Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11

  1. UỶ BAN THƯỜNG VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1044/2006/NQ- Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 UBTVQH11 NGHỊ QUYẾT VỀ DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Luật phòng, chống tham nhũng; Căn cứ vào Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng gồm các ông, bà có tên sau đây: 1. Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo; 2. Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; 3. Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra, Ủy viên; 4. Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên; 5. Hà Mạnh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên; 6. Nguyễn Văn Hiện, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên; 7. Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin, Ủy viên; 8. Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, Ủy viên; 9. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban nội chính trung ương, Ủy viên; 10. Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.
  2. Điều 2: Các ông, bà có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 73 của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng. TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Bộ Chính trị, Ban bí thư; - Chủ tịch nước; - Thủ tướng Chính phủ; - Thành viên UBTVQH; - Chánh án TANDTC; - Viện trưởng VKSNDTC; Nguyễn Phú Trọng - Chính phủ; - Thanh tra Chính phủ; - Bộ Công an; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Bộ Văn hóa - Thông tin; - Bộ Quốc phòng; - Ủy ban kiểm tra TW; - Ban nội chính TW; - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Văn phòng TW, Văn phòng CTN, Văn phòng CP, Văn phòng Quốc hội; - Thành viên Ban chỉ đạo; - Lưu VPQH (HC, CTLP).
Đồng bộ tài khoản