Nghị định số 71-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Nghị định số 71-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 71-CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 71-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* SỐ 71-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71-CP NGÀY 13-7-1994 VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, HÀNH CHÍNH, ĐOÀN THỂ Căn cứ Điều 44, 46, 77, 112, 115 chương IV, V, VII của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Đưa bộ môn giáo dục quốc phòng thành môn học bắt buộc trong hệ thống các trường chính trị, hành chính và đoàn thể ở các cấp. Điều 2. Thời gian, nội dung môn giáo dục quốc phòng Bộ Quốc phòng bàn với các ngành liên quan xác định cho phù hợp. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản