Nghị định 50/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Nghị định 50/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 50/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 50/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2000/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 50/2000/N -CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L HUY N PHÙ C , T NH HƯNG YÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1. Nay thành l p th tr n Tr n Cao (th tr n huy n l huy n Phù C ), t nh Hưng Yên trên cơ s toàn b di n tích và dân s xã Tr n Cao. Th tr n Tr n Cao có 472 ha di n tích t nhiên và 4.745 nhân khNu. a gi i hành chính c a th tr n Tr n Cao : ông giáp xã Quang Hưng; Tây giáp xã oàn ào và xã Phan Sào Nam; Nam giáp xã T ng Phan và xã ình Cao; B c giáp xã Minh Tân. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hưng Yên, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản