Nghị quyết Số: 104/2010/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
4
download

Nghị quyết Số: 104/2010/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI BA HÒN, HUYỆN KIÊN LƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI SÁU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 104/2010/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KIÊN GIANG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 104/2010/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 13 tháng 01 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI BA HÒN, HUYỆN KIÊN LƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI SÁU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên đường, phố và công trình công cộng; Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-BVHXH ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương kèm theo Đề án đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương (có danh sách tên đường cụ thể kèm theo).
  2. Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Điều 3. Tổ chức thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi sáu thông qua./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đào Nghĩa Nghiêm DANH SÁCH TÊN ĐƯỜNG TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI BA HÒN, HUYỆN KIÊN LƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 104/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) STT Tên dự kiến Chiều dài Hội đồng thống nhất đặt Chiều dài đường (m) tên đường (m) 1 Trần Quốc Toản 696 Trần Quốc Toản 696 2 Triệu Thị Trinh 148 Đường Số 01 148 3 Đinh Tiên Hoàng 1,050 Đinh Tiên Hoàng 1,050 4 Hoàng Hoa Thám 266 Hoàng Hoa Thám 266 5 Ngô Thì Nhậm 140 Đường Số 02 140
  3. 6 Trần Hưng Đạo 1,380 Trần Hưng Đạo 1,380 7 Phan Bội Châu 366 Phan Bội Châu 366 8 Nguyễn Thần 105 Đường Số 03 105 Hiến 9 Huỳnh Mẫn Đạt 105 Đường Số 04 105 10 Nguyễn Thế Dinh 105 Đường Số 05 105 11 Nguyễn Huệ 904 Nguyễn Huệ 904 12 Nguyễn Văn Thạc 400 Nguyễn Văn Thạc 400 13 Bùi Thị Xuân 400 Bùi Thị Xuân 400 14 Ngô Quyền 1,062 Ngô Quyền 1,062 15 Yết Kiêu 64 Đường Số 06 64 16 Xuân Thủy 442 Xuân Thủy 442 17 Lê Thị Hồng Gấm 116 Đường Số 07 116 18 Nguyễn Chánh 404 Nguyễn Chánh 404 19 Nguyễn Thị Định 910 Nguyễn Thị Định 910 20 Võ Văn Tần 711 Võ Văn Tần 711 21 Phan Thị Ràng 242 Đường Số 08 242 22 Lý Tự Trọng 376 Lý Tự Trọng 376 23 Đồng Khởi 184 Đường Số 09 184 24 Nguyễn Thái Bình 402 Nguyễn Thái Bình 402 25 Mai Thị Nương 242 Đường Số 10 242 26 Lê Trọng Tấn 836 Lê Trọng Tấn 836 27 Lê Thị Riêng 246 Lê Thị Riêng 246 28 Nguyễn Bình 633 Nguyễn Bình 633 29 Phan Đăng Lưu 250 Đường Số 11 250 30 Phạm Ngọc Thảo 150 Đường Số 12 150 31 Nguyễn Trãi 380 Nguyễn Trãi 380 32 Kim Đồng 182 Đường Số 13 182 33 Nguyễn Sơn 394 Nguyễn Sơn 394
  4. 34 Lê Văn Tám 504 Lê Văn Tám 504 35 Lạc Long Quân 248 Lạc Long Quân 248 36 Lý Thường Kiệt 516 Lý Thường Kiệt 516 37 Nguyễn Bá Học 251 Nguyễn Bá Học 251 38 Nguyễn Chí 731 Nguyễn Chí Thanh 731 Thanh 39 Châu Văn Liêm 192 Đường Số 14 192 40 Huỳnh Thúc 422 Huỳnh Thúc Kháng 422 Kháng 41 Ngô Gia Tự 958 Ngô Gia Tự 958 42 Đường 30/4 998 Đường 30/4 998 43 Hoàng Văn Thụ 378 Hoàng Văn Thụ 378 44 Âu Cơ 358 Âu Cơ 358 45 Nguyễn Văn Trỗi 404 Nguyễn Văn Trỗi 404 46 Hàm Nghi 398 Hàm Nghi 398 47 Đặng Thùy Trâm 507 Đặng Thùy Trâm 507 48 Hải Thượng Lãn 2,183 Hải Thượng Lãn Ông 2,183 Ông 49 Lý Thái Tổ 740 Lý Thái Tổ 740 50 Lê Duẩn 760 Lê Duẩn 760 51 Lê Chân 146 Đường Số 15 146 52 Hùng Vương 2,508 Hùng Vương 2,508 53 Nguyễn Trung 658 Nguyễn Trung Trực 658 Trực 54 Phạm Hồng Thái 426 Phạm Hồng Thái 426 55 Lê Lai 334 Lê Lai 334 56 Tạ Uyên 300 Tạ Uyên 300 57 Lê Lợi 1,008 Lê Lợi 1,008 58 Võ Thị Sáu 482 Võ Thị Sáu 482 59 Nguyễn Hữu 290 Nguyễn Hữu Cảnh 290 Cảnh
Đồng bộ tài khoản