Nghị quyết số 104-NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 104-NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 104-NQ/TVQH về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại dài hạn giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ Cộng hoà A rập do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 104-NQ/TVQH

  1. ỦY BAN THƯỜNG VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA QUỐC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 104NQ/TVQH Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1965 NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Phê chuẩn hiệp định thương mại dài hạn và hiệp định thanh toán đã được ký kết ngày 23 tháng 2 năm 1964 giữa Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nước Cộng hoà Ả Rập thống nhất. Trường Chinh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản