Nghị quyết số 09/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 09/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 09/2002/nq-cp về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2002 do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2002/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002 NGHN QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09/2002/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2002 Ngày 21 tháng 7 năm 2002, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2002, bàn và quyết nghị các vấn đề sau: 1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình đề án về thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước. Việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước là biện pháp quan trọng nhằm đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp, phù hợp với cơ chế thị trường; đổi mới mối quan hệ giữa Nhà nước với các doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc phân định rõ quyền quản lý và quyền sở hữu vốn tại doanh nghiệp; bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước thực sự có quyền chủ động kinh doanh, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính trong cơ chế thị trường. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh đề án và phương án thí điểm, trình Chính phủ xem xét, quyết định. 2. Chính phủ nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia báo cáo về tình hình điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2002, định hướng điều hành 6 tháng cuối năm 2002 và đến năm 2005. Giao Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong chỉ đạo thực hiện, cần theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình áp dụng cơ chế chính sách mới, cơ cấu lại và làm lành mạnh hoá hệ thống các tổ chức tín dụng... theo các mục tiêu đã đề ra. 3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2002 Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực: sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được đà phát triển liên tục; công nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách đạt khá; hoạt động tiền tệ có
  2. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2002, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, xuất khNu và một số vấn đề xã hội bức xúc. Trong đó cần hết sức lưu ý các vấn đề: đNy mạnh xuất khNu, chủ động phòng chống thiên tai và giảm tai nạn giao thông. Trong chỉ đạo, cần đặc biệt tập trung vào những ngành, lĩnh vực, địa phương trọng điểm, có tỷ trọng lớn trong sản xuất kinh doanh, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 4. Chính phủ nghe Tổng Thanh tra N hà nước trình Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2002. Thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khiếu kiện đông người đã được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương vẫn còn nhiều. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, giữ vững an ninh trật tự xã hội, để tập trung sức phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản