Nghị định số 28/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP về việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 28/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/1999/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 28/1999/N -CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C I TÊN HUY N HÀ TIÊN THÀNH HUY N KIÊN LƯƠNG, T NH KIÊN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. i tên huy n Hà Tiên thu c t nh Kiên Giang thành huy n Kiên Lương. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản