Nghị định số 1046-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Nghị định số 1046-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 1046-TTg về việc Bãi bỏ thủ tục cấp thị thực nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho công dân các nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, Cộng hòa nhân dân Ba-lan, Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri, Cộng hòa nhân dân Mông-cổ, Cộng hòa nhân dân An-ba-ni và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên do Phủ Thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 1046-TTg

  1. PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1046-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 1956 NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC NHẬP, XUẤT VÀ QUÁ CẢNH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CHO CÔNG DÂN CÁC NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG-HOA, CỘNG HÒA NHÂN DÂN BA-LAN, CỘNG HÒA NHÂN DÂN BUN-GA-RI, CỘNG HÒA NHÂN DÂN MÔNG-CỔ, CỘNG HÒA NHÂN DÂN AN- BA-NI VÀ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU-TIÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Để tăng cường tình hữu nghị và khuếch trương việc bang giao giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và các nước: Trung-quốc, Ba-lan, Bun-ga-ri, Mông-cổ, An-ba-ni và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ. NGHỊ ĐỊNH: Điều 1: Nay bãi bỏ thủ tục cấp thị thực nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho công dân các nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, Cộng hòa nhân dân Ba- lan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên, Cộng hòa nhân dân An-ba-ni và Cộng hòa nhân dân Mông-cổ có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu tập thể đi công vụ. Điều 2: Khi muốn vào nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, những người công dân sáu nước nói trên chỉ cần có một hộ chiếu trong ba loại hộ chiếu nói trên, trong đó có thị thực được phép xuất cảnh để vào Việt Nam do Bộ Ngoại giao hoặc một cơ quan được Chính phủ của nước có người đi ủy nhiệm cấp. Điều 3: Những người công dân sáu nước nói trên mang một hộ chiếu nào khác ngoài ba loại hộ chiếu kể ở điều 1 muốn nhập, xuất hoặc quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải làm theo thủ tục hiện hành của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Điều 4: Các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh văn phòng Thủ tướng Phủ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
  2. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phan Kế Toại
Đồng bộ tài khoản