Nghị định số 734-TC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Nghị định số 734-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 734-TC về nhập nội các loại giấy được hưởng thuế suất đặc biệt do Bộ Tài Chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 734-TC

  1. BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 734-TC Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 1946 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Chiếu chỉ nghị định ngày 26 tháng 6 năm 1940 của viên cựu Tòan quyến ấn định luật lệ cấp bài chỉ mua giấy ngoại quốc theo thuế suất đặc biệt; Theo lời đề nghị của Tổng Giám đốc nha Thuế quan và Thuế gián thu; Sau khi bộ Nội vụ và bộ Quốc gia Giáo dục thỏa hiệp. NGHN ĐNNH: Điều thứ nhất: Việc nhập nội các loại giấy được hưởng thuế suất đặc biệt vẫn theo chế độ đạo nghị định ngày 26 tháng 6 năm 1940 thay đổi như sau đây: Hội đồng giấy địa phương trước kia có hai, ở Hà Nội và Sài Gòn, để xét các đơn của năm xử Đông Dương. Nay chỉ có một hội đồng, họp ở Hà Nội, để xét cả các đơn của toàn quốc Việt Nam, Hội đồng này gồm có: Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu hay đại diện chủ tịch; Một đại biểu các chủ báo chí.......................................................................... Một đại biểu các nhà xuất bản.......................................................................... Một đại biểu các nhà sản xuất giấy.................................................................. hội viên; Một đại diện nha Thông tin Tuyên truyền....................................................... Một đại diện bộ Quốc gia Giáo dục................................................................ Chủ sự phòng Quan thuế nha Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu thư ký; Đại biểu các chủ báo chí, các nhà xuất bản và các nhà sản xuất giấy sẽ do các liên đoàn ấy cử ra, hay nếu không có liên đoàn thì do Bộ Tài chính cử ra. Các đơn xin, trước kia gửi đến các Khâm sứ, Thống đốc, hay Thống sứ rồi mới chuyển giao sang nha Tổng Giám đốc Thuế quan. Nay các đơn ấy đều gửi thẳng đến nha này. Điều thứ 2: Ông Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu ủy nhiệm thi hành nghị định này.
  2. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Lê Văn Hiến
Đồng bộ tài khoản