng thời gian ấy,tỷ trọng nông-lâm-ngư nghiệp trong nền kinh tế c ủa tỉnh từ 44,3% xu ống còn 40,4%,độ che phủ rừng trồng đạt 43,6%.Thương mại du lịch dịch vụ có ti ến bộ. Giá tr ị kim 13
 14. ngạch xuất khẩu hàng năm tăng bình quân 35%, thu ngân sách tăng 34%. Đã thu hút 8 d ự án nước ngoài đầu tư với số vốn 122,7 triệu USD. - Về lĩnh vực xã hội, tỷ lệ tăng dân số năm 2002 là 1,45%.Là tỉnh đi đầu trong vi ệc th ực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho nông dân.Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,8%. - Quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhất là an ninh biên gi ới, hải đ ảo và vùng dân t ộc thiểu số,vùng đồng bào công giáo, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị anh em v ới ba t ỉnh b ạn Lào cùng có chung biên giới. 14
 15. - Công tác xây dựng Đảng,nổi bật nhất là trong hai năm qua,tỉnh đã t ập trung h ứơng v ề c ơ sở,củng cố cơ sở Đảng và chính quyền cả ở các cấp xã,phường,thị trấn.Ban Thường vụ,Thường trực Tỉnh uỷ khoá 15 đoàn kết tốt.Mối quan hệ giữa Đảng,Chính quyền, M ặt trận tổ quốc và các đoàn thể chặt chẽ,gắn bó,cởi mở, dân chủ4 . Sau đó, Bộ Chính trị BCH TW Đảng có Bản kết luận số 20-KL/ TW về đ ịnh h ướng đi cho nền kinh tế Nghệ An. Trong bản Kết luận , khi nêu lên những lý do hạn ch ế khách quan đối với sự phát triển kinh tế ở Nghệ An,Bộ Chính trị cũng có chỉ ra: Nghệ An chưa được xem là một trong những trung tâm ưu tiên đầu tư thích đáng để tạo điều kiện cho tỉnh phát triển và góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả vùng và khu vực. 15
 16. Phấn khởi trước sự ghi nhận của Bộ Chính trị và nghiêm túc nhận rõ nh ững h ạn chế,khuyết điểm trong công tác đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ sở c ủa mình, c ấp u ỷ và chính quyền tỉnh đã rút kinh nghiệm để tập trung vào vi ệc đi ều ch ỉnh, ch ỉ đ ạo th ực hi ện K ế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2003 và nửa đầu năm 2004. Kết quả: -Về nông, ngư, lâm nghiệp, sản lượng lương thực năm 2003 đạt 97,8 vạn t ấn,v ượt k ế hoạch 3,93 vạn tấn, tăng 4,27% so với năm 2002.Cùng với lương thực,Nghệ An đã phát triển thêm mười loại cây công nghiệp phục vụ chế biến và xuất khẩu.Nổi lên là:lạc 30.000 ha, mía 25.000 ha,chè công nghiệp 7250 ha,cà-phê 2624 ha,dứa 2.840 ha và khôi ph ục thêm 150 ha cây dâu tằm. Mức độ che phủ của rừng đạt 43,6%, tăng 7,6% so v ới năm 1995.Trâu 16
