Nghị quyết số 09/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 09/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/1999/NQ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1999/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 1999 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/1999/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 1999PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 1999 Ngày 28 tháng 7 năm 1999, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 1999, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây: 1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm trình đề án "Quan điểm và các giải pháp xử lý các tồn đọng về nhà, đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước đây". Các vấn đề tồn đọng về nhà, đất do Nhà nước đang quản lý và sử dụng liên quan đến các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã ban hành ở nhiều thời kỳ. Đây là vấn đề mang tính lịch sử, phức tạp, cần có văn bản pháp lý có hiệu lực cao để tạo cơ sở giải quyết dứt điểm. Giao Bộ Xây dựng trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh đề án để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ra Nghị quyết về vấn đề này. 2. Thông qua Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 đã có dấu hiệu khá dần lên: sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà phát triển, xuất khẩu hồi phục và tăng hơn các tháng trước, công nghiệp có biểu hiện khá hơn. Tuy nhiên, sự chuyển biến nhìn chung còn chậm chạp, đặc biệt lĩnh vực xây dựng cơ bản chuyển biến rất chậm, chỉ số giá cả tiếp tục giảm, khó khăn thách thức còn nhiều. Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần bám sát tình hình và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 1999 về các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999; đặc biệt lưu ý việc soạn thảo, ban hành các văn bản cụ thể hoá Nghị quyết này và công tác tổ chức thực hiện. 3. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý trình bày Báo cáo tình hình công tác phòng chống ma tuý từ 30/11/1998 đến 20/7/1999. Qua 8 tháng thực hiện, đợt cao điểm phòng chống ma tuý
  2. đã đạt được kết quả nhất định: nhìn chung hoạt động tội phạm ma tuý có chững lại, không công khai, trắng trợn như trước; tệ nghiện ma tuý trong học sinh, sinh viên bước đầu được hạn chế; diện tích trồng cây thuốc phiện, cây cần sa cơ bản được xoá bỏ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, công tác phòng chống ma tuý vẫn gặp nhiều khó khăn, kết quả còn hạn chế, tệ nạn ma tuý vẫn còn phổ biến, đang trở thành nỗi lo của từng gia đình và của toàn xã hội. Chính phủ thông qua các biện pháp do Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý trình; giao Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp một cách đồng bộ, kiên quyết và triệt để nhằm huy động lực lượng của toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống ma tuý; coi đây là phong trào cách mạng của quần chúng, thực hiện đợt tấn công vào tệ nạn này trong 6 tháng cuối năm 1999 và một số năm tiếp theo. 4. Tại phiên họp này, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển báo cáo về kết quả đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ; Thanh tra Nhà nước trình Báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II năm 1999. Chính phủ nhất trí với những đánh giá trong báo cáo; giao Thanh tra Nhà nước phối hợp cùng các Bộ, ngành có liên quan quán triệt và triển khai Luật Khiếu nại, tố cáo vừa được Quốc hội ban hành. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản