Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

  1. 32/2005/ND-CP,Ngh nh 32,Chính ph ,C a khNu biên gi i t li n,Quy ch c a khNu biên gi i t li n,Ho t ng c a khNu biên gi i,Quy ch c a khNu,Xu t nh p khNu,Nghi dinh 32,Chinh phu,Cua khau bien gioi dat lien,Quy che cua khau bien gioi dat lien,Hoat dong cua khau bien gioi,Quy che cua khau,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản