Nghị định 101/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Nghị định 101/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 101/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 101/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/1998/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 101/1998/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L HUY N TIÊN SƠN, T NH B C NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Ninh và B trư ng Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n Lim - th tr n huy n l huy n Tiên Sơn, t nh B c Ninh trên cơ s toàn b di n tích, dân s xã Vân Tương. Th tr n Lim có 488 ha di n tích t nhiên và 9.778 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Lim : ông giáp xã Phong Khê (huy n Yên phong); Tây giáp xã N i Du ; Nam giáp xã Liên Bão; B c giáp xã Phú Lâm. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Ninh; B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản