Nghị định số 43/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Nghị định số 43/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43/2005/NĐ-CP về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43/2005/NĐ-CP

  1. 43/2005/ND-CP,Ngh nh 43,Chính ph ,Ngư i ư c ưa vào cơ s ch a b nh,Ngư i nghi n ma tuý không có nơi cư trú,Ngư i bán dâm không có nơi cư trú, ưa ngư i vào cơ s ch a b nh,Lưu trú t m th i t i cơ s ch a b nh,Ngư i bán dâm,Ngư i nghi n ma túy,Văn hóa- Xã h i,Nghi dinh 43,Chinh phu,Nguoi duoc dua vao co so chua benh,Nguoi nghien ma tuy khong co noi cu tru,Nguoi ban dam khong co noi cu tru,Dua nguoi vao co so chua benh,Luu tru tam thoi tai co so chua benh,Nguoi ban dam,Nguoi nghien ma tuy,Van hoa- Xa hoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản