Nghị định số 214-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Nghị định số 214-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 214-NV về thành lập Trường Hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 214-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 214-NV Hà N i, ngày 29 tháng 05 năm 1959 NGHN NNH THÀNH L P TRƯ NG HÀNH CHÍNH TR C THU C B N I V B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 58 ngày 05 tháng 03 năm 1946 t ch c B N i V : Căn c Thông tư s 204-TTg ngày 15 tháng 05 năm 1957 c a Th tư ng ph v vi c hu n luy n cán b xã và cán b huy n: NGHN NNH: i u 1. – Nay thành l p m t trư ng hu n luy n cán b hành chính tr c thu c B N i v l y tên là Trư ng Hành chính. i u 2. - Trư ng s do m t hi u trư ng và m t ho c hai hi u phó ph trách. i u 3. – Các chi ti t v nhi m v , t ch c, biên ch và l l i làm vi c c a nhà trư ng s n nh riêng. i u 4. – Các ông Chánh văn phòng, Giám c V Dân chính và trư ng phòng T ch c – Cán b B N i v ch u trách nhi m thi hành ngh nh này. B TRƯ NG B N IV Phan k To i
Đồng bộ tài khoản