Nghị quyết 77/2007/NQ-QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
4
download

Nghị quyết 77/2007/NQ-QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 77/2007/NQ-QH11 của Quốc hội về phương án quy hoạch, xây dựng nhà Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 77/2007/NQ-QH11 của Quốc hội

  1. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 77/2007/NQ-QH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007 VỀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 29/BC-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về Phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội tại lô D khu Trung tâm chính trị Ba Đình; Báo cáo ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội số 1482/UBKHCNMT11 ngày 19/03/2007 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội tại lô D khu Trung tâm chính trị Ba Đình với các nội dung như Báo cáo số 29/BC-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ đã trình Quốc hội. Điều 2. Giao Chính phủ triển khai xây dựng công trình với những yêu cầu cơ bản sau: 1. Khẩn trương chỉ đạo tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc Nhà Quốc hội với sự tham gia của các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế. Nhà Quốc hội phải là công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước, là biểu tượng cho sự tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân, đồng thời cũng là biểu tượng của một nước Việt Nam yêu tự do, yêu hòa bình, sẵn sàng hợp tác với bạn bè quốc tế. Phương án xây dựng Nhà Quốc hội phải gắn với phương án bảo tồn di tích lịch sử, kết hợp hài hoà với không gian, cảnh quan kiến trúc của khu vực. 2. Triển khai xây dựng Nhà Quốc hội bảo đảm cao nhất chất lượng công trình, an toàn, thuận tiện cho hoạt động của Quốc hội và cần được triển khai đồng bộ với việc bảo tồn di tích lịch sử. 3. Đồng thời với việc xây dựng Nhà Quốc hội, cần xác định quy hoạch tổng thể, triển khai quy hoạch chi tiết khu Trung tâm chính trị Ba Đình thành một quần thể các công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử thống nhất, kết hợp hài hòa giữa các công trình hiện có với các công trình xây dựng mới, giữa bảo tồn và phát triển để xứng đáng là một Trung tâm chính trị - văn hóa của thủ đô và cả nước, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc Việt Nam. 4. Hàng năm báo cáo Quốc hội tình hình xây dựng Nhà Quốc hội. Điều 3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan của Quốc hội có trách nhiệm giám sát việc xây dựng Nhà Quốc hội.
  2. 2 Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2007. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng
Đồng bộ tài khoản