Nghị quyết số 01NQ/UBTVQH9

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01NQ/UBTVQH9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01NQ/UBTVQH9 về việc đổi tên Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01NQ/UBTVQH9

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01NQ/UBTVQH9 Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1992 NGH QUY T U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 79, Lu t t ch c Qu c h i. Theo ngh c a Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c khoá VIII; NGHN QUY T: Đi u 1. Nay i tên Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c thành Văn phòng Qu c h i ti p t c th c hi n ch c năng, nhi m v c a cơ quan giúp vi c Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i khoá IX. Đi u 2. ng chí Vũ Mão, U viên U ban thư ng v Qu c h i kiêm ch c v Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, ch u trách nhi m d th o án t ch c l i b máy giúp vi c c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i trình U ban thư ng v Qu c h i xem xét và quy t nh. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản