Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:tictactoe

Chia sẻ: Nhut Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
33
lượt xem
3
download

Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:tictactoe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghệ thuật xếp hình: tictactoe. Tài liệu rất có ích, nó giúp bạn nâng cao kỹ năng gấp tất cả mọi thứ bằng giấy. Bạn có thể gấp thành thạo những gì bạn thích cho riêng mình và cho bạn bè bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật xếp hình Nhật Bản:tictactoe

  1. Tic-Tac-Toe Board created/diagrammed by A.A.Fehl 1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] Tic-Tac-Toe Board
  2. A B 9] A B B A 10] 11] 1/8 12] 13] Tic-Tac-Toe Board
  3. 15] 14] 16] 17] 18] 19] Tic-Tac-Toe Board
  4. 20] 21] 22] 23] 25] 24] Tic-Tac-Toe Board
  5. 26] 27] 28] 29] 30] 31] 32] Tic-Tac-Toe Board
  6. 33] 34] 35] 36] 37] 38] Tic-Tac-Toe Board
  7. 39] JacAlArt ©1997 Tic-Tac-Toe Board
  8. Xs created/diagrammed by A.A.Fehl = = X 10" 10" 3] 2] 1] 3b] 3c] 3a] 4] 5] JacAlArt ©1997 Tic-Tac-Toe Board
  9. Os created/diagrammed by A.A.Fehl = = O 10" 10" 3] 1] 2] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 11] 10] JacAlArt ©1997 Tic-Tac-Toe Board
Đồng bộ tài khoản