Nghị định số 295-NĐ/DC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định số 295-NĐ/DC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 295-NĐ/DC về cho phép Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ Nội Vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 295-NĐ/DC

  1. BỘ NỘI VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 295-NĐ/DC Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1957 NGHN ĐNNH CHO PHÉP HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Chiếu Sắc lệnh số 52 ngày 22-04-1946 quy định việc lập Hội; Chiếu đơn số 6 HMT/VN ngày 04-04-1957 của Hội Mỹ thuật Việt Nam; NGHN ĐNNH: Điều 1. – Hội Mỹ thuật Việt Nam được phép thành lập hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội. Điều 2. – Ông Giám đốc Vụ Dân chính và ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội chiếu nghị định thi hành. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Phạm Văn Bạch
Đồng bộ tài khoản