 17. bò để cung cấp sức kéo và tăng thêm thực phẩm có 603.000 con. Đàn bò s ữa đã gây nuôi được 853 con, trong đó có 114 con là giống tốt nhập từ bên ngoài.Ngh ề bi ển nh ờ có thêm phương tiện đánh bắt xa bờ,đông lạnh và áp dụng kỹ thuật nuôi tr ồng m ới,s ản l ượng cá năm 2003 đạt 53.300 tấn,tăng 5.300 tấn so với năm 2002. - Về công nghiệp, giao thông vận tải,xây dựng...Giá trị tổng sản l ượng công nghi ệp năm 2003 đạt 2.942 tỷ đồng,tăng 36,6% so với năm 2002,trong đó khu v ực qu ốc doanh chi ếm 51%. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 39,19% so với năm tr ước.Đặc bi ệt trong sản xuất công nghiệp và tiểu công nghệ,tỉnh nhà đã lắp đặt và đưa vào sử dụng các cơ sở sản xuất 2 Nhà máy chế biến tinh bột sắn,Nhà máy n ước dứa cô đặc và các c ơ sở luyện 17
 18. thép,lắp ráp xe gắn máy.Việc đầu tư xây dựng ở Nghệ An trước hết nhằm tạo phúc lợi t ập thể và phục vụ cho sản xuất,chế biến,du lịch.Riêng các cầu bê-tông c ốt sắt Nam Đàn,c ầu Phuống(Thanh Chương),cầu Cửa Rào(Tương Dương).Ngoài ra,tỉnh còn làm hàng chục cây cầu cứng và cầu treo ở các huyện.Ở miền núi,trừ một số xã rẻo cao , còn thì đường ô-tô các loại đã đi vào đến từng bản , từng thị tứ.Tỉnhcòn đ ược m ở con đ ường Qu ốc l ộ s ố 46 C ửa Lò đi Thanh Thuỷ(Thanh Chương). Cũng trong năm 2003,tỉnh đã lắp đặt thêm 35km đường đi ện 110 KV và 64 km đ ường đi ện 35 KV,xây mới 40 trạm biến thế,tăng thêm 5600 KVA điện,đưa sản lượng tiêu th ụ đi ện trong dân lên 285 triệu KW/ h .Cùng vơi các trạm thuỷ điện C ảnhTráp 18
 19. ( TươngDương ),Bản Cánh ( Kỳ Sơn ),tỉnh đã lắp đặt và đ ưa vào s ử dung Tr ạm thu ỷ đi ện Na Cọ Con Cuông và trên sông Nậm Nơn ( Tương Dương),Trung ương đang cho xây d ựng Nhà máy thuỷ điện Bản Lả là công trình lớn nhất Bắc miền Trung. H ầu h ết các tr ường h ọc ở miền xuôi và phần lớn ở miền núi đều đã xây nhà cao tầng.44,30% số xã có bác sĩ ph ục vụ.55% số dân được dùng nước sạch.Tỷ lệ hộ nghèo giảm,chỉ còn 12,15%.Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,75%.Nhờ tỉnh nhà tạo diều kiện thông thoáng,đôi bên tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi ích lâu dài,Nghệ An đang dần dần trở thành nơi thu hút đầu tư từ nhiều phía. Năm 2003 đã có 14 doanh nghiệp ngo ại tỉnh đầu t ư vào đây v ới t ổng s ố v ốn kho ảng 1.187,6 tỷ đồng và 42 doanh nghiệp đang khảo sát ,tìm hi ểu để thực hiện b ỏ v ốn kinh 19
 20. doanh5.Thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò có sự nhìn xa trong k ế ho ạch xây d ựng nên khang trang,thông thoáng,khí hậu và môi trường trong lành,thuộc lo ại thành ph ố và th ị xã s ạch và đẹp của miền Trung. Năm 2006, về nông nghiệp, Nghệ An đạt 1,142 triệu tán lương thực, tăng 10,13 vạn tấn so với năm 2005. Giá trị sản xút công nghiệp dạt 4.929,5 tỷ đồng. Kim ngach xu ất kh ẩu đ ạt 145,5 triệu USD, tăng 21,1%. Về việc tranh thủ sự đầu tư ở bên ngoài, trong năm, Ngh ệ An đã triển khai 7 dự án với số tiền là 3,318 tỷ đồng 6. Trong quá trình phấn đấu để có được những bước trưởng thành như vậy, đ ồng bào Ngh ệ An thấy như mình dang còn có Bác .Người vẫn luôn c ổ vũ, đ ộng viên và nh ận ra, Th ư c ủa 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản