Nghị định số 65-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
3
download

Nghị định số 65-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 65-CP về việc thành lập thị trấn An Lưu thuộc huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 65-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65-CP Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 65-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1996 V VI C THÀNH L P THN TR N AN LƯU THU C HUY N KIM MÔN, T NH H I HƯNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cChính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng - Trư ng ban t ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1: - Nay thành l p th tr n An Lưu thu c huy n Kim Môn, t nh H i Hưng trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã An Lưu. - Th tr n An Lưu có 258 ha di n tích t nhiên và 6.400 nhân khNu. - a gi i th tr n An Lưu: ông giáp xã An Sơn (huy n Thu Nguyên, thành ph H i Phòng); Tây giáp xã Hi p An; Nam giáp xã Long Xuyên, xã Thái Th nh; B c giáp xã Hi p Sơn và xã Phú Th . i u 2: - Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3: - Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng Trư ng ban t ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản