Nghị định số 43-NV/NĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Nghị định số 43-NV/NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43-NV/NĐ về việc bãi bỏ quỹ ứng tiền do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43-NV/NĐ

  1. B TÀI CHÍNH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 43-NV/N Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 1946 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Chi u ch ngh nh ngày 11 tháng 4 năm 1938 l p m t qu ng ti n cho cu c x s ông dương; Chi u ch thông tư s 85 ngày 03 tháng 10 năm 1945 nói v qu ng ti n; Theo l i ngh c a ông Giám c Tài chính, NGHN NNH: i u th nh t. Nay bãi b qu ng ti n l p ra do ngh nh ngày 11 tháng 4 năm 1938. i u th 2. Ông Giám c Tài chính có y nhi m thi hành ngh nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản